Jesteś tutaj: Strona główna / Rekrutacja / ZAJĘCIA ADAPTACYJNE / ADAPTACJA PRZEDSZKOLAKA


ADAPTACJA
 
   Rozstanie z rodzicami i pójście do przedszkola dla małego dziecka bywa trudnym przeżyciem. Nie można się temu dziwić, ponieważ jest to wielka zmiana w życiu dziecka: zmienia się rozkład dnia, pojawiają się nowe aktywności, osoby i otoczenie. Wszystkiemu temu musi stawić czoła mały człowiek często nie przystosowany do życia w grupie. Przygotowanie dziecka do nowej sytuacji jest niezwykle ważne dla jego poczucia bezpieczeństwa oraz stabilności. Dzieci niejako wrzucone w nowe środowisko, z którym nie zdążyły się jeszcze zintegrować cierpią, czują się porzucone, trudno im jest się rozstać z rodzicami.

   Proces przystosowania się dzieci do przedszkola może sprawić korzystne zmiany w rozwoju. Jednak, aby stworzyć dzieciom lepszy start należy poznać trudności, jakie napotyka dziecko w początkowym okresie pobytu w przedszkolu, za najtrudniejsze należy uznać:
 • zmianę dotychczasowych sposobów zaspokajania potrzeb emocjonalnych i biologicznych,
 • nawiązywanie kontaktów interpersonalnych z nieznajomymi ludźmi,
 • zdobywanie szybkiej orientacji w środowisku materialnym przedszkola,
 • nabywanie poczucia przynależności do grupy społecznej,
 • zmiana rytmu i trybu życia dziecka,
 • inna pozycja dziecka w grupie przedszkolnej niż w rodzinie,
 • zmiany w sytuacji rodzinnej wywołane faktem podjęcia przez matkę pracy zawodowej.

Aby maluch czuł się dobrze w przedszkolu trzeba go odpowiednio nastawić i przygotować. Temu właśnie służą zajęcia adaptacyjne. Proces adaptacji przynieść może korzyści zarówno dziecku, rodzicom jak i przedszkolu.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZAJĘĆ ADAPTACYJNYCH:
 • ułatwienie startu przedszkolnego dzieciom i ich rodzicom.
 • kształtowanie w dziecku poczucia przynależności do grupy przedszkolnej.
 • uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka.
 • integracja ze środowiskiem przedszkolnym.
 • przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia psychicznego.
 • wyposażenie nauczycieli w wiedzę psychologiczną o problemach przystosowawczych dziecka.
 • stopniowe przyswajanie wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń.
 
KORZYŚCI DLA DZIECI:
 • pozna nowe otoczenie w poczuciu bezpieczeństwa,
 • wie, jak wygląda przedszkole: sala, szatnia, toaleta,
 • zyskuje czas na poznanie swojej Pani,
 • przezwycięży lęk i obawy przed zmianą środowiska,
 • uczy się reagować na wiele nowych sytuacji,
 • spokojnie rozstaje się z rodzicem,
 • uczestniczy w życiu grupy,
 • poznaje rówieśników oraz innych pracowników placówki,
 • wesoło bawi się z koleżankami i kolegami,
 • uczestniczyć w życiu grupy,
 • wdraża przestrzeganie podstawowych reguł współżycia w grupie,
 • z zaufaniem zwraca się o pomoc do nauczycieli i pracowników przedszkola,
 • ma możliwość odczuć, że w przedszkolu jest ważne,
 • kojarzy pobyt w przedszkolu z radosnym i ciekawym działaniem,
 • rozumie, że pobyt w przedszkolu jest czasowy i zawsze kończy się powrotem do domu z rodzicami.
 
KORZYŚCI DLA RODZICÓW:
 • ma możliwość wyjaśnienia swoich wątpliwości,
 • zna nauczycielki, co daje mu poczucie pewności, że oddają dziecko pod dobrą opiekę,
 • zna pomieszczenia, w których będzie przebywać jego dziecko,
 • wie, w co wyposażyć dziecko do przedszkola,
 • rozumie znaczenie samoobsługi i samodzielności dziecka, jako warunków lepszej adaptacji w środowisku przedszkolnym,
 • pozna warunki, w jakich będzie przebywało ich dziecko,
 • obserwuje swoje dziecko na tle rówieśników,
 • wie, w jaki sposób pomóc dziecku pokonać „próg przedszkola”,
 • ma okazję poznać wiele aspektów rozwoju dziecka oraz możliwość konsultowania swoich obserwacji,
 • nawiązuje bliższy kontakt z dziećmi i rodzicami,
 • pozna oczekiwania i propozycje rodziców,
 • ma możliwość zwrócenia uwagi na indywidualne potrzeby dziecka,
 • pozna się z relacją rodziców dotyczącą sposobu zachowania się dziecka w domu, nawyków żywieniowych czy upodobań,
 • ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko,
 • nawiązuje aktywną współpracę z przedszkolem.
 
KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI I PRZEDSZKOLA:
 • pozna dzieci, którymi będzie się opiekował,
 • nawiąże bliższy kontakt z rodzicami,
 • pozna oczekiwania i propozycje rodziców,
 • ma możliwość zwrócenia uwagi na indywidualne potrzeby dziecka,
 • planuje pracę w oparciu o wyniki obserwacji zachowań dzieci,
 • pozna relację rodziców dotyczącą sposobu zachowania się dziecka w domu, nawyków żywieniowych czy upodobań.
 
KILKA DOBRYCH RAD DLA RODZICÓW
Jak przygotować dziecko do przedszkola:
 1. Nie idealizuj przedszkola nim dziecko do niego pójdzie, bo może się rozczarować.
 2. Nie przedłużaj pożegnań, zachowaj spokój. Twój niepokój natychmiast udzieli się dziecku.
 3. Jeśli dziecko płacze przy rozstaniu nigdy go nie zawstydzaj – przyjmij jego emocje (np. powiedz: wiem, że Ci smutno…).
 4. Zapewniaj malucha, że po niego wrócisz, unikaj słowa „niedługo” to dla trzylatka brzmi prawie jak nigdy.
 5. Rozmawiaj z dzieckiem na temat minionego dnia w przedszkolu.
 6. Już od pierwszych dni zauważaj najmniejsze sukcesy, a porażki traktuj jako coś naturalnego.
 7. Rozmawiaj z dzieckiem o przedszkolu, o tym, że spotka tam nowych kolegów i koleżanki, że będzie się z nimi bawił.
 8. Nie dawaj nagród za pójście do przedszkola.
 9. W żadnej sytuacji nie strasz dziecka pójściem do przedszkola.
 10. Unikaj pośpiechu, nie przychodź do przedszkola na „ostatnią chwilę”.
 11. Postępuj konsekwentnie! Nie przeciągaj nadmiernie pożegnania w szatni.
 12. Odprowadź dziecko do sali, przekaż pod opiekę nauczycielce!
 13. W żadnym wypadku nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu.
 14. Postaraj się stopniowo wydłużać pobyt dziecka w przedszkolu.
 15. Chwal dziecko jak najczęściej, np. za pięknie wykonany rysunek w przedszkolu!
 16. Zaufaj nauczycielowi, który na pewno zrobi wszystko, żeby dziecko poczuło się bezpiecznie w przedszkolu.
 
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: