Jesteś tutaj: Strona główna / KADRA PEDAGOGICZNA / GRUPA BIEDRONKI


KADRA PEDAGOGICZNA

GRUPA BIEDRONKI
  
 
Mgr Katarzyna Tuszyńska, wychowawca grupy „Biedronki”, 
autorka programu pt. „Rozśpiewana chatka”
 
   Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogicznym o specjalności resocjalizacja. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistycznej o specjalności: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
   Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w Świetlicy Środowiskowej „Dino” w Bydgoszczy zaczynając jako wolontariusz, potem jako wychowawca i kierownik. Przygodę w pracy z dziećmi kontynuowała w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, gdzie pod swoją opieką miała dzieci od 3 m-ca życia do lat 12.
W Przedszkolnej Chatce pracę zaczęła od roku szkolnego 2014/2015 w zastępstwie,
a następnie od roku szkolnego 2016/2017 jako wychowawca w najmłodszej grupie „Żabki”, obecnie współprowadzi grupę „Biedronki” – 4 latki. Ponadto prowadzi zajęcia popołudniowe „Muzyczne zabawy z Petronelą” w ramach Domu Kultury „REGNUM”. Praca daje jej ogromną radość i satysfakcję, kiedy udaje się wywołać uśmiech na dziecięcych buziach.

   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m.in.:
 • „Dr Pasikonik – zabawy przyrodnicze” (14.04.2018, „Funimki”, Bydgoszcz)
 • „Ekolandia – zabawy ekologiczno - artystyczne” (14.04.2018, „Funimki”, Bydgoszcz)
 • „Praca z dzieckiem trudnym” (10.04.2018 Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus”, Bydgoszcz)
 • „Sztukolandia - Muzyka” (03.02.2018, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Sztukolandia - Cyrk” (03.02.2018, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Sztukolandia - Plastyka” (03.02.2018, FUNimki, Bydgoszcz)
 • Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego – konferencja organizowana przez wydawnictwo Bliżej Przedszkola, prowadzona przez prof. E. Gruszczyk – Kolczyńską (16.11.2017, Poznań)
 • „Zmysłolandia – zabawy zmysłowe i sensoryczne w pracy z dziećmi” (30.09.2017, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Dr Myśli Główka – zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi” (30.09.2017, FUNimki, Bydgoszcz)
 • Warsztat metodyczny „Aktywność muzyczno – ruchowa dzieci cz.2” na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss (15-16.09.2017, KLANZA Bydgoszcz)
 • Szkolenie dla nauczycieli stażystów rozpoczynających awans zawodowy (07.09.2017, KPCEN Bydgoszcz)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne dla nauczycieli pt. „Fitness terapeutyczny cz.2 – dyscyplina bez nakazów” (08.06.2017, Muzyczna Inspiracja – Gdańsk)
 • Warsztat metodyczny „Aktywność muzyczno – ruchowa dzieci” na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss (24-25.03.2017, KLANZA Bydgoszcz)
 • Warsztaty z zakresu pedagogiki zabawy w edukacji przyrodniczej „Zielone okulary” (15.01.2017, KLANZA Bydgoszcz)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne dla nauczycieli pt. „Terapia Muzyką Ludową i Ruchem” (11.12.2016, Muzyczna Inspiracja – Gdańsk)
 • Szkolenie pt. „Prowadzenie treningów umiejętności społecznych” (24.11.2016, Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze, Bydgoszcz)
 • Bajkowy Maraton Artystyczny – (19.11.2016, Centrum Edukacji Muzycznej „Muzylek Moni” w Poznaniu)
 • Szkolenie pt. „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” (16.04.2016, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne dla nauczycieli pt. „Dyscyplinowanie grupy” (14.03.2016, Muzyczna Inspiracja – Gdańsk)
 • Kurs kwalifikacyjny pt. „Oligofrenopedagogika” (2015, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Sępólnie Krajeńskim)
 • Szkolenie z zakresu Twórczego i Kreatywnego Myślenia w Pracy Wychowawczej(2011, Małopolskie Centrum Profilaktyki z siedzibą w Krakowie)
 • Szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji (2010, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi)
 • Kurs instruktażowy dla Kierowników Placówek Wypoczynku dla dzieci i młodzieży (2009, Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy)
 • Warsztat Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona I i II stopnia (2008, Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)
 • Warsztat w zakresie podstaw Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne (2008, Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)
 • Kurs dla kandydatów na wychowawców (2003, KPCN w Bydgoszczy)

Aleksandra Potocka, pomoc nauczyciela grupy „Biedronki”
 
 
   Absolwentka Technikum Spożywczego w Bydgoszczy, następnie Szkoły Turystycznej "KOLFER".
   Doświadczenie z dziećmi zdobyła odbywając staż w przedszkolu, a następnie pracując jako pomoc nauczyciela w przedszkolu Zaczarowany Zakątek. W Przedszkolnej Chatce pracę zaczęła od stycznia 2017 roku jako pomoc nauczyciela w grupie „Motylki”. Obecnie pomoc nauczyciela w grupie „Biedronki”.
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • „Praca z dzieckiem trudnym” (10.04.2018 Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus”, Bydgoszcz)
 
 


 
 Monika Wierzbicka, wychowawca grupy „Biedronki”, 
autorka programu pt. „Taniec z Przedszkolną Chatką”, „Chatkowe pląsy”
 
 
   Nauczyciel przedszkola „Przedszkolna Chatka” od 2016 roku. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika wczesnoszkolna o specjalności wychowanie muzyczne wg E.E. Gordona (I stopnia) oraz pedagogika wczesnoszkolna (II stopnia). Swoją przygodę pracy z dziećmi rozpoczynała już jako nastolatka, kiedy pod okiem swojej trenerki od śpiewu prowadziła zajęcia wokalne dla dzieci młodszych. Następnie przerodziło się to w powołanie, idąc na studia, odbyła praktyki i wolontariat w przedszkolach, szkołach i Młodzieżowym Domu Kultury nr 5, a także pracowała w trakcie wakacji na półkoloniach, koloniach i obozach pełniąc funkcję wychowawcy. Angażuje się też jako animator zabaw dla dzieci. Pełniła funkcję wychowawcy 5,6-latków w Przedszkolu nr 57 „Pluszowy Miś”.
   Praca z dziećmi dostarcza jej dużo przyjemności i satysfakcji. Ogromną radość czerpie ze swojej pasji jaką jest taniec, jak i fitness na trampolinach. Ważne jest dla niej przekazanie energii i miłości do tańca najmłodszym rozpoczynającym z nim przygodę. W roli tancerza przez 16 lat brała udział w różnorodnych turniejach tanecznych w województwie, Polsce, Europie, jak i na Świecie. Najważniejsze osiągnięcia to zdobycie 6 miejsca w Polsce, 16 miejsce w Europie oraz 18 miejsce na świecie w 2015r. W roku 2016 cieszyła się zdobyciem 3 miejsca w Polsce, a 6 w Europie grupy Spid Olders (grupa rodziców 30+), którą prowadziła. Na co dzień oprócz pracy w przedszkolu pełni również funkcję menedżera klubu FitDanceFun, w którym prowadzi zajęcia na trampolinach dla dorosłych i dzieci.
   Już trzeci rok z rzędu uczestniczyła w Ogólnopolskich Warsztatach Artystycznych „Radosne Serca”, podczas których była opiekunem, jak i choreografem grupy tanecznej.
 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • „Dr Pasikonik – zabawy przyrodnicze” (14.04.2018, „FUNimki”, Bydgoszcz)
 • „Ekolandia – zabawy ekologiczno - artystyczne” (14.04.2018, „FUNimki”, Bydgoszcz)
 • „Praca z dzieckiem trudnym” (10.04.2018 Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus”, Bydgoszcz)
 • „Sztukolandia - Muzyka” (03.02.2018, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Sztukolandia - Cyrk” (03.02.2018, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Sztukolandia - Plastyka” (03.02.2018, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Zmysłolandia – zabawy zmysłowe i sensoryczne w pracy z dziećmi” (30.09.2017, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Dr Myśli Główka – zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi” (30.09.2017, FUNimki, Bydgoszcz)
 • Warsztat metodyczny „Aktywność muzyczno – ruchowa dzieci cz.2” na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss (15-16.09.2017, KLANZA Bydgoszcz)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne dla nauczycieli pt. „Fitness terapeutyczny cz.2 – dyscyplina bez nakazów” (08.06.2017, Muzyczna Inspiracja – Gdańsk)
 • Spotkanie metodyczne na temat „Nauczyciel stażysta na finiszu stażu” (8.05.2017, Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)
 • Warsztaty terapeutyczno – muzyczne dla nauczycieli metodą Dyscyplina bez nakazów® pt. „Terapia muzyką ludową i ruchem” (11.12.2016, Muzyczna Inspiracja)
 • Szkolenie na 1stopień trenerski pt. „Sensoplastyka®” (26.11.2016, pracownia twórczej edukacji i rozwoju Inkubator Inspiracji)
 • Warsztaty szkoleniowe pt. „Wstęp do Sensoplastyki®” (26.11.2016, pracownia twórczej edukacji i rozwoju Inkubator Inspiracji)
 • Warsztaty metodyczne pt. „„Kto tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja. cz. jesień –zima” (5.11.2016, centrum szkoleniowe Klanza)
 • Udział w konferencji pt. „Tworzenie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela stażystę ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego” (5.09.2016, Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki – czyli jaki sprawić, by czerpać radość z działań integracyjnych dla dzieci i dorosłych” (16-17.01.2016, Centrum Szkoleniowe KLANZA Bydgoszcz)
 • Szkolenie „Animator zabaw dla dzieci” (15.11.2014, Instytut Turystyczno – Edukacyjny Bydgoszcz)
 • Warsztaty „Zabawy, tańce i muzyka pobudzą rozwój każdego smyka!” (21.05.2013, Instytut Pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz)

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: