Jesteś tutaj: Strona główna / KADRA PEDAGOGICZNA / GRUPA BIEDRONKI


KADRA PEDAGOGICZNA

GRUPA BIEDRONKI
  
 
 
Mgr Monika Wierzbicka, wychowawca grupy „Biedronki”, 
autorka programu pt. „Taniec z Przedszkolną Chatką”, „Chatkowe pląsy”
 
 
   Nauczyciel przedszkola „Przedszkolna Chatka” od 2016 roku. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika wczesnoszkolna o specjalności wychowanie muzyczne wg E.E. Gordona (I stopnia) oraz pedagogika wczesnoszkolna (II stopnia). Swoją przygodę pracy z dziećmi rozpoczynała już jako nastolatka, kiedy pod okiem swojej trenerki od śpiewu prowadziła zajęcia wokalne dla dzieci młodszych. Następnie przerodziło się to w powołanie, idąc na studia, odbyła praktyki i wolontariat w przedszkolach, szkołach i Młodzieżowym Domu Kultury nr 5, a także pracowała w trakcie wakacji na półkoloniach, koloniach i obozach pełniąc funkcję wychowawcy. Angażuje się też jako animator zabaw dla dzieci. Pełniła funkcję wychowawcy 5,6-latków w Przedszkolu nr 57 „Pluszowy Miś”.
    Praca z dziećmi dostarcza jej dużo przyjemności i satysfakcji. Ogromną radość czerpie ze swojej pasji jaką jest taniec, jak i fitness na trampolinach. Ważne jest dla niej przekazanie energii i miłości do tańca najmłodszym rozpoczynającym z nim przygodę. W roli tancerza przez 16 lat brała udział w różnorodnych turniejach tanecznych w województwie, Polsce, Europie, jak i na Świecie. Najważniejsze osiągnięcia to zdobycie 6 miejsca w Polsce, 16 miejsce w Europie oraz 18 miejsce na świecie w 2015r. W roku 2016 cieszyła się zdobyciem 3 miejsca w Polsce, a 6 w Europie grupy Spid Olders (grupa rodziców 30+), którą prowadziła. Na co dzień oprócz pracy w przedszkolu pełni również funkcję menedżera klubu FitDanceFun, w którym prowadzi zajęcia na trampolinach dla dorosłych i dzieci. Już trzeci rok z rzędu uczestniczyła w Ogólnopolskich Warsztatach Artystycznych „Radosne Serca”, podczas których była opiekunem, jak i choreografem grupy tanecznej.
 
    Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • „Dr Pasikonik – zabawy przyrodnicze” (14.04.2018, „FUNimki”, Bydgoszcz)
 • „Ekolandia – zabawy ekologiczno - artystyczne” (14.04.2018, „FUNimki”, Bydgoszcz)
 • „Praca z dzieckiem trudnym” (10.04.2018 Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus”, Bydgoszcz)
 • „Sztukolandia - Muzyka” (03.02.2018, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Sztukolandia - Cyrk” (03.02.2018, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Sztukolandia - Plastyka” (03.02.2018, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Zmysłolandia – zabawy zmysłowe i sensoryczne w pracy z dziećmi” (30.09.2017, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Dr Myśli Główka – zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi” (30.09.2017, FUNimki, Bydgoszcz)
 • Warsztat metodyczny „Aktywność muzyczno – ruchowa dzieci cz.2” na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss (15-16.09.2017, KLANZA Bydgoszcz)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne dla nauczycieli pt. „Fitness terapeutyczny cz.2 – dyscyplina bez nakazów” (08.06.2017, Muzyczna Inspiracja – Gdańsk)
 • Spotkanie metodyczne na temat „Nauczyciel stażysta na finiszu stażu” (8.05.2017, Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)
 • Warsztaty terapeutyczno – muzyczne dla nauczycieli metodą Dyscyplina bez nakazów® pt. „Terapia muzyką ludową i ruchem” (11.12.2016, Muzyczna Inspiracja)
 • Szkolenie na 1stopień trenerski pt. „Sensoplastyka®” (26.11.2016, pracownia twórczej edukacji i rozwoju Inkubator Inspiracji)
 • Warsztaty szkoleniowe pt. „Wstęp do Sensoplastyki®” (26.11.2016, pracownia twórczej edukacji i rozwoju Inkubator Inspiracji)
 • Warsztaty metodyczne pt. „„Kto tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja. cz. jesień –zima” (5.11.2016, centrum szkoleniowe Klanza)
 • Udział w konferencji pt. „Tworzenie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela stażystę ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego” (5.09.2016, Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki – czyli jaki sprawić, by czerpać radość z działań integracyjnych dla dzieci i dorosłych” (16-17.01.2016, Centrum Szkoleniowe KLANZA Bydgoszcz)
 • Szkolenie „Animator zabaw dla dzieci” (15.11.2014, Instytut Turystyczno - Edukacyjny Bydgoszcz)
 • Warsztaty „Zabawy, tańce i muzyka pobudzą rozwój każdego smyka!” (21.05.2013, Instytut Pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz)

 
Mgr Katarzyna Tuszyńska, wychowawca grupy „Biedronki”, 
autorka programu pt. „Rozśpiewana chatka”
 
   Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogicznym o specjalności resocjalizacja. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistycznej o specjalności: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
   Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w Świetlicy Środowiskowej „Dino” w Bydgoszczy zaczynając jako wolontariusz, potem jako wychowawca i kierownik. Przygodę w pracy z dziećmi kontynuowała w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, gdzie pod swoją opieką miała dzieci od 3 m-ca życia do lat 12.
W Przedszkolnej Chatce pracę zaczęła od roku szkolnego 2014/2015 w zastępstwie,
a następnie od roku szkolnego 2016/2017 jako wychowawca w najmłodszej grupie „Żabki”, obecnie współprowadzi grupę „Biedronki” – 4 latki. Ponadto prowadzi zajęcia popołudniowe „Muzyczne zabawy z Petronelą” w ramach Domu Kultury „REGNUM”. Praca daje jej ogromną radość i satysfakcję, kiedy udaje się wywołać uśmiech na dziecięcych buziach.

   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m.in.:
 • „Dr Pasikonik – zabawy przyrodnicze” (14.04.2018, „Funimki”, Bydgoszcz)
 • „Ekolandia – zabawy ekologiczno - artystyczne” (14.04.2018, „Funimki”, Bydgoszcz)
 • „Praca z dzieckiem trudnym” (10.04.2018 Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus”, Bydgoszcz)
 • „Sztukolandia - Muzyka” (03.02.2018, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Sztukolandia - Cyrk” (03.02.2018, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Sztukolandia - Plastyka” (03.02.2018, FUNimki, Bydgoszcz)
 • Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego – konferencja organizowana przez wydawnictwo Bliżej Przedszkola, prowadzona przez prof. E. Gruszczyk – Kolczyńską (16.11.2017, Poznań)
 • „Zmysłolandia – zabawy zmysłowe i sensoryczne w pracy z dziećmi” (30.09.2017, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Dr Myśli Główka – zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi” (30.09.2017, FUNimki, Bydgoszcz)
 • Warsztat metodyczny „Aktywność muzyczno – ruchowa dzieci cz.2” na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss (15-16.09.2017, KLANZA Bydgoszcz)
 • Szkolenie dla nauczycieli stażystów rozpoczynających awans zawodowy (07.09.2017, KPCEN Bydgoszcz)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne dla nauczycieli pt. „Fitness terapeutyczny cz.2 – dyscyplina bez nakazów” (08.06.2017, Muzyczna Inspiracja – Gdańsk)
 • Warsztat metodyczny „Aktywność muzyczno – ruchowa dzieci” na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss (24-25.03.2017, KLANZA Bydgoszcz)
 • Warsztaty z zakresu pedagogiki zabawy w edukacji przyrodniczej „Zielone okulary” (15.01.2017, KLANZA Bydgoszcz)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne dla nauczycieli pt. „Terapia Muzyką Ludową i Ruchem” (11.12.2016, Muzyczna Inspiracja – Gdańsk)
 • Szkolenie pt. „Prowadzenie treningów umiejętności społecznych” (24.11.2016, Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze, Bydgoszcz)
 • Bajkowy Maraton Artystyczny – (19.11.2016, Centrum Edukacji Muzycznej „Muzylek Moni” w Poznaniu)
 • Szkolenie pt. „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” (16.04.2016, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne dla nauczycieli pt. „Dyscyplinowanie grupy” (14.03.2016, Muzyczna Inspiracja – Gdańsk)
 • Kurs kwalifikacyjny pt. „Oligofrenopedagogika” (2015, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Sępólnie Krajeńskim)
 • Szkolenie z zakresu Twórczego i Kreatywnego Myślenia w Pracy Wychowawczej(2011, Małopolskie Centrum Profilaktyki z siedzibą w Krakowie)
 • Szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji (2010, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi)
 • Kurs instruktażowy dla Kierowników Placówek Wypoczynku dla dzieci i młodzieży (2009, Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy)
 • Warsztat Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona I i II stopnia (2008, Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)
 • Warsztat w zakresie podstaw Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne (2008, Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)
 • Kurs dla kandydatów na wychowawców (2003, KPCN w Bydgoszczy)

Aleksandra Potocka, pomoc nauczyciela grupy „Biedronki”
 
 
   Absolwentka Technikum Spożywczego w Bydgoszczy, następnie Szkoły Turystycznej "KOLFER".
   Doświadczenie z dziećmi zdobyła odbywając staż w przedszkolu, a następnie pracując jako pomoc nauczyciela w przedszkolu Zaczarowany Zakątek. W Przedszkolnej Chatce pracę zaczęła od stycznia 2017 roku jako pomoc nauczyciela w grupie „Motylki”. Obecnie pomoc nauczyciela w grupie „Biedronki”.

   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • „Praca z dzieckiem trudnym” (10.04.2018 Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus”, Bydgoszcz)
 
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: