Jesteś tutaj: Strona główna / DOBRE PRAKTYKI


DOBRE PRAKTYKI FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJI PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA
 
Dobre przedszkole – najlepsza decyzja!
W życiu każdego rodzica nadchodzi kiedyś chwila, kiedy decyduje się na to, aby jego dziecko rozwinęło skrzydła, poznało przyjemność płynącą z zabawy, odkrywało i coraz doskonalej rozumiało świat, lepiej poznawało siebie, było bardziej samodzielne i niezależne, zdobywało nowe doświadczenia- jednym słowem podejmuje decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola. Najczęściej poszukuje placówki, która jak najpełniej odpowiada potrzebom jego, oraz maluszka. Wybór ten jest jednak prawdziwym wyzwaniem ze względu na dużą liczbę kryteriów, jakie należy uwzględnić. Najlepsze przedszkole nie oznacza „idealne”, ale spełniające największą liczbę ważnych dla wszechstronnego rozwoju dziecka kryteriów. Poniżej postaramy się przekonać Państwa, że wybór Przedszkolnej Chatki może być Państwa najlepszym wyborem.
 
 1. DOBÓR ODPOWIEDNIEJ KADRY PEDAGOGICZNEJ...
oprócz odpowiednich kwalifikacji uprawniających do pracy w przedszkolu, staramy się „wyłowić” z wielu ofert, nauczycieli z pasją i powołaniem, z sercem podchodzących do dzieci, empatycznych, kreatywnych, otwartych i ambitnych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje i chcą się uczyć, aby jak najlepiej wspierać dziecko w rozwoju i pomagać rodzicom w różnych sytuacjach.
 
 1. ADAPTACJA MALUCHA DO PRZEDSZKOLA link do zakładki RODZICE_ADAPTACJA
Pierwsza przygoda dziecka z przedszkolem rozpoczyna się od udziału w zajęciach umuzykalniających i zajęciach artystycznych dla dziecka z rodzicem. Następne są zajęcia adaptacyjne, gdzie rodzic jest stopniowo wycofywany z grupy, tak aby dziecko przyzwyczaiło się drobnymi kroczkami do zostawania samemu w przedszkolu. Kolejnym etapem są letnie półkolonie adaptacyjne, podczas których dziecko uczestniczy w zajęciach bez rodzica, w wymiarze 3-4 godzin dziennie. Ostatnim etapem jest adaptacja dziecka we wrześniu, podczas której zapoznaje się z kolegami i koleżankami oraz uczy się zasad panujących w przedszkolu.
Adaptacja ma bez stresu wprowadzić dziecko w świat przedszkolny. Rodzicom ma również dać możliwość jak najpełniejszego obrazu przedszkola i jednocześnie pełną świadomość podjętej decyzji odnośnie wyboru właśnie naszej placówki. Dzięki różnym formom adaptacji nauczyciele mogą bliżej poznać dzieci i ich potrzeby, przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 
 1. KREATYWNY ROZWÓJ DZIECKA, poprzez doświadczanie i odczuwanie…
przedszkole stwarza dzieciom wiele możliwości, głównie poprzez doświadczanie, a nie tylko opowiadanie – stąd wiele wyjść i wyjazdów dla dzieci od 4 roku życia.
 
 1. PROFIL TEATRALNO-MUZYCZNY PRZEDSZKOLA…
obok realizacji zajęć wpisanych w profil, stawiamy przede wszystkim na naukę otwartości i ośmielenie dziecka, umiejętność radzenia sobie w nowym otoczeniu i w nowych sytuacjach.

 1. BOGATY PAKIET ZAJĘĆ…
zajęcia w ramach czesnego oraz zajęcia dodatkowo płatne, istnieje także możliwość realizacji zajęć dodatkowych zgodnych z oczekiwaniami rodziców.
 
 1. CIEKAWE PROGRAMY WŁASNE naszych nauczycieli
od zajęć artystycznych, które rozwijająróżne zagadnienia, pobudzają ciekawość otaczającego świata do programów mających na celu rozwój mowy dziecka i wzbogacanie słownictwa, a także tych będących odpowiedzią na pojawiające się lęki i trudności wśród dzieci.

 1. RODZINNA ATMOSFERA
pomimo rozwoju przedszkola dbamy o ścisłą współpracę wszystkich grup oraz o to, aby dzieci, znały wszystkich nauczycieli pracujących w przedszkolu, ponieważ z każdym z nich będą odbywały zajęcia. Dzieci w ciągu roku szkolnego biorą udział w różnych wydarzeniach przygotowywanych nie tylko przez wychowawców grup. Jest to obustronna korzyść, ponieważ nauczyciele w przedszkolu znają wszystkie dzieci, a to z kolei umożliwia wymianę obserwacji i spostrzeżeń, w celu stworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju dziecka.

 1. ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE
w tym celu oprócz obowiązkowo przeprowadzanych obserwacji dziecka oraz diagnozy gotowości szkolnej ściśle współpracujemy z nauczycielami klas I-III, aby mieć jak najpełniejszy obraz na funkcjonowanie 6-latków w pierwszej klasie, a zwłaszcza na wypracowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych do nauki w klasie pierwszej. Proces ten wspomagają liczne wyjścia na zajęcia do okolicznych szkół, praca indywidualna z dzieckiem, warsztaty dla rodziców i ścisła współpraca rodziców z nauczycielem poprzez konsultacje indywidualne oraz w razie potrzeby, przygotowywanie materiału dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu.
 
 1. ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO SZKOŁY
Zajęcia popołudniowe dla dzieci w wieku 5-6 lat, których celem jest rozwijanie wszystkich umiejętności niezbędnych w szkole. Są to między innymi: budowanie pozytywnej samooceny, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, pobudzanie wyobraźni oraz rozpoznawanie emocji i uczuć.
 
 1. ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
poprzez liczne formy: warsztaty dla Rodziców z dziećmi, którerealizowane są w przedszkolu, ale również warsztaty pedagogizujące wyłącznie dla Rodziców, możliwość uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach organizowanych na terenie przedszkola i wycieczkach poza teren przedszkola, a także w indywidualnych konsultacjach z nauczycielem bądź z gronem pedagogicznym.
 
 1. PROMOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH I PROEKOLOGICZNYCH
poprzez udział w licznych akcjach promujących zdrowie i ekologiczny styl życia, stały kontakt z dietetykiem i dostęp do wody oraz picie jej przez dzieci także między posiłkami.
 
 1. KONKURSY, PRZEGLĄDY
w roku szkolnym 2014/2015 nasze przedszkole otrzymało 81 dyplomów, wyróżnień, certyfikatów i podziękowań.
 
Dziękujemy, że wybraliście Państwo nasze przedszkole, jako miejsce intelektualnego i  społecznego rozwoju swojego dziecka. Dołożymy wszelkich starań, żeby Wasze dziecko chętnie przychodziło do Przedszkolnej Chatki, żeby czuło się tutaj bezpiecznie oraz żeby w pełni mogło rozwijać swoją kreatywność. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i sugestie. Liczymy na owocną współpracę!
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: