Jesteś tutaj: Strona główna / KADRA PEDAGOGICZNA / GRUPA ŻABKI


KADRA PEDAGOGICZNA 

GRUPA ŻABKI
 
mgr Marta Świtała,
autorka programu pt. „Kodowanie na dywanie”
 
   Absolwentka studiów licencjackich w Kujawsko - Pomorskiej Szkole Wyższej o specjalności resocjalizacja z profilaktyką społeczną oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o tej samej specjalności. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o specjalności - pedagogika przedszkolna z terapią dziecka. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła jako wolontariusz w Przedszkolu nr 33 w Bydgoszczy oraz w Przedszkolu "Bajkolandia". 
   Przez okres wakacyjny była wychowawcą kolonii dla dzieci, organizowanych przez „Biuro podróży ACTIV". W nauczaniu stawia na metody aktywizujące, nudzie mówi stanowcze NIE.
 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.
 • Warsztaty „Oswoić nadpobudliwość” Centrum Szkoleniowe KLANZA, 24.03.2019 r.
 • Szkolenie „Współczesne tendencje w edukacji przedszkolnej”, KPCEN w Bydgoszczy 20.03.2019 r.
 • Warsztaty „Bum Bum Rurki” FUNimki w Bydgoszczy, 16.03.2019 r.
 • Szkolenie specjalistyczne „Deeskalacja konfliktu i interwencja fizyczna” ESDS, 01.12.2018 r.
 • "Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej", Edu-Sense Sp. z o.o., 14.11.2018 r.
 • „Wszystko jest możliwe - niezwykły świat muzyki filmowej cz. II” Centrum Szkoleniowe KLANZA 19.10.2018 r.
 • „Warsztaty jesienne” GDD we współpracy z Fabryką Pl, 18.10.2018
 • „SUPER POLAK” Maluch i przedszkolak - elementy patriotyczne i ludowe w pracy z dzieckiem, 29.09.2018 r.
 • Studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną” (28.06.2018 r. , Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy),
 • Szklenie „Ekolandia, zabawy ekologiczno-artystyczne (14.04.2018r FUNimki),
 • Szkolenie „Dr Pasikonik- zabawy przyrodnicze” (14.04.2018r FUNimki),
 • Szkolenie „Praca z dzieckiem trudnym” (10.04.2018 Ośrodek Kształcenia Kadr „Quertcus” w Bydgoszczy),
 • Szkolenie „Metoda globalnego czytania” (10.03.2018 EduKaPol szkolenia),
 • Warsztaty „Muzyka klasyczna tańcem malowana”(03.03.2018 KLANZA),
 • Warsztaty metodyczne „Programowanie na dywanie –elementy programowania nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym”(04.11.2017 KLANZA),
 • Kurs na kierownika wypoczynku (27.06.2017 Ośrodek Kształcenia Kadr „Quertcus” w Bydgoszczy),
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne dla nauczycieli „Fitness terapeutyczny dla dzieci” (8.06.2017 Muzyczna Inspiracja),
 • Konferencja „Nauczyciel stażysta na finiszu stażu” (8.05.2017 KPCEN),
 • Konferencja „Projekty w edukacji wczesnoszkolnej” (27.04.2017 MAC),
 • Konferencja „O języku współczesnej młodzieży” (25.04.2017 MAC),
 • Konferencja „Dzień z pomysłem w przedszkolu- lekcja pokazowa” (20.04.2017 MAC),
 • Szklenie certyfikacyjne „Makaton®” 1 stopień (20-21.01.2017 PRKM),
 • Trener SENSOPLASTYKI® 1 stopnia(26.11.2016, Inkubator Inspiracji) ,
 • Wstęp do SENSOPLASTYKI® (26.11.2016, Inkubator Inspiracji),
 • Konferencja pt. „Tworzenie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela stażystę ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego” (5.09.2016, Kujawsko -Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli),
 • Szkolenie pt. „Co nowego w edukacji przedszkolnej” (9.05.2016, Grupa MAC S.A.),
 • Konferencja pt. „Rytm, taniec, muzyka w przedszkolu” (19.04.2016, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy),
 • Szkolenie pt. „Naturalne strategie uczenia się dzieci jako wyznacznik aktualizacji podstaw programowych i programów nauczania” (18.04.2016, Wydawnictwo Nowa Era),
 • Warsztaty pt. „Na co dzień i od święta w przedszkolu. Wspieranie holistycznego rozwoju dzieci” (9.04.2016, Centrum Szkoleniowe KLANZA),
 • Warsztaty cyrkowe realizowane w ramach BYDGOSKICH GRANTÓW OŚWIATOWYCH 2016 pt. „Obudź pasję żonglowania” (18.03.2016, Zespół Szkół Nr 19 w Bydgoszczy),
 • Warsztaty terapeutyczno-muzyczne dla nauczycieli pt. „Dyscyplinowanie grupy” (14.03.2016, Bydgoszcz),
 • Warsztaty taneczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego (12.03.2016, Studio Tańca Bailamos),
 • Szkolenie i warsztaty pt. „Współpraca sieciowa i powiązania kooperacyjne” (22.08.2011, Bydgoska Grupa Szkoleniowa),
 • Spotkanie pt. „Zabawa na serio, czyli jak odnaleźć się w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego” (17.11.2010, KPCEN Bydgoszcz oraz Wydawnictwo DIDASKO),
 • Kurs przygotowania dla kandydatów na wychowawców (19.02.2007, KPCEN Bydgoszcz).


mgr Justyna Gadzińska,
autorka programu pt. „Rytmika”
 
   Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Gnieźnie.
W latach 2011 – 2018 zdobywała kwalifikacje jako nauczyciel oraz doskonaliła warsztat
w zakresie instrumentalistyki w klasie skrzypiec dr Agnieszki Czupryńskiej i wokalistyki pod okiem prof. Katarzyny Matuszak na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

   Swoje zainteresowania związane z wszechstronnym rozwojem dziecka rozwijała podejmując studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej co zaowocowało zdobyciem umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy wychowawcy oraz szerszego spojrzenia na kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym.
Od 2015 roku jest czynnym nauczycielem Muzyki i Rytmiki, prowadzi zajęcia z nauki gry
na skrzypcach i fortepianie. Od początku swej pracy zawodowej stosuje nowoczesne technologie przygotowując i prowadząc zajęcia muzyczne oraz sprawdzając dokonania uczniów.

   Mając na uwadze dynamiczny proces cyfryzacji i konieczność unowocześniania sposobu przekazywania wiedzy stara się nieustannie śledzić pojawiające się na rynku technologii narzędzia i stosować je w swojej pracy dydaktycznej.

Justyna Gadzińska bierze czynny udział w konferencjach naukowych, swój ostatni wykład zatytułowany Nowoczesne technologie w edukacji muzycznej jako narzędzie wspierające proces nauczania-uczenia się zaprezentowała podczas V Ogólnopolskiej Konferencja Kół Naukowych Edukacji Muzycznej zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. St. Moniuszki w Gdańsku.
 
 

 
 lic. Mirosława Zięba - pomoc nauczyciela

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: