Jesteś tutaj: Strona główna / KADRA PEDAGOGICZNA / GRUPA PSZCZÓŁKI


KADRA PEDAGOGICZNA

GRUPA PSZCZÓŁKI

mgr Katarzyna Tuszyńska, wychowawca grupy „Pszczółki”, 
autorka programu pt. „Rozśpiewana chatka”
 
   Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogicznym o specjalności resocjalizacja. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistycznej o specjalności: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
   Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w Świetlicy Środowiskowej „Dino” w Bydgoszczy zaczynając jako wolontariusz, potem jako wychowawca i kierownik. Przygodę w pracy z dziećmi kontynuowała w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, gdzie pod swoją opieką miała dzieci od 3 m-ca życia do lat 12.
W Przedszkolnej Chatce pracę zaczęła od roku szkolnego 2014/2015 w zastępstwie,
a następnie od roku szkolnego 2016/2017 jako wychowawca w najmłodszej grupie „Żabki”, obecnie współprowadzi grupę „Biedronki” – 4 latki. Ponadto prowadzi zajęcia popołudniowe „Muzyczne zabawy z Petronelą” w ramach Domu Kultury „REGNUM”. Praca daje jej ogromną radość i satysfakcję, kiedy udaje się wywołać uśmiech na dziecięcych buziach.

   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m.in.:
 • „Dr Pasikonik – zabawy przyrodnicze” (14.04.2018, „Funimki”, Bydgoszcz)
 • „Ekolandia – zabawy ekologiczno - artystyczne” (14.04.2018, „Funimki”, Bydgoszcz)
 • „Praca z dzieckiem trudnym” (10.04.2018 Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus”, Bydgoszcz)
 • „Sztukolandia - Muzyka” (03.02.2018, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Sztukolandia - Cyrk” (03.02.2018, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Sztukolandia - Plastyka” (03.02.2018, FUNimki, Bydgoszcz)
 • Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego – konferencja organizowana przez wydawnictwo Bliżej Przedszkola, prowadzona przez prof. E. Gruszczyk – Kolczyńską (16.11.2017, Poznań)
 • „Zmysłolandia – zabawy zmysłowe i sensoryczne w pracy z dziećmi” (30.09.2017, FUNimki, Bydgoszcz)
 • „Dr Myśli Główka – zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi” (30.09.2017, FUNimki, Bydgoszcz)
 • Warsztat metodyczny „Aktywność muzyczno – ruchowa dzieci cz.2” na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss (15-16.09.2017, KLANZA Bydgoszcz)
 • Szkolenie dla nauczycieli stażystów rozpoczynających awans zawodowy (07.09.2017, KPCEN Bydgoszcz)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne dla nauczycieli pt. „Fitness terapeutyczny cz.2 – dyscyplina bez nakazów” (08.06.2017, Muzyczna Inspiracja – Gdańsk)
 • Warsztat metodyczny „Aktywność muzyczno – ruchowa dzieci” na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss (24-25.03.2017, KLANZA Bydgoszcz)
 • Warsztaty z zakresu pedagogiki zabawy w edukacji przyrodniczej „Zielone okulary” (15.01.2017, KLANZA Bydgoszcz)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne dla nauczycieli pt. „Terapia Muzyką Ludową i Ruchem” (11.12.2016, Muzyczna Inspiracja – Gdańsk)
 • Szkolenie pt. „Prowadzenie treningów umiejętności społecznych” (24.11.2016, Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze, Bydgoszcz)
 • Bajkowy Maraton Artystyczny – (19.11.2016, Centrum Edukacji Muzycznej „Muzylek Moni” w Poznaniu)
 • Szkolenie pt. „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” (16.04.2016, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku)
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne dla nauczycieli pt. „Dyscyplinowanie grupy” (14.03.2016, Muzyczna Inspiracja – Gdańsk)
 • Kurs kwalifikacyjny pt. „Oligofrenopedagogika” (2015, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Sępólnie Krajeńskim)
 • Szkolenie z zakresu Twórczego i Kreatywnego Myślenia w Pracy Wychowawczej(2011, Małopolskie Centrum Profilaktyki z siedzibą w Krakowie)
 • Szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji (2010, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi)
 • Kurs instruktażowy dla Kierowników Placówek Wypoczynku dla dzieci i młodzieży (2009, Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy)
 • Warsztat Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona I i II stopnia (2008, Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)
 • Warsztat w zakresie podstaw Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne (2008, Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)
 • Kurs dla kandydatów na wychowawców (2003, KPCN w Bydgoszczy)

lic. Paulina Kuczkowska, wychowawca grupy „Pszczółki”, 
autorka programu pt. „Roztańczona chatka”
 
   Absolwentka studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika wczesnoszkolna o specjalności pedagogika przedszkolna. Aktualnie studentka studiów drugiego stopnia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła m.in. w Przedszkolu Niepublicznym „Przedszkolna Chatka” zaczynając jako wolontariusz i praktykant, a później jako wychowawca grupy, w pracy jako animator oraz pracując jako nauczyciel w Przedszkolu Niepublicznym „Zameczek”. 
 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m.in.:
 • Szkolenie „SuperPolak- maluch i przedszkolak- elementy patriotyczne i ludowe w pracy z dziećmi” (29.09.2018, „Funimki”, Bydgoszcz)
 • Szkolenie „Ekolandia- zabawy ekologiczno- artystyczne” (14.04.2018, „Funimki”, Bydgoszcz)
 • Szkolenie „Dr Pasikonik- zabawy przyrodnicze” (14.04.2018, „Funimki”, Bydgoszcz)
 • Warsztaty terapeutyczno- muzyczne „Fitness terapeutyczny dla dzieci” (08.06.2017, Muzyczna Inspiracja, Warszawa)
 • Warsztaty terapeutyczno- muzyczne „Terapia muzyką ludową i ruchem” (11.12.2016, Muzyczna Inspiracja, Warszawa)
 • Seminarium „Koncepcja nauczania rozwijającego wg Lwa S. Wygotskiego we wczesnej edukacji dziecka” (20-21.10. 2015, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Warsztaty „Budowanie rusztowania dla myślenia i działania dzieci z trudnościami w uczeniu” (20-21.10. 2015, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: