Jesteś tutaj: Strona główna / KADRA TERAPEUTYCZNA

 
KADRA TERAPEUTYCZNA

 
 
Mgr Jolanta Wierzbińska, filolog polski,
oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny,
 
   Filologia Polska – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, specjalność nauczycielska.
Oligofrenopedagogika – podyplomowe Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
Stosowana Analiza Zachowania - 2 letnie studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oddział w Sopocie.
Na co dzień prowadzi terapię indywidualną w nurcie behawioralnym. Pracuje z dziećmi
z zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, Zespół Aspergera, Całościowe Zaburzenia Rozwoju), niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi (np. Zespół Downa, Zespół łamliwego chromosomu X, Zespół Angelmana, Zespołem Potocki - Lubski), zburzeniami komunikacji, zaburzeniami zachowania, MPD oraz sprzężeniami. Współpracę
z dzieckiem opiera na pozytywnej relacji, motywowaniu oraz nagradzaniu sukcesów dziecka.
Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3
w Bydgoszczy i w Fundacji „Całym Sercem”. Na co dzień jest wychowawcą klas małolicznych dla dzieci niepełnosprawnością sprzężoną - autyzmem i niepełnosprawnością umysłową. Otrzymała trzy razy nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy
z dziećmi specjalnej troski.
 
Prowadzi diagnozę w oparciu o narzędzia:
 • VB-MAPP - ocena umiejętności i planowanie terapii.
 • Niewerbalny Test SON-R 2,5-7 do badania inteligencji.
 • Certyfikat szkolenia z wykorzystania ADOS-2 w diagnostyce klinicznej – Warszawa,
  dr n. med. Izabela Chojnicka, Międzynarodowy, niezależny trener ADOS-2.
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 2-6 – test rozwoju i inteligencji dzieci.
 • PEP-3 Profil Psychoedukacyjny;
  
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • "Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej” – Warszawa, dr n. med. Izabela Chojnicka, Międzynarodowy, niezależny trener ADOS-2.
 • „Wykorzystanie testu SON-R 2,5-7 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej małego dziecka” – Poradnia Logopedyczna EON w Łodzi.
 • Kształtowanie umiejętności prospołecznych i trening zastępowania agresji dziecka – StART (kwalifikacje i uprawnienia Instytutu „Amity®”);
 • „Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dziecka z autyzmem” – Ośrodek Szkoleniowy Scolaris w Warszawie, M. Sierocka-Rogala, BCBA.
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON” – I, , II, III poziom.
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?” – Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin.
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” – Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli w Warszawie.
 • „Autyzm i problemy pokrewne w kontekście zaburzeń zachowania i edukacji społecznej” – warsztaty metodyczne w Bydgoszczy.
 • „Zaburzenia zachowania i sposoby ich redukcji” – SWPS w Sopocie.
 • „Budowanie zachowań werbalnych” – SWPS w Sopocie.
 • „Tworzenie programów terapeutycznych” – SWPS w Sopocie.
 • „Alternatywne sposoby porozumiewania się” - I, II stopień. Praca w zakresie AAC była superwizowana przez dr M. Grycman – Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie.
 • „Terapia behawioralna dzieci autystycznych” - I i II stopień Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń w Sopocie – prowadząca M. Zielińska
 • „Porozumiewanie bez przemocy, czyli komunikacja empatyczna - język żyraf i szakali” – Wydawnictwo „Juka-91” w Warszawie.
 • „Warsztaty umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych” – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”.
    Brała udział w Konferencjach szkoleniowych:
 • „Ja, mój autyzm i świat”. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości? – C. Faherty, dr P. Vermeulen - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Drogi i mosty. Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD” - Garetha Hardmana, Kate Nixon, Joanna Ławicka - Fundacja SYNAPSIS
  w Warszawie
 • „Autyzm, dylematy, seksualność - od dzieciństwa do dorosłości. Od psychedukacji
  do budowania związków" - dr Isabelle Henault, dr n. hum Izabela Fornalik,
  mgr Jerzy Drobotko, dr Peter Schmidt. Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Osoby z zespołem Aspergera - świat emocji" - prof. Tony Attwood, dr Agnieszka Rynkiewicz. Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Autyzm i problemy pokrewne w kontekście zaburzeń zachowania i edukacji społecznej” – IV konferencja naukowa w Bydgoszczy.
 • „Problemy zdrowotne populacji wieku rozwojowego”- II konferencji naukowo -szkoleniowej pielęgniarstwa pediatrycznego w Bydgoszczy.
 • „Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej” – metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci – Bydgoszcz.
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?” - DSM-5 bez tajemnic – Bydgoszcz.
 
 
 
Mgr Anna Bonisławska, filolog polski,
oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny
 
   Pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany
   Ukończyła studia magisterskie na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z upośledzeniem umysłowym w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dwuletnie studia podyplomowe Logopedia z emisją głosu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.
   Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy i w Fundacji „Całym Sercem”. Jako nauczyciel nauczania indywidualnego zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową i sprzężoną m.in. Zespół Downa, Zespół Retta, MPD, autyzm, zaburzenia psychiczne. Jest wychowawcą klas z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością umysłową i niepełnosprawnością sprzężoną.
   Zdobyła praktykę logopedyczną w Centrum Terapii „Integros” oraz Centrum Terapii „Całym Sercem”. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy, z wadami artykulacyjnymi a także dziećmi wymagającymi alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się np. ze spektrum autyzmu, z Zespołem Downa, z Zespołem Łamliwego Chromosomu X, Zespołem Angelmana.
   Specjalizuje się w zaburzeniach w porozumiewaniu się:
 • kurs języka migowego – I poziom – PZG w Bydgoszczy;
 • szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” – I i II stopień - prowadzone przez dr M. Grycman;
 • „Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się”- część 1 i 2 - prowadzone przez E. Przebindę z Centrum Zabawy „Pestka”;
 • „Wdrażanie standardów alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w szkole” – Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „MÓWIĆ BEZ SŁÓW” - prowadząca A. Pilich;
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo–tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy” –część 1 i 2 prowadzone przez trenera metody werbo - tonalnej I. Łukasiuk;
 • „Teoria, diagnoza, terapia dysartrii u osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi” – Centrum Terapii „Dobra Mowa”, prowadząca dr A. Hamerlińska - Latecka;
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" - I i II stopień;
 • „Od dźwięków do języka - rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem” - Ośrodek Szkolenia Scolaris w Warszawie.
   Certyfikat ukończenia kursu:
 • „Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat” – certyfikat wydany przez Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie.
 • PEP-3 Profil Psychoedukacyjny;
 • Certyfikat szkolenia z wykorzystania ADOS-2 w diagnostyce klinicznej – Warszawa, dr n. med. Izabela Chojnicka, Międzynarodowy, niezależny trener ADOS-2.
 • Wykorzystanie Testu SON-R 2,5 – 7 w diagnozie dziecka;
 • Kształtowanie umiejętności prospołecznych i trening zastępowania agresji dziecka – StART (kwalifikacje i uprawnienia Instytutu „Amity®”);
   Inne ukończone kursy i szkolenia:
 • trzystopniowy kurs „Terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”;
 • „Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem autystycznym lub z niepełnosprawnością intelektualną” – Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
 • „Organizacja i udzielanie pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom” – Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom;
 • „Neurorozwojowe badanie diagnostyczne”;
 • programy aktywności „Kontakt i Komunikacja” oraz „Dotyk i Komunikacja” - Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
 • „Podstawy Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne” – prowadzone przez instruktora Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne H. Nagórską;
 • „Terapia ręki” - prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec;
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki - ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciela w Warszawie;
 • „Metody diagnozy dzieci głębiej upośledzonych we wczesnej interwencji” – prowadząca A. Barsukiewicz;
 • „Rewalidacja poznawcza” – CEN w Bydgoszczy, prowadząca J. Smeja;
 • „Rewalidacja ruchowa i emocjonalna” – CEN w Bydgoszczy, prowadząca B. Daroń;
 • „Metoda Dobrego Startu” – CEN w Bydgoszczy.
   Seminarium naukowe:
 • III Ogólnopolskie seminarium naukowe – „Wybrane problemy logopedii” – Zakład Pedagogiki Specjalnej UKW w Bydgoszczy.Konferencje szkoleniowe:
 • „Wczesna interwencja w zaburzeniach w rozwoju” - Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI”;
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?” - Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Centrum Diagnozy i Terapii ADHA w Bydgoszczy;
 • „Autyzm, dylematy, seksualność - od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków” - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie;
 • „Drogi i mosty. Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD” - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie;
 • „Ja, mój autyzm i świat” - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie.


Lic Michał Łukaszewski, fizjoterapeuta
 
   Ukończył studia licencjackie na kierunku Fizjoterapia oraz kontynuuje studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Ukończył także dwuletnie Studium Kształcenia Kadr w Bydgoszczy - kierunek Technik masażysta.

   Doświadczenie w pracy z dziećmi:

Fizjoterapeuta dziecięcy w Centrum Rehabilitacji Neurologicznej, praca z dziećmi ze spektrum autyzmu, mózgowym porażeniem dziecięcym i urazami rdzenia kręgowego, głównie pod kątem przywracania/nauki prawidłowego chodu;

Fizjoterapeuta i trener współpracujący z drużyną gimnastyki ulicznej, praca nad kontrolą motoryczną, nauką ćwiczeń akrobatycznych i terapią urazów sportowych.

Pracował jako fizjoterapeuta dziecięcy w Fundacji Całym Sercem. Pracuje z dziećmi
z zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, Zespół Aspergera, Całościowe Zaburzenia Rozwoju), niepełnosprawnością umysłową, zespołami genetycznymi (np. Zespół Potocki -Lupski, Zespół Angelmana), zaburzeniami komunikacji.

   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończył m. in.:
 • „Instruktor podnoszenia ciężarów poziom 1 i 2" - prowadzący Marcin Dołęga, 2017.
 • „Rehabilitacja w urazach rdzenia kręgowego" - prowadzący Benedikt Bomer, 2017;
 • „Uprawnienie użytkownika ortezy Lokomat" - prowadzący Martin Niedermeier, 2017;
 • PNF poziom 2 - prowadząca Ewa Górna, 2016;
 • „Szkolenie z obsługi ortezy Lokomat" - prowadzący Robert Schmelzer, 2016;
 • „Kinesiotaping kliniczny" - prowadzący Jakub Sinkowski, 2013;
  

Mgr Marta Kuźniak, oligofrenopedagog
 
   Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika, specjalności: Doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne (na ścieżce edukacyjnej w zakresie normalizacji społeczno-zawodowej życia osób z niepełnosprawnością), a także Opieka nad dzieckiem z językiem angielskim (na ścieżce edukacyjnej w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka). Uzyskała tytuł magistra na kierunku Pedagogika, o specjalności - Promocja zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną.
   Obecnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych w zakresie Logopedii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
   Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w Fundacji „Całym Sercem”. Prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oraz zaburzeniami komunikacji. Prowadzi zajęcia społeczne w oparciu o metodę Treningów Umiejętności Społecznych TUS SST. Obecnie w Poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy realizuje projekt "Za Życiem" obejmując wczesną interwencją małe dzieci zagrożone niepełnosprawnością.
 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – Komlogo
 • „Trener Umiejętności Społecznych TUS SST” - kurs certyfikacyjny - Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości
 • „Trening jedzenia” - Fundacja Pomoc Autyzm
 • I poziom elementarnego kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych - „Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem” wraz z elementami Polskiego Języka Migowego zorganizowany przez Biuro Wsparcia Niesłyszących - KODA w Bydgoszczy
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” - ProCentrum.
 • III stopniowy kurs doskonalący w zakresie „Terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z Autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi” - Regionalne Centrum Edukacji w Bydgoszczy.
 • Kurs „Masażu Shantala”- Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON® – szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole).
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON® – szkolenie zaawansowane (znaki manualne i symbole).
 • Diagnoza AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam” – prowadzone przez dr Magdalenę Grycman.
 • „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień” – prowadzone przez dr Magdalenę Grycman.
 • „Terapia poznawczo-behawioralna” – kurs kompetencji ogólnych – Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu.
   Uczestniczyła w konferencjach:
 • „Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu – część II”.
  

 
Mgr Marlena Lewandowska,
magister sztuki w zakresie grafiki i wychowania plastycznego,
oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany
 
   Ukończyła studia magisterskie na kierunku artystyczno - pedagogicznym Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika w Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
   Prowadzi zajęcia warsztatowe dla słuchaczy studiów podyplomowych Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy na kierunkach: Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną, Edukacja Przedszkolna z Wczesnoszkolną, Sztuka
 Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Jako nauczyciel nauczania indywidualnego zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi
i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową i sprzężoną m.in. Zespół Downa, MPD, autyzm, zaburzenia psychiczne. Jest nauczycielem plastyki i zajęć kształtujących kreatywność. Otrzymała kilkakrotnie nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi specjalnej troski.
   Autorka ilustracji wykonanych do książki „Zwierzęta wiejskie zaczarowane w kółeczka”, wydanej przez poliART pod patronatem Akademii Małych Rąk – książka oprócz zabawy
i rozwijania aktywności twórczej, doskonali sprawność manualną, rozwija koordynację wzrokowo – ruchową.
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • „Autyzm – jak pomagamy w Bydgoszczy” - konferencja
 • „Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu” - konferencja i sesja warsztatowa
 • „Terapia ręki” - prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec
 • „Program Rozwoju Komunikacji - MAKATON” - I i II stopień
 • „Podstawy Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne” - prowadzone przez instruktora Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne H. Nagórską;
 • „Trening widzenia” - prowadzący Mikołaj Markiewicz,
 • warsztaty plastyczne w MOEN w Bydgoszczy „Popołudnie w muzeum - masy plastyczne”
 • „Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych”
 • „PECS” – Poziom 1
 • technika pergaminowa PERGAMANO – warsztaty szkoleniowe w Toruniu i uzyskanie certyfikatu,
  

Mgr Małgorzata Lubiszewska,
magister wychowania muzycznego,
oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany,
 
   Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej, specjalność: Oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, studia podyplomowe w zakresie Wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.
   Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną w tym z głębokim upośledzeniem. Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Otrzymała kilkakrotnie nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi specjalnej troski.
   Prowadzi zajęcia muzyczne w Niepublicznej Szkole Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi w Bydgoszczy i zajęcia z rytmiki w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Dla Dzieci Z Autyzmem Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Bydgoszczy.  
    Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • „Terapia ręki” – prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec
 • „Neurorozwojowe badanie diagnostyczne” – prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec
 • „Program Rozwoju Komunikacji – MAKATON” – I stopień
 • „Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych”
 • „PECS” – Poziom 1
 • „Wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC) w pracy z osobami a autyzmem- Stowarzyszenie na rzecz propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się Mówić bez słów
 • „Wdrażanie standardów alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w szkole” - Stowarzyszenie na rzecz propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się Mówić bez słów
  

Mgr Izabela Szendel,
oligofrenopedagog, specjalista do spraw psychologii
 
   Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja zdrowotna i geragogika (studia I stopnia). Uzyskała tytuł magistra na kierunku Pedagogika, o specjalności Promocja zdrowia (studia II stopnia). Ukończyła studium z zakresu psychologii oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika.
   Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała na praktykach w przedszkolu, świetlicy szkolnej oraz jako wolontariusz. Obecnie prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością umysłową.
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" – szkolenie podstawowe
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" – szkolenie zaawansowane
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" – szkolenie rozszerzone
 • „Jak działa mózg?”
 • ,,Metoda wczesnego startu dla dzieci z autyzmem’’
  

Mgr Joanna Woźniak,
pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 
   Z wykształcenia pedagog specjalny. Ukończyła studia wyższe z zakresu resocjalizacji z profilaktyką społeczną, studia magisterskie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej. Doświadczenie swoje z dziećmi rozpoczęła poprzez praktyki studenckie w szkole podstawowej , przedszkolu oraz przez wolontariat, a następnie stanowisko nauczyciela wspomagającego i kolejno stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego . Pracowała także jako terapeuta behawioralny w Fundacji Całym Sercem. 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • kurs Terapii i Edukacji dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej (III stopniowy kurs terapii behawioralnej)
 • kurs I stopnia Metody Fonogestów „Mówimy z fonogestami”,
 • Metoda Dobrego Startu pod kierownictwem prof. Marty Bogdanowicz,
 • Makaton (I stopień ) 4 moduły,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Trening jedzenia – Fundacja Pomoc Autyzm.

  
 
Mgr Magda Bokowska,
Logopeda
 
   Ukończyła 5-letnie jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku Pedagogika, specjalność: logopedia.
 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD - test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia.”
 • uzyskanie uprawnień do wykorzystywania testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka- KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia
 • „Diagnoza umiejętności porozumiewania się i wyznaczania celów terapeutycznych”
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" – szkolenie rozszerzone III st.
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" – szkolenie podstawowe
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" – szkolenie zaawansowane
 • „Kurs języka migowego I stopnia dla pedagogów"
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej"
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy” - część I i II
 • „Elementy logopedii i wychowania słuchowego w pedagogice zabawy"
 • „Dysfagia - objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania"
 • „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka- strategie leczenia według Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney"
 • „Metoda Symultaniczno-Sekwencyjna - Nauki Czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej".
   Uczestniczyła w konferencjach:
 • „Komunikacja drogą rozwoju - różnorodne metody stymulacji” w ramach cyklu szkoleniowego - „Wszechstronny rozwój dziecka"
 • „Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej”
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?”
  

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: