Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2017 / 2018 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / CHATKOWE PLĄSY

 
CHATKOWE PLĄSY
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Monika Wierzbicka
 
Czas zajęć: 15 minut – „Motylki”
 
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Ruch jest jedną z podstawowych form wyrażania emocji. Ograniczenie swobody ruchu prowadzi do wewnętrznego napięcia, stanów: niepokoju i zahamowań oraz jest przyczyną stresów psychicznych. To z kolei powoduje utratę wiary we własne możliwości, a w rezultacie tego człowiek zamyka się w sobie, odsuwa od innych, traci kontakt z otoczeniem. Jak więc widać ruch jest skuteczną metodą terapeutyczną dla nas wszystkich – również dla dzieci przejawiających zaburzenia sfery emocjonalnej i uczuciowej. Wspomaga rozwój, a więc stymuluje go wyrównując opóźnienia rozwojowe.
Słuchanie i przeżywanie muzyki w wielu aspektach łączy się z aktywnością ruchową ponieważ od samego początku muzyka wyzwalała w człowieku potrzebę ruchu – tak zrodził się taniec.
Naukę tańca z powodzeniem rozpoczynają dzieci w wieku czterech a nawet trzech lat i dobrze sobie radzą z przyswajaniem podstawowych zasad, form ruchu i elementarnych kroków tanecznych. Jak wiadomo okres przedszkolny jest okresem ekspansji – charakteryzuje się pełną autoekspresją w dowolnej z dziedzin sztuki. W przypadku tańca występuje w postaci całej gamy prostych i chaotycznych ruchów mających na celu zwrócenie na siebie uwagi oraz wyrażenie emocji. Nie ma więc żadnych przeciwwskazań by tą niespożytą energię zacząć odpowiednio ukierunkowywać możliwie jak najwcześniej – czyli już w wieku 3-4 lat.
 
Cele główne:
 • budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • budzenie i rozwijanie szacunku do twórczości człowieka,
 • kształtowanie poczucia więzi i dyscypliny w pracy zespołowej,
 • przygotowanie do realizowania własnych pomysłów,
 • rozbudzenie motywacji do poznania różnych stylów tanecznych,
 • rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie inwencji twórczej poprzez współtworzenie choreografii tanecznych,
 • rozwijanie muzykalności,
 • rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka,
 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań tanecznych,
 • wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności muzyczno – ruchowe i taneczne.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • budzenie zaufania i współpracy daje możliwość odczucia czym jest wspólnota, to zaś może stać się źródłem przeżywania szczęścia,
 • dzielenie przestrzeni i ”tajemnica spotkania” stają się źródłem współprzeżywania – „współbrzmienia” – empatii,
 • poprzez taniec uświadamiamy sobie istnienie przestrzeni, w której jesteśmy obecni i poruszamy się, kształcimy swoją orientację ruchową,
 • rozwija poczucie rytmu i uwrażliwia na muzykę,
 • taniec buduje wspólnotę,
 • taniec pozwala kształcić świadomość własnego ciała,
 • taniec uczy dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu,
 • tańce, w których występują częste, spontaniczne zmiany partnerów, pozwalają „odkrywać” ciągle nowe osoby w bliskim kontakcie,
 • usprawnia całe ciało, wpływa harmonijnie na jego rozwój,
 • wpływa na ogólne umuzykalnienie,
 • wzmaga koordynację wzrokowo – ruchową.
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: