Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE / DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH


OFERTA 
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „PRZEDSZKOLNA CHATKA” 
I CENTRUM TERAPII „CAŁYM SERCEM”
DLA DZIECI Z DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI
LUB/I ZALECENIAMI PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
 
PROWADZIMY:
 
 1. Terapię behawioralną dzieci z zaburzeniami rozwojowymi:
 • autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Zespół łamliwego chromosomu X
 • Zespół Downa
 • Mutyzmem
 • opóźnieniem mowy
 • niepełnosprawnością umysłową
 • ADHD
 1. Terapię pedagogiczną.
 2. Terapię logopedyczną.
 3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 4. Fizjoterapię.
 5. Terapię ręki.
 6. Muzykoterapię.
 7. Arteterapię.
 8. Kynoterapię.
 9. Gimnastykę ogólnorozwojową
 10. Zajęcia metodą dobrego startu
 11. Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 
 
MIEJSCE PROWADZENIA TERAPII:
 
 • w gabinetach terapii w przedszkolu
 • w gabinecie Centrum Terapii „Całym Sercem” przy ul. Gdańskiej 163/130a w Bydgoszczy (na teranie obiektu „Zawisza”).
 • w domu
 
Współpracujemy z wszystkimi osobami, które mają wpływ na rozwój dziecka. Stale monitorujemy jego postępy.
 
 
JAK WYGLĄDA NASZA PRACA ….
 
 • Pracujemy z dziećmi wymagającymi terapii w ramach wczesnej interwencji i wsparcia w zakresie rozwoju funkcji komunikacyjnych (opóźniony rozwój mowy, brak mowy, wady wymowy)
 • Terapia jest przyznawana i finansowana jest na podstawie opinii wydawanych przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 • W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka i jego możliwości psychofizycznych jest przyznawany wymiar godzin terapii.
 • Koszty terapii w całości pokrywa przedszkole.
 • Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny program terapeutyczno – dydaktyczny uwzględniający możliwości rozwojowe i przedszkolną podstawę programową.   
 • W czasie realizacji planu są monitorowane osiągnięcia dziecka. Dzięki temu rodzic ma na bieżąco informację o przebiegu terapii.
 • Po realizacji danego zakresu materiału przeprowadzany jest test sprawdzający. Test przeprowadzany jest przez terapeutę głównego co umożliwia. Jeżeli poziom wyuczonych umiejętności osiąga 85- 90 %, tworzony jest kolejny program terapeutyczno – dydaktyczny.Podsumowanie przebiegu terapii i dokumentacja dotycząca dziecka są wydawane na życzenie rodzica. Rodzice mogą korzystać na bieżąco z konsultacji z terapeutą.
 • Dziecku nie przepadają zajęcia np. z powodu choroby są one odrabiane w innym terminie.
 • Dokumentacja dziecka znajduje się w Centrum Terapii „Całym Sercem”, Przedszkolu Niepublicznym „Przedszkolna Chatka” u rodziców dziecka.
 
   Dzieci objęte są terapią na zasadach analizy behawioralnej zachowania, zajęciami fizjoterapeutycznymi oraz logopedycznymi. Terapia obejmuje rozwój funkcji poznawczych, społecznych i fizycznych i ma na celu wyrównanie deficytów dziecka. Nauka prowadzona jest indywidualnie czyli jeden na jeden z nauczycielem (terapeutą). Indywidualna praca z dzieckiem pozwala uzyskać sukces terapeutyczny a każde dziecko może doświadczyć indywidualnego podejścia. Pozwala ona również na modelowanie przez terapeutę zachowań dziecka, skuteczne rozwijanie komunikacji oraz reagowanie na potrzeby dziecka. Praca indywidualna nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa w grupie. Naszym głównym celem jest przygotowanie dziecka do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej lub masowej.
   Uważamy, że dzieci z deficytami rozwojowymi na początku swej drogi potrzebują    „poukładanego” świata. Najpierw uczą się rozumieć a dopiero potem uczestniczyć w środowisku.
 
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: