Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / BAJKOTERAPIA

 
BAJKOTERAPIA
 

Nauczyciel prowadzący: mgr Dominika Stoppa
 
Czas trwania zajęć: 30 minut
 
Grupa: Biedronki, Pszczółki
 
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Program Bajkoterapia zaprasza Przedszkolaków w świat niezwykłych opowieści. Bajkoterapia polega na wykorzystywaniu bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Dzięki tej formie zajęć dziecko poznaje kulturę, obyczaje, historię, uczy się rozumieć świat, w którym żyje, a także rozwija wyobraźnię i pogłębia swoje zainteresowania. Bajkoterapia może być stosowana w celach terapeutycznych, ponieważ wyzwala różnego rodzaju emocje, pozwala odreagować napięcia oraz zaspokajać podstawowe potrzeby. Pozwala spojrzeć na problem z innej strony. Wykorzystywanew bajkoterapii opowieści przedstawiają dzieciom sposoby radzenia sobie w różnych, często trudnych sytuacjach oraz pomagają nauczyć się zachowań alternatywnych do tych zachowań, do których dzieci uciekają się w takich momentach (agresja, płacz, wycofanie itp.)

Cele główne:
 • nauka nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych,
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnego rodzaju stanów emocjonalnych,
 • rozwijanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami oraz nauka właściwego reagowania na emocje innych,
 • nauka postępowania zgodnego z normami i zasadami, akceptowalnymi społecznie,
 • zdobywanie doświadczeń w roli mówcy, rozwijanie komunikacji werbalnej,
 • rozwijanie komunikacji niewerbalnej,
 • wdrażanie do nabycia umiejętności aktywnego słuchania,
 • tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, rozmów, wspólnego podejmowania i rozwiązywania zadań i problemów na zasadzie kompromisu,
 • tworzenie okazji do pełnienia różnych ról społecznych,
 • wykorzystanie codziennych sytuacji do oceny zachowań innych, jak i refleksją nad zachowaniem własnym,
 • stwarzanie możliwości dokonywania wyborów, ich oceny wraz z uwzględnianiem konsekwencji,
 • pomoc w budowaniu pozytywnej samooceny i zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa,
 • wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie kreatywności.
Co dają nam bajki, czyli korzyści płynące z uczestnictwa w zajęciach:
 • oddziałują na psychikę poprzez identyfikację z pozytywnym bohaterem,
 • pozwalają rozpoznać wewnętrzne problemy dziecka oraz dają sposoby radzenia sobie z nimi,
 • rozbudzają zachowania prospołeczne (chęć niesienia pomocy innym ludziom, wrażliwość na krzywdę innych i niesprawiedliwość),
 • wspierają rozwój osobowości poprzez wyjaśnianie pojęć, odczuć, doznać dotyczących psychiki dziecka,
 • zachęcają do aktywnego pokonywania napotkanych trudności oraz do nawiązywania pozytywnych relacji z innymi oraz światem przyrody.
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: