Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / ZAJĘCIA DODATKOWE / JĘZYK ANGIELSKI DZIECI MŁODSZE

 
ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DZIECI MŁODSZE 2,5 - 4 LATA
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Małgorzata Szymborska
 
Czas trwania: 30 minut – „Biedronki”, „Motylki”, „Żabki”
 
Częstotliwość: 2 razy w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
   Zajęcia mają na celu osłuchanie dziecka z językiem angielskim. Poprzez liczne piosenki, wierszyki,  rymowanki, gry językowe i ćwiczenia aktywizujące ciało i zmysły, przedszkolaki wchodzą w świat języka angielskiego.  Nauka przebiega w miłej atmosferze i bazuje przede wszystkim na zabawie. W trakcie zajęć dzieciom  towarzyszy  pacynka oraz wiele pomocy dydaktycznych takich jak karty obrazkowe i plakaty, które odpowiadają zainteresowaniom dziecka i jego potrzebom emocjonalnym. Każdy najdrobniejszy postęp dziecka nagradzany jest naklejką lub znaczkiem. Raz na miesiąc rodzice otrzymują pomoce naukowe, dzięki którym mogą monitorować realizowany materiał.
 
Cele zajęć:
  • rozwijanie zdolności językowych dziecka,
  • rozbudzanie i umacnianie wiary we własne możliwości,
  • zainteresowanie dziecka nauką języków obcych,
  • pobudzanie wyobraźni i doznań estetycznych.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
  • dziecko łatwo  i naturalnie  przyswoi język obcy dzięki chęci i zdolności do naśladowania,
  • dziecko nauczy się piosenek i wierszyków,
  • dziecko zapozna się ze  świętami i zwyczajami krajów anglojęzycznych,
  • dziecko wykona liczne prace plastyczno-językowe,
  • dziecko poczuje radość ze wspólnej zabawy z rówieśnikami.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: