Jesteś tutaj: Strona główna / DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH


 
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „PRZEDSZKOLNA CHATKA” 
DLA DZIECI Z DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI
LUB/I ZALECENIAMI
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
 
 
PROWADZIMY:

 1. Terapię behawioralną dzieci z zaburzeniami rozwojowymi:
 • autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Zespół łamliwego chromosomu X
 • Zespół Downa
 • Mutyzmem
 • opóźnieniem mowy
 • niepełnosprawnością umysłową
 • ADHD
 2. Terapię pedagogiczną.
 3. Terapię logopedyczną.
 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 5. Fizjoterapię.
 6. Terapię ręki.
 7. Muzykoterapię.
 8. Arteterapię.
 9. Kynoterapię.
10. Gimnastykę ogólnorozwojową.
11. Zajęcia metodą dobrego startu.
12. Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
 
 
MIEJSCE PROWADZENIA TERAPII:
 
 • gabinety terapeutyczne w przedszkolu
 • gabinety terapeutyczne Fundacji „Całym Sercem” przy ul. Gdańskiej 163/130a w Bydgoszczy (na teranie obiektu „Zawisza”)
  
 
JAK WYGLĄDA NASZA PRACA ….
 
 • Pracujemy z dziećmi wymagającymi terapii w ramach wczesnej interwencji
  i wsparcia w zakresie rozwoju funkcji komunikacyjnych (opóźniony rozwój mowy, brak mowy, wady wymowy).
 • Terapia jest przyznawana i finansowana na podstawie opinii wydawanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogicznej.
 • W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka i jego możliwości psychofizycznych jest przyznawany wymiar godzin terapii.
 • Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny program terapeutyczno – dydaktyczny uwzględniający możliwości rozwojowe i przedszkolną podstawę programową.   
 • W czasie realizacji planu są monitorowane osiągnięcia dziecka. Dzięki temu rodzic ma na bieżąco informację o przebiegu terapii.
 • Po realizacji danego zakresu materiału przeprowadzany jest test sprawdzający. Test przeprowadzany jest przez terapeutę głównego co umożliwia. Jeżeli poziom wyuczonych umiejętności osiąga 85- 90 %, tworzony jest kolejny program terapeutyczno – dydaktyczny. Podsumowanie przebiegu terapii i dokumentacja dotycząca dziecka są wydawane
  na życzenie rodzica. Rodzice mogą korzystać na bieżąco z konsultacji z terapeutą.
 
   Dzieci objęte są terapią na zasadach analizy behawioralnej zachowania, zajęciami fizjoterapeutycznymi oraz logopedycznymi. Terapia obejmuje rozwój funkcji poznawczych, społecznych i fizycznych i ma na celu wyrównanie deficytów dziecka. Nauka prowadzona jest indywidualnie czyli jeden na jeden z terapeutą. Indywidualna praca z dzieckiem pozwala uzyskać sukces terapeutyczny a każde dziecko może doświadczyć indywidualnego podejścia. Pozwala ona również na modelowanie przez terapeutę zachowań dziecka, skuteczne rozwijanie komunikacji oraz reagowanie na potrzeby dziecka. Praca indywidualna nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa w grupie. Naszym głównym celem jest przygotowanie dziecka do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej lub masowej.
   Uważamy, że dzieci z deficytami rozwojowymi na początku swej drogi potrzebują „poukładanego” świata. Najpierw uczą się rozumieć a dopiero potem uczestniczyć w środowisku.
    Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolna Chatka” współpracuje z Fundacją „Całym Sercem”, która specjalizuje się w diagnostyce oraz prowadzi zajęcia popołudniowe dla dzieci. Fundacja wykonuje następujące testy:
 
1. PEP-R i PEP3 - profil psychoedukacyjny.
2. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.
3. SON-R 2,5-7
4. ADOS-2
5. VB-Mapp
6. KOLD- Karty Oceny Logopedycznej Dziecka.
 
Testy wykonywane są odpłatnie i nieodpłatnie.
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
 
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: