Jesteś tutaj: Strona główna / KADRA PEDAGOGICZNA / GRUPA BIEDRONKI


KADRA PEDAGOGICZNA

GRUPA BIEDRONKI
 
mgr Monika Lewandowska, wychowawca grupy „Biedronek”,
autorka programu pt. „Królestwo imion”, „Tangramowe zabawy”

   Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Po ich zakończeniu postanowiła wzbogacić swoje wykształcenie. Ukończyła pedagogiczny kurs kwalifikacyjny i kurs z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe o kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi początkowo zdobywała jako wolontariusz w świetlicy środowiskowej, a następnie na stanowisku nauczyciela w punkcie przedszkolnym oraz w przedszkolu niepublicznym. Od roku 2014 pracuje w „Przedszkolnej Chatce”.Praca z dziećmi dostarcza jej wiele radości i satysfakcji. Jako nauczyciel kieruje się mottem, że „zajęcia przedszkolne powinny być połączeniem przyjemnej zabawy z pożyteczną nauką”. Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • Szkolenie pt. „Współczesne tendencje w edukacji przedszkolnej” (20.03.2019, CEN Bydgoszcz)
 • Warsztaty pt. „Rurowa petarda – szkolenie z bum bum rurek” (16.03.2019, FUNimki)
 • Szkolenie specjalistyczne pt. „Deeskalacja konfliktu i interwencja fizyczna” (01.12.2018, Biuro Szkoleń Specjalnych Michał Talaga)
 • Warsztaty pt. „Akademia głosu dla nauczycieli” (27.10.2018, Voice Valley Ltd)
 • Warsztaty pt. „Warsztaty jesienne” (18.10.2018, GDD)
 • Szkolenie pt. „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – cz.2” (12-13-14.10.2018, EDU-ART.)
 • Szkolenie pt. „Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania – autorstwa dr Ireny Majchrzak” (07.10.2018, Nazywanie świata Wanda Kostrzyńska)
 • Szkolenie pt.„Super Polak maluch i przedszkolak – elementy patriotyczne i ludowe w pracy z dziećmi” (29.09.2018, FUNimki)
 • O prowadzeniu dokumentacji nauczycielki wychowania przedszkolnego” (8-24.06.2018, EDU-ART.)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Niezwykła przygody – zabawy plastyczno-sensoryczne” (14.04.2018, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Dziesięć palców – wpływ muzyki na twórczość plastyczną dziecka” (14.04.2018, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu)
 • Warsztaty pt. „Praca z dzieckiem trudnym” (10.04.2018, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego)
 • Szkolenie pt. „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej cz. 1” (8-10.10.2017, EDU-ART.)
 • Warsztaty metodyczne pt.„Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci wg Batti Strausse – cz. 2” (15-16.09.2017, Formy Kształcenia Kursowego Beata Kubiak)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne pt. „Fitness terapeutyczny dla dzieci – cz. 2” (08.06.2017, Muzyczna Inspiracja Agnieszka Chartanowicz)
 • Warsztaty metodyczne pt.„Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci wg Batti Strausse – cz. 1” (25.03.2017, Formy Kształcenia Kursowego Beata Kubiak)
 • Warsztaty metodyczno-muzyczne pt. „Terapia muzyką ludową i ruchem” (11.12.2016,Muzyczna Inspiracja Agnieszka Chartanowicz)
 • Konferencja pt. „Rytm, taniec, muzyka w przedszkolu” (19.04.2016, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Figurowy zawrót głowy – przedszkolak w świecie geometrii” (10.04.2016, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Liczę, ważę, segreguję, czyli o edukacji matematycznej w przedszkolu” (02.04.2016, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne pt. „Dyscyplinowanie grupy” (14.03.2016, Muzyczna Inspiracja Agnieszka Chartanowicz)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne pt. „Fitness terapeutyczny dla dzieci – cz. 1” (24.02.2016, Muzyczna Inspiracja Agnieszka Chartanowicz)
 • Pedagogika zabawy jako metoda pracy z grupą dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych” (09.01.2016, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Oddział w Gdyni)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Od butelki do guzika, czyli wesoła muzyka” (14.11.2015, Centrum Szkoleniowe KLANZA, Filia w Bydgoszczy)
 • Cykl wykładów i warsztatów w ramach projektu pt. „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” (rok szkolny 2014/2015)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki – czyli jak sprawić, by czerpać radość z działań integracyjnych dla dzieci i dorosłych" (18.04.2015, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu)>
 • Warsztaty metodyczne pt. „Od kropki do sukcesu – czyli o rozwijaniu aktywności plastycznej małych dzieci" (17.05.2015, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu)>
 • Warsztaty metodyczne pt. „Edukacja przyrodnicza w szkole i w przedszkolu" (16.05.2015, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne" (14.06.2015, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu)
 • Podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy" (20.02.2013, Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża)
 • Szkolenie podstawowe PECS” (23.09.2012, Pyramid Educational Consultants of Poland)
 • Kurs pt. "Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi" (20.05.2012, Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)
 • Warsztat pt. "ABC orgiami w terapii i edukacji" (12.05.2012, Polskie Centrum Origami, Bydgoski Klub Origami „ORIZURU”)
 • Seminarium pt. "Arteterapia" (14.04.2012, Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Kadr)
 • Warsztat pt. "Pokazywane wierszyki – zabawy głosem, gestem, ruchem i mimiką" (7.02.2012, Wydawnictwo DIDASKO)
 • Warsztat pt. "Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metod Weroniki Sherborne" (27.11.2011, KPCEN Bydgoszcz)
 • Szkolenie pt. "Dziecko pod parasolem prawa" (3.12.2005, Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo Dziecka”)
 • Szkolenie pt. "Warsztaty umiejętności wychowawczych" (20.04.2004, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii)>
 • "Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży" (20.02.2003, Bydgoska Szkoła Turystyki EKOMTUR)

 
mgr Dominika Stoppa, wychowawca grupy „Biedronek”,
autorka programu pt. „Bajkoterapia”

 
   Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie otrzymała tytuł licencjata pedagogiki wczesnoszkolnej. Przez cały tok studiów odbyła liczne praktyki zawodowe, a także uzyskała niezbędną wiedzę teoretyczną, przygotowującą do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Realizowany przez nią moduł terapii pedagogicznej pomógł jej uzyskać wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wspierania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W trakcie studiów była współorganizatorem Bydgoskiego Festiwalu Nauki.
   Ukończyła także studia magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Gdańskim. Wybierając ten kierunek edukacji kierowała się chęcią pogłębienia wiedzy zdobytej na szczeblu licencjackim. Realizowane tam przedmioty wyposażyły ją w niezbędne informacje i umiejętności praktyczne dotyczące edukacji i kształcenia oraz metod i specyfiki pracy z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnością, a szczególnie z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń, ze względu na obraną specjalizację. W niedalekiej przyszłości planuje podjąć studia podyplomowe związane z tym zagadnieniem.
   Zdobywała doświadczenie prowadząc zajęcia artystyczne i ruchowe podczas letnich półkolonii dla dzieci organizowanych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Ukończyła także warsztaty w zakresie stymulacji  rozwoju dziecka z zastosowaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W swojej pracy kieruje się indywidualnymi potrzebami dzieci oraz stara się rozwijać ich pasje i zainteresowania, a także zaspokajać potrzeby. Wykorzystuje w tym wszelkiego rodzaju metody aktywizujące i wspierające wszechstronny rozwój swoich podopiecznych.

 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: