Jesteś tutaj: Strona główna / KADRA PEDAGOGICZNA / GRUPA MRÓWKI


KADRA PEDAGOGICZNA

GRUPA MRÓWKI

mgr Małgorzata Breitenbach, wychowawca grupy „Mrówki”, 
autorka programu pt. „W świecie emocji”
 
   Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy na wydziale Pedagogika
i Psychologia o specjalności nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym. Ukończyła również studia podyplomowe   o specjalności logopedia. W 2000 roku uzyskała tytuł nauczyciela mianowanego. Doświadczenie zawodowe w zakresie metod nauczania
i wychowania dzieci zdobyła pracując jako nauczyciel w szkołach podstawowych oraz
w Przedszkolu „Kacperek” w Bydgoszczy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Praca z dziećmi jest jej pasją. 
 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • Współczesne tendencje w edukacji przedszkolnej - marzec 2019
 • Deeskalacja konfliktu i interwencja fizyczna - grudzień 2018
 • Akademia Głosu dla Nauczycieli - październik 2018
 • Super Polak maluch i przedszkolak - elementy patriotyczne i ludowe w pracy z dziećmi - wrzesień 2018
 • Pierwsza pomoc - luty 2018
 • Warsztaty: „ Idzie wiosna , idzie lato- czekaliśmy tylko na to!”, wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia terapii „ Edukacja przez ruch ” Doroty Dziamskiej ( 10.03.2018r.)
 • Konferencja „ Praca nad uwagą dzieci w przedszkolu warunkiem sukcesu w szkole” zorganizowana przez Wydawnictwo Nowa Era (18.05.2018.)
 • Szkolenie: „ Praca z dzieckiem trudnym” zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy(10.04.2018r.)
 • Szkolenie: „Po staremu i po nowemu. Nauka czytania i pisania dzieci 6 – letnich w przedszkolu. Poziom I” (27.03.2017r.)
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy(22.09.2016r.)
 • Szkolenie: „Jak radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu” (08.06.2016r.)
 • Szkolenie: „Naturalne strategie uczenia się dzieci jako wyznacznik aktualizacji podstaw programowych i programów nauczania” (18.04.2016r.)
 • Warsztaty: „Organizacja i prowadzenie wycieczki szkolnej” (03.10.2013r.)
 • Warsztaty: „Maluchy rosną… nie tylko wiosną – wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu” (15.09.2012r.)
 • Warsztaty: „W świecie plastyki, czyli różne techniki plastyczne”(23.03.2012r.)
 • Szkolenie: „Wielozmysłowe poznanie w edukacji elementarnej. Nowe doświadczenia”( 16.10.2007r.)
 • Szkolenie: „Bezpieczne dziecko”( 15.03.2007r.)
 • Warsztaty: „Badanie poziomu umiejętności dzieci” (26.11.2005r.)
 • Warsztaty: „Zabawy słowem”( 30.10.2003r.)
 • Warsztaty: „Diagnozowanie wdrażanych programów wychowania przedszkolnego w aspekcie rozwoju dziecka” (10.10.2002r.)
 • Warsztaty: „Jak pomagać dziecku w poznawaniu siebie i świata” (29.02.2000r.)
 • Warsztaty: „Zabawy i gry matematyczne przedszkolaków” (22.03.1999r.)
 • Warsztaty: „Czytanie a naturalna nauka języka” (15.12.1998r.)
 
mgr Iwona Roszycka, wychowawca grupy „Mrówki”,
autorka programu pt.: „Koncentracja i uwaga to podstawa”

   Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na kierunku: pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna. W 2013 roku ukończyła Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki organizowany przez KPCEN w Bydgoszczy i otrzymała tytuł Oligofrenopedagoga. W 2015 roku ukończyła Kurs języka angielskiego z elementami metodyki nauczania w ramach projektu „Klucz do uczenia – II edycja”.  Od 2010 roku jest czynnie pracującym nauczycielem. W roku 2013 dołączyła do kadry nauczycielskiej w „Przedszkolnej Chatce”. 
 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne pt. „Fitness terapeutyczny dla dzieci – cz. 2” (08.06.2017, Muzyczna Inspiracja Agnieszka Chartanowicz)
 • Warsztaty metodyczno-muzyczne pt. „Terapia muzyką ludową i ruchem” (11.12.2016, Muzyczna Inspiracja Agnieszka Chartanowicz)
 • „Rytm, taniec, muzyka w przedszkolu” (19.04.2016, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne dla nauczycieli „Dyscyplinowanie grupy” (03.2016, Dyscyplina bez nakazów, Bydgoszcz)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne dla nauczycieli pt. „Fitness terapeutyczny dla dzieci” (24.02.2016, Dyscyplina bez nakazów, Bydgoszcz)
 • Międzynarodowe szkolenie „Natura nauki i jej powiązania z  edukacją - rozwijanie kompetencji naukowych małych dzieci” (2-4.02 2016, KPCEN w Bydgoszczy)
 • Cykl wykładów i warsztatów w ramach projektu pt. „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” (rok szkolny 2013/2014 oraz rok szkolny 2014/2015)
 • Warsztaty pt. „Idzie wiosna, idzie lato, czekaliśmy tylko na to – czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej” (15.03.2015, Centrum Szkoleniowe KLAZNA Bydgoszcz)
 • Warsztaty terapii behawioralnej (2013-2014, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem)
 • Konferencja pt. „Bezpiecznie, zdrowo i aktywnie” (23.04.2014, KPCEN w Bydgoszczy)
 • Spotkanie otwarte z KLANZĄ pt. "Tanecznym krokiem ku wiośnie" (19.04.2014, Centrum Szkoleniowe KLAZNA Bydgoszcz)
 • Warsztaty pt. „Techniki efektywnego nauczania i uczenia się” (21.01.2014, KPCEN Bydgoszcz)
 • Warsztat pt. „Terapia ruchem” (6.11.2013, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy)
 • Warsztaty pt. „Trudności w nauce i zachowaniu dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie integracji sensorycznej” (04.2013, KPCEN Bydgoszcz)
 • Wykład pt. „Czy przedszkola są przygotowane na zmiany związane z potrzebami dzieci urodzonych w XXI wieku?” (27.04.2012, Eduskrypt, Bydgoszcz)
 • Wykład pt. „Praca z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych” (24.03.2012, Wydawnictwo WSiP, Grudziądz)
 • Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pt. „Na początku było słowo... – o edukacji słów kilka” (29.03.2012, Wydawnictwo WSiP, Bydgoszcz)
 • Konferencja pt. „Quo vadis, edukacjo” (22.03.2012, Wydawnictwo DIDASKO, Bydgoszcz)
 • Warsztaty pt. „Dziecko w świecie muzyki - aktywne słuchanie wg Batii Strauss” (15.05.2011, KPCEN Bydgoszcz)
 • Konferencja pt. „Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna starszych przedszkolaków i młodych uczniów” (14.03.2011, Wydawnictwo Edukacja Polska, Bydgoszcz)
 • Warsztaty pt. „Ruch, rym, rytm i melodia czyli efektywna edukacja małego dziecka” (03.2011, KPCEN Bydgoszcz)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Matematyka na wesoło - zabawy i gry dla dzieci w wieku przedszkolnym” (02.2011, Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris, Bydgoszcz)
 • Warsztaty pt. „Stymulowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody W. Sherborne” (11.2010, KPCEN Bydgoszcz)
 • „Kurs na Wychowawcę Kolonijnego” (04.2008, KPCEN Bydgoszcz)
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: