Jesteś tutaj: Strona główna / Dla rodziców / PROGRAMY / 2018 / 2019 / PROGRAMY GRUPOWE / CHATKA TĘCZĄ MALOWANA

 
„CHATKA TĘCZĄ MALOWANA”
 
Prowadzący: mgr Justyna Fasuga
Czas zajęć: 30 min
Częstotliwość: 2 razy w miesiącu
Grupa: „Motylki”, „Biedronki”
 
Charakterystyka zajęć:
Jedną z podstaw wychowania estetycznego dzieci obok literatury dziecięcej oraz muzyki jest sztuka. Wychowanie plastyczne w przedszkolu pozwala na rozwój własnej ekspresji zgodnie
z zainteresowaniami i potrzebami dziecka. Działalność plastyczna jest jedną z głównych form aktywności dziecięcej przyczyniając się do prawidłowego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Daje radość oraz wzmacnia poczucie własnej wartości, umożliwia odkrywanie siebie co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Plastyka wykorzystywana jest także jako terapia dla dzieci z zaburzeniami psychofizycznymi.
Z twórczości dzieci można dowiedzieć się wiele o ich osobowości, zainteresowaniach oraz emocjach. Dzieciom czasami trudno jest mówić o swoich uczuciach. Działalność artystyczna pomóc może w rozładowaniu negatywnych emocji, z którymi dzieci mogą sobie nie radzić. Zajęcia plastyczne mogą także ułatwić dostrzeżenie szczególnych uzdolnień artystycznych dzieci.

Cel główny programu:
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci, a także ich zdolności twórczych, poprzez różnorodne działania plastyczne.
 
Cele szczegółowe:
 • Budowanie wiary we własne możliwości
 • Doskonalenie posługiwania się różnymi technikami malarskimi
 • Dostrzeganie barw w naturze oraz jej piękna
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci
 • Kształtowanie wyobraźni dziecięcej
 • Operowanie różnymi narzędziami
 • Przygotowanie dziecka do roli wrażliwego odbiorcy sztuki
 • Rozwój umiejętności plastycznych
 • Wdrażanie do doprowadzania swojej pracy do końca
 • Wyrażanie siebie w swojej twórczości
Treści edukacyjne: 
 • Doprowadzenie sali do porządku po zakończonej pracy – usuwanie wszelkich ścinków, plam, zbieranie narzędzi pracy
 • Przygotowywanie pomocy i materiałów niezbędnych do wykonania pracy/zadania
 • Utrzymanie czystości i porządku na swoim miejscu pracy
 • Wspólne omawianie efektów pracy dzieci, interpretacja
 • Wspólne wykonanie dekoracji np. do wystroju sali przedszkolnej
 • Wystawa prac dzieci
 • Zwracanie uwagi na czystość i estetykę pracy
 • Zwrócenie uwagi na odzież – ochrona przed plamami, czyszczenie odzieży z ewentualnych plam oraz mycie rąk po zakończonej pracy
 • Zwrócenie uwagi na oszczędność materiałów

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: