Jesteś tutaj: Strona główna / KADRA PEDAGOGICZNA / GRUPA BIEDRONKI


KADRA PEDAGOGICZNA

GRUPA BIEDRONKI
 
 
 
mgr Kinga Knoblauch wychowawca grupy „Biedronki”
   Absolwentka studiów  magisterskich w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższe o specjalności resocjalizacja z profilaktyka społeczną. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Doświadcznie w pracy z dziećmi zdobyła pracując na stanowsku pomoc nauczyciela w przedszkolu 68 w Bydgoszczy. Następnie na stanowisku nauczyciela w przedszkolu nr 43 w Bydgoszczy. W swojej pracy kieruje się przedewszytkim indywidualnym podejśćiem do dziecka, najwazniejsze jest dla niej bezpieczeństwo, dobro  i rozwój dziecka.
  Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • Szkolenie „Żyrafa kontra szakal, czyli porozumienie bez przemocy według M. Rosenberga (01.12.2016 Przedszkole nr 43 w Bydgoszczy)
 • Szkolenie „Przedszkole dobrze postrzegane, czyli inspirujące metody kreowania wizetunku placówki” (05.12.2016 Przedszkole nr 43 w Bydgoszczy)
 • Warsztaty  „Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu” (21.11.2016 Przedszkole nr 43 w Bydgoszczy)


mgr Aleksandra Kasprzak
nauczyciel w grupie „Biedronki”
   Nauczyciel kontraktowy z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika o specjalności opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną (studia I stopnia) oraz pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńcza (studia II stopnia). W 2016r. ukończyła studia podyplomowe na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy na kierunku Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną. Doświadczenie pedagogiczne zdobyła w trakcie pracy jako pomoc nauczyciela w szkole podstawowej w oddziale zerowym oraz jako pedagog szkolny. Rozwija swoje umiejętności biorąc udziałw różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • Szkolenie „Kinezjologia Edukacyjna Mózgu – techniki Dennisona” I i II stopnia (23.03.2015, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim)
 • Warsztat: „Ruch drogą do sukcesu – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (9.04.2014, Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Warsztat, pt: „Arteterapia w pracy socjoterapeutycznej” (22.05.2013, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Warsztat, pt: „Arteterapia jako jedna z form wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” (21.05.2013, Zakład Dydaktyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).
 
 


mgr Małgorzata
Breitenbach
wychowawca grupy „Biedronki”
 
  Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy na wydziale Pedagogika i Psychologia o specjalności nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym. Ukończyła również studia podyplomowe   o specjalności logopedia. W 2000 roku uzyskała tytuł nauczyciela mianowanego. Doświadczenie zawodowe w zakresie metod nauczania i wychowania dzieci zdobyła pracując jako nauczyciel w szkołach podstawowych oraz w Przedszkolu „Kacperek” w Bydgoszczy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Praca z dziećmi jest jej pasją.  Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • Szkolenie: „Po staremu i po nowemu. Nauka czytania i pisania dzieci 6 – letnich w przedszkolu. Poziom I” (27.03.2017r.)
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy(22.09.2016r.)
 • Szkolenie: „Jak radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu” (08.06.2016r.)
 • Szkolenie: „Naturalne strategie uczenia się dzieci jako wyznacznik aktualizacji podstaw programowych i programów nauczania” (18.04.2016r.)
 • Warsztaty: „Organizacja i prowadzenie wycieczki szkolnej” (03.10.2013r.)
 • Warsztaty: „Maluchy rosną… nie tylko wiosną – wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu” ( 15.09.2012r.)
 • Warsztaty: „W świecie plastyki, czyli różne techniki plastyczne”(23.03.2012r.)
 • Szkolenie: „Wielozmysłowe poznanie w edukacji elementarnej. Nowe doświadczenia”( 16.10.2007r.)
 • Szkolenie: „Bezpieczne dziecko”( 15.03.2007r.)
 • Warsztaty: „Badanie poziomu umiejętności dzieci” (26.11.2005r.)
 • Warsztaty: „Zabawy słowem”( 30.10.2003r.)
 • Warsztaty: „Diagnozowanie wdrażanych programów wychowania przedszkolnego w aspekcie rozwoju dziecka” (10.10.2002r.)
 • Warsztaty: „Jak pomagać dziecku w poznawaniu siebie i świata” (29.02.2000r.)
 • Warsztaty: „Zabawy i gry matematyczne przedszkolaków” (22.03.1999r.)
 • Warsztaty: „Czytanie a naturalna nauka języka” (15.12.1998r.)

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: