Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / ZAJĘCIA DODATKOWE / GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

 
GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA
   
Czas trwania: 30 minut
 
Częstotliwość: 2 razy w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
   Aby zapobiec wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy  aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym.
 
Cele zajęć:
 • skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej w miarę możliwości do stanu prawidłowego,
 • podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez zwiększanie zakresu ruchów
  w stawach (głównie ramiennym i biodrowym),
 • wzmacnianie siły mięśni,
 • stymulowanie rozwoju intelektualnego – zwiększanie samodzielności i zdobywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.
 • Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała.
 • Zapobieganie pogłębianiu się zdiagnozowanej wady postawy.
 • Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa.
 • Usunięcie dystonii mięśniowej:
            - rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i/lub przykurczonych.
            - wzmacnianie mięśni rozciągniętych i osłabionych.
 • Wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu.
 • Zwiększenie pojemności życiowej płuc.
 • Kształtowanie rozumienia potrzeby dbania o własną sylwetkę i sprawność fizyczną.
 • Umacnianie wiary we własne siły i zdolność osiągania trudnych celów korekcyjnych
 • Kształtowanie prawidłowych postaw wobec uczniów słabszych i mniej sprawnych.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za współćwiczących i dbanie o ich bezpieczeństwo.
 • Rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i rywalizacji zespołowych.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: