Jesteś tutaj: Strona główna / KADRA PEDAGOGICZNA / GRUPA MOTYLKI


KADRA PEDAGOGICZNA 

GRUPA MOTYLKI

mgr Angelika Peplinska, wychowawca grupy „Motylki”,
współautorka programu pt. „Zabawa w teatr”
 
   Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika wczesnoszkolna o specjalności pedagogika przedszkolna. W 2016 roku rozpoczęła studia magisterskie pedagogiczne o specjalności logopedycznej. Pierwszy rok studiów magisterskich spędziła na wymianie studenckiej, z programu Erasmus +. Uczyła się na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju wolontariatach, wyjazdach zagranicznych we Włoszech i Niemczech, projektach, w Ośrodku „Patria” w Tleniu jako wychowawca kolonijny, w przedszkolu „u Kubusia” w Bydgoszczy oraz w Ośrodku Wypoczynkowym „Zawiaty”, gdzie pracowała jako animator. Praca z dziećmi daje jej bardzo dużo satysfakcji oraz codziennej radości.
 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m.in.:
 • szkolenie pt. "Rozwijanie kompetencji czytelniczych w przedszkolu", 10.04.2019 r.
 • doskonalenie zawodowe "Współczesne Tendencje w Edukacji Przedszkolnej", 20.03.2019 r.
 • szkolenie pt. "Bum Bum Rurki" prowadzone przez Dawida Gacka, 16.03.2019 r.
 • szkolenie pt. "Dr Balonowy - balony w pracy z dziećmi", 2.12.2018 r.
 • szkolenie pt. "Dr Wybuchowy - zabawy badawcze i eksperymenty", 2.12.2018 r.
 • szkolenie pt. "Deeskalacja konfliktu i interwencja fizyczna", 1.12.2018 r.
 • warsztaty plastyczne, jesienne organizowane przez firmę GDD,
 • spotkanie metodyczne "Metody Kolorowych Dźwięków", 19.10.2018 r.
 • szkolenie pt. "Super Polak Maluch i Przedszkolak", 29.09.2018 r.
 • kurs pt. "Akademia Głosu dla Nauczycieli"
 • Szkolenie pt. „Dr Pasikonik – zabawy przyrodnicze”, 14.04.2018 r.
 • Szkolenie pt. „Ekolandia – zabawy ekologiczno-artystyczne”, 14.04.2018 r.
 • Szkolenie pt. „Praca z dzieckiem trudnym”, 10.04.2018 r.
 • Projekt pt. „City within the City” w Reggio Emilia we Włoszech (17.07.2016r. - 23.07.2016r.)
 • Projekt pt. „City within the City” w Lipsku, w Niemczech (26.06.2016r. - 2.07.2016r.)
 • Warsztat z Alicją Gułą pt. „Serdeczna Edukacja, czyli jak wspierać dziecko” (7.06.2016r.)
 • Kurs Animatora Czasu Wolnego, maj 2016r.
 • Warsztat pt. „Trening Twórczości” (Kujawsko-Pomorski oddział Stowarzyszenia „Podaj Rękę”,16.03.2016r.)
 • Warsztat połączony z wymianą dobrych praktyk pt. „Indywidualne potrzeby i możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym, umiarkowanym i znacznym” (25.02.2016r.)
 • Seminarium pt. „Koncepcja nauczania rozwijającego według teorii Lwa Wygotskiego we wczesnej edukacji dziecka” (Akademickie Centrum Kreatywności, 20-21.10.2015r.)
 • Projekt pt. „Mała Ojczyzna Wspólna Sprawa” (Lublin, Mycielewo, Zbrachlin, 2015r.)
 • Projekt pt. „karnawałowa Integracja” (Zespół Szkół w Osielsku, 30.01.2015r.)
 • Warsztat pt. „Twórczy Pedagog. Dzień Małego Odkrywcy.” (Szkoła Podstawowa im. J. Verne'a w Białych Błotach, 24.10.2014r.)
 • Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, 14.08.2014r.
 • Projekt pt. „Twórcze i Kreatywne Wakacje” (Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy, 25.07-1.08.2014r.)
 • Projekt pt. „Półkolonie w Łochowie” (Zespół Szkół Im. Jana Pawła II w Łochowie, 10-18.07.2014r.)
 • Warsztat pt. „DRAMAtyczna animacja- czyli drama jako metoda aktywizująca” (30.05.2014r.)
 • Warsztat pt. „Ekozabawy, czyli jak spędzić czas ze swoim dzieckiem kształtując funcje psychomotoryczne” (30.05.2014r.)
 • Warsztat pt. „Migowy na wesoło” (30.05.2014r.)
 • Warsztat pt. „Rytm i ruch. Twórcza aktywność ruchowa z zastosowaniem metody A.i M. Kniessów” (20.05.2014r.)
 • Warsztat pt. „Terapia przez teatr- stymulacja twórczej aktywności dziecka.” (Dzień Terapii Pedagogicznej, 9.04.2014r.)
 • Warsztat pt. „Wyruszamy na wycieczkę- kreatywne korzystanie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.” (Dzień Terapii Pedagogicznej, 0.04.2014r.)
 • Szkolenie pt. „Co we współczesnym świecie mediów zagraża naszym dzieciom?” (11.01.2014r.)
 • Warsztat z Teatrem Improwizacyjnym WymyWammy, 26.11.2013r.
 • Kurs wychowawcy kolonijnego
 
mgr Magdalena Marulewska, wychowawca grupy „Motylki”,
autorka programu pt. „Magiczna plastyka” oraz współautorka programu pt. „Zabawa w teatr”
 
 Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na kierunku: Pedagogika o specjalności "Kształcenie zintegrowane i terapia pedagogiczna". Obecnie w trakcie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Wcześniej od 2016 roku związana z Przedszkolem Niepublicznym ,,Borowiki" w Bydgoszczy. Posiada wiedzę i uprawnienia z zakresu: Kursu Kwalifikacyjnego z Oligofrenopedagogiki uzyskanego
w 2011.
 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • Konferencja „Literatura dla dzieci- wartości dydaktyczne i wychowawcze”
 • Konferencja „Charakteryzacja przedszkolnego aktora”
 • Szkolenie „Zabawy matematyczne w edukacji przedszkolnej” zorganizowanym przez Grupę MAC S.A.
 • Warsztaty ABC „Origami w terapii i edukacji” w Bydgoskim Klubie Origami „ORIZURU”
 • Warsztat pt. „Jak sobie radzić z roszczeniowym Rodzicem”
 • Szkolenie „Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym” prowadzonym przez Wiesławę Żabę- Żabińską
 • Szkolenie "Pudło inspiracji-nauka i zabawa w największym formacie"
 • Szkolenie "Dziecięca agresja i złość w przedszkolu"
 • Kurs Medyczny: "Podstawowe czynności ratujące życie z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora (AED) i elementami postępowania w urazach,
 • III Stopniowy Kurs Terapii Behawioralnej w 2018r. ,
 • szkolenie z cyklu WiR I Spotkanie z Edukacją
 • Moje sylabki - sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.
 • Komunikacja z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu
 • Emisja głosu - warsztat dla nauczycieli
 • szkolenie BHP
 • Szkolenie Super Polak maluch i przedszkolak - elementy patriotyczne i ludowe w pracy z dziećmi
 • warsztaty jesienny z firmy GDD we współpracy z Fabryką pl - martety papiernicze
 • szkolenie z zakresu Pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Rurowa petarda - szkolenie z bum bum rurek z udziałem Dawida Gacka
 • szkolenie Współczesne tendencje w edukacji przedszkolnej
 • konferencja Rozwijanie kompetencji czytelniczych w przedszkolu
 • Seminarium z Arteterapii
 • Kurs Integracji Sensorycznej w 2016r. ,
 
Wioleta Płoszaj, pomoc nauczyciela grupy „Motylki”
 
Z Przedszkolną Chatką związana od 2014 roku. W pierwszym roku odbyła sześciomiesięczny staż pracy jako pomoc nauczyciela. Podczas stażu zdobyła doświadczenie i umiejętności pracy z dziećmi. Od stycznia 2018 roku pełni funkcję pomocy nauczyciela w grupie przedszkolnej „Żabki”.
Praca z dziećmi dostarcza jej dużo satysfakcji, spełnienia oraz zadowolenia.
Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła miedzy innymi :
 • „Praca z dzieckiem trudnym” (10.04.2018 Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus”, Bydgoszcz)
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: