Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / CHATKOWE PLĄSY

 
CHATKOWE PLĄSY
 
 
 
Nauczyciel prowadzący: Monika Wierzbicka

Czas zajęć: 15 – 20 minut

Grupy: Żabki, Motylki, Biedronki

Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Taniec jest jedną z najstarszych rodzajów sztuki oraz form ruchowych uprawianych przez człowieka. Ruch towarzyszy człowiekowi już od chwili narodzin, a 70% komunikacji między ludźmi stanowi tzw. język ciała. Człowiek wyraża swoją osobowość: uczucia, myśli, wszelkie treści życia za pomocą rytmu i ruchu. Rytm i ruch zrodził taniec – język uniwersalnej wypowiedzi i ekspresji. Zgodnie z definicją „polega na odpowiednim układzie następujących po sobie ruchów ciała owiązanych rytmicznie towarzysząca im muzyką”.
Taniec to wspaniała forma zajęć, oddziałuje na wszystkich uczestników przez swój rytm i melodię, pozwala przeżyć muzykę nie tylko słuchowo, lecz i ciałem. Ma wpływ na podniesienie kultury życia codziennego, życia towarzyskiego i uczuciowego dzieci i młodzieży szkolnej. Taniec pozwala ludziom nieśmiałym, nadmiernie wrażliwym zapomnieć o swoich słabościach. Można, zatem powiedzieć, że muzyka w powiązaniu z określonym ruchem (rytmicznym, tanecznym) pełni funkcje: relaksacyjną, dyscyplinującą, poznawczą, uczy kultury zachowania się poprzez formy muzyczno-ruchowe. Dobrze dobrana i zespolona muzyka z ruchem działa na ćwiczących ożywiająco, zaspokaja potrzebę ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Jest sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu.
 
Zadania instruktora w edukacji tanecznej realizowane będą poprzez następujące cele:
 
a) Cele kształcenia
 • Przygotowanie do realizowania własnych pomysłów
 • Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej
 • Rozwijanie muzykalności
 • Rozwój inwencji twórczej poprzez współtworzenie choreografii tanecznych
 • Wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności muzyczno – ruchowe i taneczne
 
b) Cele wychowania
 • Budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej
 • Budzenie i rozwijanie szacunku do twórczości człowieka
 • Kształtowanie poczucia więzi i dyscypliny w pracy zespołowej
 • Rozbudzenie motywacji do poznania różnych stylów tanecznych
 • Rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka
 • Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań tanecznych
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • Budzenie zaufania i współpracy daje możliwość odczucia czym jest wspólnota, to zaś może stać się źródłem przezywania szczęścia. Taniec buduje wspólnotę, integruje
 • Dzielenie przestrzeni i ”tajemnica spotkania” stają się źródłem współprzeżywania – „współbrzmienia” – empatii
 • Poprzez taniec uświadamiamy sobie istnienie przestrzeni, w której jesteśmy obecni i poruszamy się, kształcimy swoją orientację ruchową
 • Rozwija poczucie rytmu i uwrażliwia na muzykę
 • Taniec pozwala kształcić świadomość własnego ciała
 • Taniec uczy dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu
 • Tańce, w których występują częste, spontaniczne zmiany partnerów, pozwalają „odkrywać” ciągle nowe osoby w bliskim kontakcie
 • Usprawnia całe ciało, wpływa harmonijnie na jego rozwój
 • Wpływa na ogólne umuzykalnienie
 • Wzmaga koordynację wzrokowo – ruchową

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: