Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2013 / 2014 / ZAJĘCIA DODATKOWE / GIMNASTYKA OGÓLNOKONDYCYJNA


GIMNASTYKA ORÓLNOROZWOJOWA
 
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Maciej Łukowski
 
Czas trwania: 30 minut – „Motylki”, „Biedronki”, „Pszczółki”, „Mrówki”
 
Częstotliwość: 2 razy w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w małych grupach (9 - 11 dzieci), co stwarza możliwość doboru ćwiczeń stosowanych do wad oraz daje możliwości skoncentrowania uwagi i większą swobodę ruchu ćwiczących.
 
Cele zajęć:
  • pobudzenie do działania układów ruchu krążenia i oddechowego,
  • osiągnięcie pełnego zakresu ruchu w stawach i w poszczególnych grupach mięśniowych,
  • wyrabianie nawyku prawidłowej postawy,
  • poznawanie gier i zabaw stosowanych w ćwiczeniach korekcyjnych,
  • zaznajomienie rodziców z przyczynami i skutkami występowania wad postawy.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
  • dziecko skoryguje istniejące zaburzenia statyki ciała i doprowadzi je, o ile to możliwe do stanu prawidłowego,
  • dziecko dokona samokontroli własnej postawy ciała,
  • dziecko świadomie uczestniczy w zajęciach, współpracując w grupie i ze współćwiczącym.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: