Jesteś tutaj: Strona główna / KADRA PEDAGOGICZNA / GRUPA MOTYLKI


KADRA PEDAGOGICZNA 

GRUPA MOTYLKI

Mgr Monika Lewandowska, wychowawca grupy „Motylki”,
autorka programu pt. „Królestwo imion”, „Tangramowe zabawy”
 
   Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
w Bydgoszczy. Po ich zakończeniu postanowiła wzbogacić swoje wykształcenie. Ukończyła pedagogiczny kurs kwalifikacyjny i kurs z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe o kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi początkowo zdobywała jako wolontariusz w świetlicy środowiskowej, a następnie na stanowisku nauczyciela w punkcie przedszkolnym oraz
w przedszkolu niepublicznym. Od roku 2014 pracuje w „Przedszkolnej Chatce”. Praca
z dziećmi dostarcza jej wiele radości i satysfakcji. Jako nauczyciel kieruje się mottem,
że „zajęcia przedszkolne powinny być połączeniem przyjemnej zabawy z pożyteczną nauką”.
 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • Szkolenie pt. „O prowadzeniu dokumentacji nauczycielki wychowania przedszkolnego” (8-24.06.2018, EDU-ART.)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Niezwykła przygody – zabawy plastyczno-sensoryczne” (14.04.2018, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Dziesięć palców – wpływ muzyki na twórczość plastyczną dziecka” (14.04.2018, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu)
 • Warsztaty pt. „Praca z dzieckiem trudnym” (10.04.2018, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego)
 • Szkolenie pt. „Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej cz. 1” (8-10.10.2017, EDU-ART.)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci wg Batti Strausse – cz. 2” (15-16.09.2017, Formy Kształcenia Kursowego Beata Kubiak)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne pt. „Fitness terapeutyczny dla dzieci – cz. 2” (08.06.2017, Muzyczna Inspiracja Agnieszka Chartanowicz)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci wg Batti Strausse – cz. 1” (25.03.2017, Formy Kształcenia Kursowego Beata Kubiak)
 • Warsztaty metodyczno-muzyczne pt. „Terapia muzyką ludową i ruchem” (11.12.2016, Muzyczna Inspiracja Agnieszka Chartanowicz)
 • Konferencja pt. „Rytm, taniec, muzyka w przedszkolu” (19.04.2016, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Figurowy zawrót głowy – przedszkolak w świecie geometrii” (10.04.2016, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Liczę, ważę, segreguję, czyli o edukacji matematycznej
  w przedszkolu” (02.04.2016, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne pt. „Dyscyplinowanie grupy” (14.03.2016, Muzyczna Inspiracja Agnieszka Chartanowicz)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne pt. „Fitness terapeutyczny dla dzieci – cz. 1” (24.02.2016, Muzyczna Inspiracja Agnieszka Chartanowicz)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Pedagogika zabawy jako metoda pracy z grupą dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych” (09.01.2016, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Oddział w Gdyni)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Od butelki do guzika, czyli wesoła muzyka” (14.11.2015, Centrum Szkoleniowe KLANZA, Filia w Bydgoszczy)
 • Cykl wykładów i warsztatów w ramach projektu pt. „Wspieranie nauczycieli
  w doskonaleniu kompetencji” (rok szkolny 2014/2015)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki – czyli jak sprawić, by czerpać radość z działań integracyjnych dla dzieci i dorosłych" (18.04.2015, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Od kropki do sukcesu – czyli o rozwijaniu aktywności plastycznej małych dzieci" (17.05.2015, Centrum Szkoleniowe KLANZA
  w Poznaniu)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Edukacja przyrodnicza w szkole i w przedszkolu" (16.05.2015, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne" (14.06.2015, Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu)
 • „Podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy" (20.02.2013, Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża)
 • „Szkolenie podstawowe PECS” (23.09.2012, Pyramid Educational Consultants 
  of Poland)
 • Kurs pt. "Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem
  i zaburzeniami pokrewnymi" (20.05.2012, Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)
 • Warsztat pt. "ABC orgiami w terapii i edukacji" (12.05.2012, Polskie Centrum Origami, Bydgoski Klub Origami „ORIZURU”)
 • Seminarium pt. "Arteterapia" (14.04.2012, Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Kadr)
 • Warsztat pt. "Pokazywane wierszyki – zabawy głosem, gestem, ruchem i mimiką" (7.02.2012, Wydawnictwo DIDASKO)
 • Warsztat pt. "Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metod Weroniki Sherborne" (27.11.2011, KPCEN Bydgoszcz)
 • Szkolenie pt. "Dziecko pod parasolem prawa" (3.12.2005, Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo Dziecka”)
 • Szkolenie pt. "Warsztaty umiejętności wychowawczych" (20.04.2004, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii)
 • "Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku
  dla dzieci i młodzieży" (20.02.2003, Bydgoska Szkoła Turystyki EKOMTUR)

Mgr Justyna Fasuga, wychowawca grupy „Motylki”,
autorka programu pt. „Chatka tęczą malowana”
 
   Absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wiedzę z zakresu dwóch specjalizacji: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pedagogiki sądowniczo-penitencjarnej. W 2016 roku rozpoczęła pracę w jednym z bydgoskich przedszkoli niepublicznych samodzielnie prowadząc grupę dzieci 5 i 6 letnich przygotowując je do podjęcia nauki w szkole podstawowej. We wrześniu 2017r. rozpoczęła pracę w „Przedszkolnej Chatce” jako nauczyciel grupy najstarszej. Obecnie prowadzi grupę dzieci 4 letnich. Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję. Do jej zainteresowań należy plastyka, zwłaszcza rysowanie pastelami olejnymi. Swoją pasją chętnie dzieli się z dziećmi wpływając tym samym na rozwój ich umiejętności manualnych oraz pobudzanie wyobraźni
i samorealizację możliwości twórczych.
 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • Szkolenie pt. „Dr Pasikonik i Ekolandia” (14.04.2018r., Bydgoszcz )
 • Szkolenie pt. „Kurs kierownika wycieczek szkolnych” (01.12.2016, Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy).

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: