Jesteś tutaj: Strona główna / KADRA PEDAGOGICZNA / GRUPA PSZCZÓŁKI


KADRA PEDAGOGICZNA

GRUPA PSZCZÓŁKI

Mgr Małgorzata Breitenbach, wychowawca grupy „Pszczółki”, 
autorka programu pt. „W świecie emocji”
 
   Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy na wydziale Pedagogika
i Psychologia o specjalności nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym. Ukończyła również studia podyplomowe   o specjalności logopedia. W 2000 roku uzyskała tytuł nauczyciela mianowanego. Doświadczenie zawodowe w zakresie metod nauczania
i wychowania dzieci zdobyła pracując jako nauczyciel w szkołach podstawowych oraz
w Przedszkolu „Kacperek” w Bydgoszczy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Praca z dziećmi jest jej pasją. 
 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • Współczesne tendencje w edukacji przedszkolnej - marzec 2019
 • Deeskalacja konfliktu i interwencja fizyczna - grudzień 2018
 • Akademia Głosu dla Nauczycieli - październik 2018
 • Super Polak maluch i przedszkolak - elementy patriotyczne i ludowe w pracy z dziećmi - wrzesień 2018
 • Pierwsza pomoc - luty 2018
 • Warsztaty: „ Idzie wiosna , idzie lato- czekaliśmy tylko na to!”, wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia terapii „ Edukacja przez ruch ” Doroty Dziamskiej ( 10.03.2018r.)
 • Konferencja „ Praca nad uwagą dzieci w przedszkolu warunkiem sukcesu w szkole” zorganizowana przez Wydawnictwo Nowa Era (18.05.2018.)
 • Szkolenie: „ Praca z dzieckiem trudnym” zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy(10.04.2018r.)
 • Szkolenie: „Po staremu i po nowemu. Nauka czytania i pisania dzieci 6 – letnich w przedszkolu. Poziom I” (27.03.2017r.)
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy(22.09.2016r.)
 • Szkolenie: „Jak radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu” (08.06.2016r.)
 • Szkolenie: „Naturalne strategie uczenia się dzieci jako wyznacznik aktualizacji podstaw programowych i programów nauczania” (18.04.2016r.)
 • Warsztaty: „Organizacja i prowadzenie wycieczki szkolnej” (03.10.2013r.)
 • Warsztaty: „Maluchy rosną… nie tylko wiosną – wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu” (15.09.2012r.)
 • Warsztaty: „W świecie plastyki, czyli różne techniki plastyczne”(23.03.2012r.)
 • Szkolenie: „Wielozmysłowe poznanie w edukacji elementarnej. Nowe doświadczenia”( 16.10.2007r.)
 • Szkolenie: „Bezpieczne dziecko”( 15.03.2007r.)
 • Warsztaty: „Badanie poziomu umiejętności dzieci” (26.11.2005r.)
 • Warsztaty: „Zabawy słowem”( 30.10.2003r.)
 • Warsztaty: „Diagnozowanie wdrażanych programów wychowania przedszkolnego w aspekcie rozwoju dziecka” (10.10.2002r.)
 • Warsztaty: „Jak pomagać dziecku w poznawaniu siebie i świata” (29.02.2000r.)
 • Warsztaty: „Zabawy i gry matematyczne przedszkolaków” (22.03.1999r.)
 • Warsztaty: „Czytanie a naturalna nauka języka” (15.12.1998r.)

 
Mgr Kinga Knoblauch, wychowawca grupy „Pszczółki”, 
autorka programu pt. „Sprawne ręce mam – origami znam”
 
   Absolwentka studiów  magisterskich w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej o kierunku resocjalizacja z profilaktyka społeczną. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Doświadcznie w pracy z dziećmi zdobyła pierw pracując na stanowsku pomoc nauczyciela w przedszkolu 68 w Bydgoszczy. Następnie na stanowisku nauczyciela w przedszkolu nr 43 w Bydgoszczy. W swojej pracy kieruje się przedewszytkim indywidualnym podejśćiem do dziecka, najwazniejsze jest dla niej bezpieczeństwo, dobro i rozwój dziecka.
 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • Współczesne tendencje w edukacji przedszkolnej - marzec 2019
 • Bum bum rurki - marzec 2019 
 • Deeskalacja konfliktu i interwencja fizyczna - grudzień 2018
 • Akademia Głosu dla Nauczycieli - październik 2018
 • Super Polak maluch i przedszkolak - elementy patriotyczne i ludowe w pracy z dziećmi - wrzesień 2018
 • Pierwsza pomoc - luty 2018
 • Szkolenie „Dr Pasikonik- zabawy przyrodnicze” (14.04.2018 Grupa Szkoleniowa FUNimki)
 • Szkolenie Ekolandia „Zabawy ekologiczno-artystyczne” (14.04.2018 Grupa Szkoleniowa FUNimki)
 • Szkolenie „Praca z dzieckiem trudnym” (10.04.2018 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego)
 • Warsztaty „Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej” (24.03.2018 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”)
 • Szkolenie „Przedszkole dobrze postrzegane, czyli inspirujące metody kreowania wizerunku placówki” (05.12.2016 Przedszkole nr 43 w Bydgoszczy)
 • Szkolenie „Żyrafa kontra szakal, czyli porozumienie bez przemocy według M. Rosenberga (01.12.2016 Przedszkole nr 43 w Bydgoszczy)
 • Warsztaty „Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu” (21.11.2016 Przedszkole nr 43 w Bydgoszczy)

 
Mgr Aleksandra Kasprzak, wychowawca grupy „Pszczółki”, 
autorka programu pt. „Ruch to zdrowie”
 
   Nauczyciel kontraktowy z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika o specjalności opieka
i wychowanie z profilaktyką społeczną (studia I stopnia) oraz pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńcza (studia II stopnia). Ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy: w 2018 roku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowania; w 2016r. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną.
   Doświadczenie pedagogiczne zdobyła w trakcie pracy jako asystent nauczyciela w Przedszkolu Niepublicznym „Przedszkolna Chatka” oraz jako pomoc nauczyciela w szkole podstawowej w oddziale zerowym.
 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • Współczesne tendencje w edukacji przedszkolnej - marzec 2019
 • Bum bum rurki - marzec 2019
 • Deeskalacja konfliktu i interwencja fizyczna - grudzień 2018
 • Akademia Głosu dla Nauczycieli - październik 2018
 • Nazywanie Świata - odimienna metoda nauki czytania - autorstwa dr Ireny Majchrzak - październik 2018
 • Super Polak maluch i przedszkolak - elementy patriotyczne i ludowe w pracy z dziećmi - wrzesień 2018
 • Pierwsza pomoc - luty 2018
 • „Dr Pasikonik – zabawy przyrodnicze” (14.04.2018, „FUNimki”, Bydgoszcz)
 • „Ekolandia – zabawy ekologiczno - artystyczne” (14.04.2018, „FUNimki”, Bydgoszcz)
 • „Praca z dzieckiem trudnym” (10.04.2018 Ośrodek Kształcenia Kadr „Quercus”, Bydgoszcz)
 • szkolenie „Kinezjologia Edukacyjna Mózgu – techniki Dennisona” I i II stopnia zorganizowane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom ”w Sępólnie Krajeńskim,
 • warsztat: „Ruch drogą do sukcesu – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” zorganizowany przez Katedrę Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • warsztat, pt. „Arteterapia w pracy socjoterapeutycznej” zorganizowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • warsztat, pt. „Arteterapia jako jedna z form wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” zorganizowany przez Zakład Dydaktyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: