Jesteś tutaj: Strona główna / KADRA TERAPEUTYCZNA

 
KADRA TERAPEUTYCZNA

 
 
 mgr JOLANTA WIERZBIŃSKA
 
filolog polski, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny
nauczyciel dyplomowany.
 
  Filologia Polska – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, specjalność nauczycielska.
Oligofrenopedagogika – podyplomowe Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
Stosowana Analiza Zachowania – 2 letnie studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oddział w Sopocie.
Na co dzień prowadzi terapię indywidualną w nurcie behawioralnym. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, Zespół Aspergera, Całościowe Zaburzenia Rozwoju), niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi (np. Zespół Downa, Zespół łamliwego chromosomu X, Zespół Angelmana, Zespołem Potocki-Lupski ), zburzeniami komunikacji, zaburzeniami zachowania, MPD oraz sprzężeniami. Współpracę z dzieckiem opiera na pozytywnej relacji, motywowaniu oraz nagradzaniu sukcesów dziecka.
Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy i w Fundacji „Całym Sercem”. Na co dzień jest wychowawcą klas małolicznych dla dzieci niepełnosprawnością sprzężoną - autyzmem i niepełnosprawnością umysłową. Otrzymała trzy razy nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi specjalnej troski.
 
Prowadzi diagnozę w oparciu o narzędzia:
 • VB-MAPP - ocena umiejętności i planowanie terapii.
 • Niewerbalny Test SON-R 2,5-7 do badania inteligencji.
 • ADOS-2 w diagnostyce klinicznej – Warszawa, dr n. med. Izabela Chojnicka, Międzynarodowy, niezależny trener ADOS-2.
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 2-6 – test rozwoju i inteligencji dzieci.
 • PEP-3 Profil Psychoedukacyjny;
Brała udział w licznych kursach, warsztatach m.in.:
 • „Rozwijanie umiejętności w terapii schematów osób z zaburzeniami osobowości – wiązka B” - Toruń, Ośrodek Terapii „Sensica”, specjalista psychiatrii ogólnej, superwizor psychoterapii Olga Olszewska
 • „Rozwijanie umiejętności w terapii schematów” - Toruń, Ośrodek Terapii „Sensica”, dr n. med. Monika Szaniawska
 • „Terapia schematów” – Toruń, Ośrodek Terapii „Sensica”, specjalista psychiatrii ogólnej, superwizor psychoterapii Olga Olszewska
 • „Jak pracować niedyrektywnie z niepełnosprawnymi dziećmi?” – Strefa Dobrych Emocji – Ośrodek Wspierania kompetencji nauczycielskich i terapeutycznych – Jacek Kielin, Poznań.
 • „Interwencja fizyczna w szkole i w placówkach edukacyjnych” – Biuro Szkoleń Specjalnych, Bydgoszcz.
 • „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” – Wrocław, dr M. Gehrke, dr S. Nantke – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”.
 • „Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej” – Warszawa, dr n. med. Izabela Chojnicka, Międzynarodowy, niezależny trener ADOS-2.
 • „Wykorzystanie testu SON-R 2,5-7 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej małego dziecka” – Poradnia Logopedyczna EON w Łodzi.
 • „Kształtowanie umiejętności prospołecznych i trening zastępowania agresji dziecka – StART (kwalifikacje i uprawnienia Instytutu „Amity®”) – Warszawa, mgr E. Morawska, dr n prawn. J. Morawski
 • „Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dziecka z autyzmem” – Ośrodek Szkoleniowy Scolaris w Warszawie, M. Sierocka-Rogala, BCBA.
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON” – poziom I Bydgoszcz, poziom II, III Toruń, dr B. B. Kaczmarek
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?” – Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin.
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” – Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli w Warszawie.
 • „Autyzm i problemy pokrewne w kontekście zaburzeń zachowania i edukacji społecznej” – warsztaty metodyczne w Bydgoszczy.
 • „Zaburzenia zachowania i sposoby ich redukcji” – SWPS w Sopocie.
 • „Budowanie zachowań werbalnych” – SWPS w Sopocie.
 • „Tworzenie programów terapeutycznych” – SWPS w Sopocie.
 • „Alternatywne sposoby porozumiewania się” - I, II stopień. Praca w zakresie AAC była superwizowana przez dr M. Grycman – Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie.
 • „Terapia behawioralna dzieci autystycznych” - I i II stopień Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń w Sopocie – dr M. Zielińska
 • „Porozumiewanie bez przemocy, czyli komunikacja empatyczna - język żyraf i szakali” – Warszawa.
 • „Warsztaty umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych” – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”.
 • „Marketingowe spojrzenie na szkołę, czyli promocja szkoły, budowanie wizerunku, co wpływa na nabór” – Wrocław, Instytut Badań w Oświacie.
Brała udział w Konferencjach szkoleniowych:
 • „Ja, mój autyzm i świat”. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości? – C. Faherty, dr P. Vermeulen - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Drogi i mosty. Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD” - Garetha Hardmana, Kate Nixon, Joanna Ławicka - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Autyzm, dylematy, seksualność - od dzieciństwa do dorosłości. Od psychedukacji do budowania związków" - dr Isabelle Henault, dr n. hum Izabela Fornalik, mgr Jerzy Drobotko, dr Peter Schmidt. Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Osoby z zespołem Aspergera - świat emocji" - prof. Tony Attwood, dr Agnieszka Rynkiewicz. Fundacja SYNAPSIS w Warszawie
 • „Autyzm i problemy pokrewne w kontekście zaburzeń zachowania i edukacji społecznej” – IV konferencja naukowa w Bydgoszczy.
 • „Problemy zdrowotne populacji wieku rozwojowego”- II konferencji naukowo-szkoleniowej pielęgniarstwa pediatrycznego w Bydgoszczy.
 • „Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej” – metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci – Bydgoszcz.
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?” - DSM-5 bez tajemnic – Bydgoszcz.
 
 
mgr Anna Bonisławska,
pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany
 
   Ukończyła studia magisterskie na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z upośledzeniem umysłowym w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dwuletnie studia podyplomowe Logopedia z emisją głosu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.
   Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy i w Fundacji „Całym Sercem”. Jako nauczyciel nauczania indywidualnego zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową i sprzężoną m.in. Zespół Downa, Zespół Retta, MPD, autyzm, zaburzenia psychiczne. Jest wychowawcą klas z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością umysłową i niepełnosprawnością sprzężoną.
   Zdobyła praktykę logopedyczną w Centrum Terapii „Integros” oraz Centrum Terapii „Całym Sercem”. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy, z wadami artykulacyjnymi a także dziećmi wymagającymi alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się np. ze spektrum autyzmu, z Zespołem Downa, z Zespołem Łamliwego Chromosomu X, Zespołem Angelmana.
   Specjalizuje się w zaburzeniach w porozumiewaniu się:
 • kurs języka migowego – I poziom – PZG w Bydgoszczy;
 • szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” – I i II stopień - prowadzone przez dr M. Grycman;
 • „Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się”- część 1 i 2 - prowadzone przez E. Przebindę z Centrum Zabawy „Pestka”;
 • „Wdrażanie standardów alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w szkole” – Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „MÓWIĆ BEZ SŁÓW” - prowadząca A. Pilich;
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo–tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy” –część 1 i 2 prowadzone przez trenera metody werbo - tonalnej I. Łukasiuk;
 • „Teoria, diagnoza, terapia dysartrii u osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi” – Centrum Terapii „Dobra Mowa”, prowadząca dr A. Hamerlińska - Latecka;
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" - I i II stopień;
 • „Od dźwięków do języka - rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem” - Ośrodek Szkolenia Scolaris w Warszawie.
   Certyfikat ukończenia kursu:
 • „Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat” – certyfikat wydany przez Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie.
 • PEP-3 Profil Psychoedukacyjny;
 • Certyfikat szkolenia z wykorzystania ADOS-2 w diagnostyce klinicznej – Warszawa, dr n. med. Izabela Chojnicka, Międzynarodowy, niezależny trener ADOS-2.
 • Wykorzystanie Testu SON-R 2,5 – 7 w diagnozie dziecka;
 • Kształtowanie umiejętności prospołecznych i trening zastępowania agresji dziecka – StART (kwalifikacje i uprawnienia Instytutu „Amity®”);
   Inne ukończone kursy i szkolenia:
 • trzystopniowy kurs „Terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”;
 • „Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem autystycznym lub z niepełnosprawnością intelektualną” – Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
 • „Organizacja i udzielanie pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom” – Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom;
 • „Neurorozwojowe badanie diagnostyczne”;
 • programy aktywności „Kontakt i Komunikacja” oraz „Dotyk i Komunikacja” - Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
 • „Podstawy Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne” – prowadzone przez instruktora Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne H. Nagórską;
 • „Terapia ręki” - prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec;
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki - ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciela w Warszawie;
 • „Metody diagnozy dzieci głębiej upośledzonych we wczesnej interwencji” – prowadząca A. Barsukiewicz;
 • „Rewalidacja poznawcza” – CEN w Bydgoszczy, prowadząca J. Smeja;
 • „Rewalidacja ruchowa i emocjonalna” – CEN w Bydgoszczy, prowadząca B. Daroń;
 • „Metoda Dobrego Startu” – CEN w Bydgoszczy.
   Seminarium naukowe:
 • III Ogólnopolskie seminarium naukowe – „Wybrane problemy logopedii” – Zakład Pedagogiki Specjalnej UKW w Bydgoszczy.Konferencje szkoleniowe:
 • „Wczesna interwencja w zaburzeniach w rozwoju” - Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI”;
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?” - Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Centrum Diagnozy i Terapii ADHA w Bydgoszczy;
 • „Autyzm, dylematy, seksualność - od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków” - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie;
 • „Drogi i mosty. Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD” - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie;
 • „Ja, mój autyzm i świat” - Fundacja SYNAPSIS w Warszawie.


mgr Marta Kuźniak,
oligofrenopedagog, logopeda

   Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika, o specjalności: Doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne (na ścieżce edukacyjnej w zakresie normalizacji społeczno-zawodowej życia osób z niepełnosprawnością), a także Opieka nad dzieckiem z językiem angielskim (na ścieżce edukacyjnej w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka). Uzyskała tytuł magistra na kierunku Pedagogika, o specjalności - Promocja zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe :
 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną na KPSW w Bydgoszczy
 • Logopedia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w Fundacji „Całym Sercem”. Prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oraz zaburzeniami komunikacji. Prowadzi zajęcia społeczne w oparciu o metodę Treningów Umiejętności Społecznych TUS SST. Obecnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy realizuje projekt "Za Życiem" obejmując wczesną interwencją małe dzieci zagrożone niepełnosprawnością.Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – Komlogo
 • Trener Umiejętności Społecznych TUS SST” - kurs certyfikacyjny - Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości
 • Trening jedzenia” - Fundacja Pomoc Autyzm
 • I poziom elementarnego kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych - „Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem” wraz z elementami Polskiego Języka Migowego zorganizowany przez Biuro Wsparcia Niesłyszących - KODA w Bydgoszczy
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” - ProCentrum.
 • III stopniowy kurs doskonalący w zakresie „Terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z Autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi” - Regionalne Centrum Edukacji w Bydgoszczy.
 • Kurs „Masażu Shantala”- Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON® – szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole).
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON® – szkolenie zaawansowane (znaki manualne i symbole).
 • Diagnoza AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam” – prowadzone przez dr Magdalenę Grycman.
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień” – prowadzone przez dr Magdalenę Grycman.
 • Moje sylabki”- sylabowa metoda nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej spotkanie z edukacją WiR.
 • Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci – rozpoznawanie, czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne” spotkanie z edukacją WiR.
 • Deeskalacja konfliktu i interwencja fizyczna”.
 • Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia- rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy” Logostrefa.
 • Terapia poznawczo-behawioralna” – kurs kompetencji ogólnych – Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu.
Uczestniczyła w konferencjach i wykładach:
 • Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu – część II”.
 • Rozwój dziecka z chorobą genetyczną” logopedyczna środa w afalog.
 • udział w sesji eksperckiej dla logopedów pt. „Integracja sensoryczna jako metoda wspierająca terapię logopedyczną” zorganizowanej przez PZL Oddział Kujawsko-Pomorski i Podyplomowej Studium Logopedii UMK w Toruniu.
 • Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa „Jestem! Mówię słowem, znakiem, gestem. Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC dla dzieci z wadą słuchu, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.”
  

 
mgr Marlena Lewandowska,
magister sztuki w zakresie grafiki i wychowania plastycznego,
oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany
 
   Ukończyła studia magisterskie na kierunku artystyczno - pedagogicznym Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika w Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
   Prowadzi zajęcia warsztatowe dla słuchaczy studiów podyplomowych Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy na kierunkach: Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną, Edukacja Przedszkolna z Wczesnoszkolną, Sztuka
 Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Jako nauczyciel nauczania indywidualnego zdobyła doświadczenie w pracy z dziećmi
i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową i sprzężoną m.in. Zespół Downa, MPD, autyzm, zaburzenia psychiczne. Jest nauczycielem plastyki i zajęć kształtujących kreatywność. Otrzymała kilkakrotnie nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi specjalnej troski.
   Autorka ilustracji wykonanych do książki „Zwierzęta wiejskie zaczarowane w kółeczka”, wydanej przez poliART pod patronatem Akademii Małych Rąk – książka oprócz zabawy
i rozwijania aktywności twórczej, doskonali sprawność manualną, rozwija koordynację wzrokowo – ruchową.
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • „Autyzm – jak pomagamy w Bydgoszczy” - konferencja
 • „Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu” - konferencja i sesja warsztatowa
 • „Terapia ręki” - prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec
 • „Program Rozwoju Komunikacji - MAKATON” - I i II stopień
 • „Podstawy Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne” - prowadzone przez instruktora Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne H. Nagórską;
 • „Trening widzenia” - prowadzący Mikołaj Markiewicz,
 • warsztaty plastyczne w MOEN w Bydgoszczy „Popołudnie w muzeum - masy plastyczne”
 • „Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych”
 • „PECS” – Poziom 1
 • technika pergaminowa PERGAMANO – warsztaty szkoleniowe w Toruniu i uzyskanie certyfikatu,
  

mgr Małgorzata Lubiszewska,
magister wychowania muzycznego,
oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany,
 
   Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej, specjalność: Oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, studia podyplomowe w zakresie Wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.
   Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną w tym z głębokim upośledzeniem. Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Otrzymała kilkakrotnie nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi specjalnej troski.
   Prowadzi zajęcia muzyczne w Niepublicznej Szkole Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi w Bydgoszczy i zajęcia z rytmiki w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Dla Dzieci Z Autyzmem Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Bydgoszczy.  
    Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • „Terapia ręki” – prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec
 • „Neurorozwojowe badanie diagnostyczne” – prowadzący: R. Rutkowski, J. Szmalec
 • „Program Rozwoju Komunikacji – MAKATON” – I stopień
 • „Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych”
 • „PECS” – Poziom 1
 • „Wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC) w pracy z osobami a autyzmem- Stowarzyszenie na rzecz propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się Mówić bez słów
 • „Wdrażanie standardów alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w szkole” - Stowarzyszenie na rzecz propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się Mówić bez słów
  

mgr Izabela Szendel,
oligofrenopedagog, specjalista do spraw psychologii


   Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja zdrowotna i geragogika (studia I stopnia). Uzyskała tytuł magistra na kierunku Pedagogika, o specjalności Promocja zdrowia (studia II stopnia). Ukończyła studium z zakresu psychologii oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika.

   Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała na praktykach w przedszkolu, świetlicy szkolnej oraz jako wolontariusz. Obecnie prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością umysłową.

Brała udział w kursach i szkoleniach:
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”;
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" – szkolenie podstawowe;
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" – szkolenie zaawansowane;
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" – szkolenie rozszerzone;
 • ,,Akademia Głosu dla Nauczycieli”
 • ,,Deeskalacja konfliktu i interwencja fizyczna” – szkolenie specjalistyczne
 • Rozwój dziecka z chorobą genetyczną
 • Terapia Behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i z zaburzeniami pokrewnymi – kurs doskonalący
Uczestniczyła w warsztatach:
 • ,,Jak działa mózg?’’
 • ,,Metoda wczesnego startu dla dzieci z autyzmem’’
  

 
mgr Magda Bokowska,
logopeda
 
   Ukończyła 5-letnie jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku Pedagogika, specjalność: logopedia.
 
   Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD - test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia.”
 • uzyskanie uprawnień do wykorzystywania testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka- KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia
 • „Diagnoza umiejętności porozumiewania się i wyznaczania celów terapeutycznych”
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" – szkolenie rozszerzone III st.
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" – szkolenie podstawowe
 • „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON" – szkolenie zaawansowane
 • „Kurs języka migowego I stopnia dla pedagogów"
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej"
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy” - część I i II
 • „Elementy logopedii i wychowania słuchowego w pedagogice zabawy"
 • „Dysfagia - objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania"
 • „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka- strategie leczenia według Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney"
 • „Metoda Symultaniczno-Sekwencyjna - Nauki Czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej".
   Uczestniczyła w konferencjach:
 • „Komunikacja drogą rozwoju - różnorodne metody stymulacji” w ramach cyklu szkoleniowego - „Wszechstronny rozwój dziecka"
 • „Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej”
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?”
  

mgr Paulina Jakubowska
oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, terapeuta behawioralny
 
   Terapeuta w Przedszkolu „Przedszkolna Chatka” od lutego 2019r. Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiada bogate doświadczenie w pracy  dziećmi z różnych szczebli edukacji, które uzyskała pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy (diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się), a także w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych pracując z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Mieszkaniach Usamodzielnienia.
Do niedawna związana z Przedszkolem Niepublicznym „Borowiki” w Bydgoszczy, gdzie pracowała jako terapeuta behawioralny.
 
Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • Oligofrenopedagogika
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • Terapia behawioralna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia ręki- usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych
 • Adaptacja dziecka w przedszkolu


 
mgr Patrycja Sarnowska
psycholog
 
     Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia w specjalności Psychologia kliniczna. Jest również absolwentką studiów podyplomowych łódzkiej Uczelni Nauk Społecznych o następujących specjalnościach: Przygotowanie Pedagogiczne a także
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 Swój warsztat psychologiczny doskonaliła będąc praktykantem w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie, a także Katedrze Neuropsychologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Była związana z warszawskim Stowarzyszeniem ASLAN. Zaczynała jako wolontariusz, a następnie pracowała jako psycholog współprowadząc grupowe zajęcia dla młodzieży, zajmowała się także poradnictwem psychologicznym dla rodziców. Uczestniczyła w turnusie socjoterapeutycznym dla młodzieży organizowanym przez Stowarzyszenie.
    Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała będąc studentką jako asystent terapeuty dziecka ze spektrum autyzmu w Przedszkolu Niepublicznym Motylek 2 w Warszawie. Pracowała również jako asystent wychowawcy w grupie 3-latków. Następnie była związana
z Fundacją SYNAPSIS. Pełniła funkcję terapeuty w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Fundacji SYNAPSIS w Warszawie. Zdobywała i poszerzała wiedzę i umiejętności z zakresu
m. in.: komunikacji alternatywnej, trudnych zachowań, diagnozy zaburzeń czy współpracy
z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu.
    Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 
„Skrzydła motywacji. Jak budować w dziecku poczucie własnej wartości i chęci działania”-
szkolenie prowadzone przez Platformę Małej Edukacji
„Autyzm bez lęku. Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD”- prof. J. Beadle- Brown, dr J. Burgiełł, prof. J. Minahan. Konferencja szkoleniowa organizowana przez Fundację SYNAPSIS
„Mamo, tato, co wy na to? Jak tworzyć system współpracy z rodzicami?”
szkolenie prowadzone przez Platformę Małej Edukacji
 


 
mgr Teresa Zmaczyńska
fizjoterapeuta
 
    Absolwentka Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy na kierunku fizjoterapia (studia I i II stopnia). Studentka III roku pedagogiki specjalnej, specjalność: oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

     Doświadczenie w pracy zdobywała na praktykach w szpitalach, placówkach zdrowotnych, obozach dla dzieci oraz wolontariacie. Przebywała przez rok na misji na Madagaskarze, pracując z niepełnosprawnymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, głównie o profilu neurologicznym.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: