Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2016 / 2017 / ZAJĘCIA DODATKOWE / GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

 
GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA
   
Nauczyciel prowadzący: mgr Alicja Szymańska
 
Czas trwania: 30 minut –„Żabki”,  „Motylki”, „Biedronki”, „Pszczółki”, „Mrówki”
 
Częstotliwość: 2 razy w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w małych grupach, co stwarza możliwość doboru ćwiczeń stosowanych do wad oraz daje możliwości skoncentrowania uwagi
i większą swobodę ruchu ćwiczących.
 
Cele zajęć:
  • aktywizacja układów ruchu krążenia i oddechowego,
  • osiągnięcie pełnego zakresu ruchu w stawach i w poszczególnych grupach mięśniowych,
  • korekcja nieprawidłowych nawyków ruchowych,
  • wspomaganie aktywności ogólnorozwojowej,
  • wyrabianie nawyku prawidłowej postawy,
  • znajomość gier i zabaw stosowanych w ćwiczeniach korekcyjnych,
  • zaznajomienie rodziców z przyczynami i skutkami występowania wad postawy.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
  • możliwie zwiększenie siły mięśniowej,
  • zwiększenie świadomości ruchowej i autokorekcji,
  • dziecko świadomie uczestniczy w zajęciach, współpracując w grupie i ze współćwiczącym.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: