Jesteś tutaj: Strona główna / KADRA TERAPEUTYCZNA

 
KADRA TERAPEUTYCZNA

 
mgr JOLANTA WIERZBIŃSKA  
 
 Z wykształcenia filolog polski, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny. W 2013 r. ukończyła 2 letnie studia podyplomowe na kierunku Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.
Na co dzień prowadzi terapię indywidualną w nurcie behawioralnym. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju), niepełnosprawnością umysłową, zespołami genetycznymi (np. Zespół Downa, Zespół łamliwego chromosomu X), zburzeniami komunikacji. Współpracę z dzieckiem opiera na pozytywnej relacji, motywowaniu oraz nagradzaniu sukcesów dziecka.
Obecnie pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy oraz w Fundacji  "Całym Sercem".
Otrzymała trzy razy nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi specjalnej troski.
Brała udział w licznych konferencjach i kursach:
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się I, II stopień (praca w zakresie AAC była superwizowana przez dr Magdalenę Grycman)
 • Makaton I, II, III stopień
 • „Terapia behawioralna dzieci autystycznych" I i II stopień
 • „Zaburzenia zachowania i sposoby ich redukcji"
 • „Budowanie zachowań werbalnych"
 • „Tworzenie programów terapeutycznych"
 • „Porozumiewanie bez przemocy, czyli komunikacja empatyczna - język żyraf i szakali"
 • „Warsztaty umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych"
Konferencje szkoleniowe:
 • „Autyzm i problemy pokrewne w kontekście zaburzeń zachowania i edukacji społecznej”
 • „II konferencja naukowo-szkoleniowa pielęgniarstwa  pediatrycznego”
 • „Osoby z zespołem Aspergera - świat emocji" (Tony Attwood)
 • „Autyzm, dylematy, seksualność - od dzieciństwa do dorosłości. Od psychedukacji do budowania związków."  (dr Isabelle Henault,  dr n. hum Izabela Fornalik, mgr Jerzy Drobotko, dr Peter Schmidt)
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?”
 
 
mgr ANNA BONISŁAWSKA  
 
 Z wykształcenia oligofrenopedagog, logopeda. Od trzynastu lat pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Jako nauczyciel nauczania indywidualnego zdobyła doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością  umysłową i sprzężoną min. MPD, autyzm, zaburzenia psychiczne. Od trzech lat pracuje jako wychowawca klasy dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością umysłową oraz w Fundacji „Całym Sercem”.
Posiada certyfikat kursu: „Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat” – certyfikat wydany przez Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie.
Brała udział w licznych konferencjach i kursach:
 • III stopniowy kurs „Terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zburzeniami pokrewnymi”
 • „Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem autystycznym lub z niepełnosprawnością intelektualną”
 • „Neurorozwojowe badanie diagnostyczne”
 • „1. Programy Aktywności Kontakt i Komunikacja oraz 2. Dotyk i Komunikacja”
 • podstawy metody „Ruchu Rozwijającego V. Sherborne”
 • „Terapia ręki”
 • „Rewalidacja poznawcza”
 • „Rewalidacja ruchowa i emocjonalna”
Konferencje szkoleniowe:
 • „Autyzm, seksualność, dylematy od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków."
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?”
 • „Metoda Dobrego Startu”
Prowadziła zajęcia logopedyczne w Centrum terapii „Całym Sercem”. Posiada ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami artykulacyjnymi, seplenieniem, dziećmi ze spektrum autyzmu, z Zespołem Downa, dysleksją, afazją, z łamliwym chromosomem X. Specjalizuje się w zaburzeniach w porozumiewaniu się. Ukończyła kursy:
 • I poziom – kursu języka migowego
 • I i II stopień szkolenia  „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” (prowadzone przez  dr M. Grycman)
 • „Praktyczny kurs  wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się”- 1 i 2 cz. prowadzone przez E. Przebindę z  Centrum Zabawy „Pestka”
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy” – 1, 2, 3 cz. prowadzone przez trenera metody werbo – tonalnej
 • „Teoria, diagnoza, terapia dysartrii u osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi” – Centrum Terapii „Dobra Mowa”


mgr KAROLINA ZMUDCZYŃSKA   
 
 Z wykształcenia fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta.  Doświadczenie jako fizjoterapeuta zdobyła w DPS Gniew, gdzie pracowała z osobami starszymi oraz w DPS Szpęgawsk, gdzie rehabilitowała osoby z autyzmem oraz upośledzeniem umysłowym. Na co dzień pracuje w Fundacji „Całym sercem” prowadząc zajęcia z fizjoterapii i terapii indywidualnej metodą behawioralną.
Brała udział w licznych konferencjach i kursach:
 • „Osoby z zespołem Aspergera - świat emocji" (Tony Attwood)
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?”
 • „ABC Autyzmu”
 • „Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych”
 • „Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa”
  

mgr MAGDA BOKOWSKA  
 
 Z wykształcenia logopeda. Na co dzień pracuje w Fundacji „Całym sercem” prowadząc zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej.
Brała udział w licznych konferencjach i kursach:
 • „Komunikacja drogą rozwoju - różnorodne metody stymulacji"
 • „Wszechstronny rozwój dziecka”
 • „Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej"
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?”
 • „Kurs języka migowego I stopnia dla pedagogów‘’
 • „Elementy logopedii i wychowania słuchowego w pedagogice zabawy”
 • „Dysfagia - objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania”
 • „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka - strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney”
 • Warsztaty dotyczące metody Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania opracowanej przez prof. Jagodę Cieszyńską
 • "Stymulacja mechanizmów poznawczych warunkujących rozwój mowy"
  

mgr IZABELA SZENDEL  
 
 Z wykształcenia pedagog, terapeuta. Ukończyła studia II stopnia z zakresu pedagogiki o specjalności promocja zdrowia. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała na praktykach w przedszkolu, świetlicy szkolnej oraz jako wolontariusz. Ukończyła studium z zakresu psychologii. Obecnie studentka studiów podyplomowych na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika.
Na co dzień pracuje w Fundacji „Całym Sercem” prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością umysłową.
  

mgr KAROLINA NOWICKA  
 
 Z wykształcenia pedagog wychowania przedszkolnego z terapią dziecka, oligofrenopedagog, terapeuta. Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi zdobyła pracując w gimnazjum jako koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz jako  wychowawca grupy przedszkolnej i nauczyciel wspierający pracę z dzieckiem autystycznym.
Na co dzień pracuje w Fundacji „Całym sercem”. Dodatkowo prowadzi zajęcia dla maluchów w szkole języka angielskiego „Helen Doron”.
Prowadziła seminarium pod tytułem: „Zasady tworzenia i wypełniania KIPU oraz działań wspierających dla uczniów”.
Brała udział w licznych konferencjach i kursach:
 • „Sekrety mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę”
 • „Jak pracować z dzieckiem trudnym”
 • „Jak efektywnie spędzać czas z dzieckiem?”
 • „Nie-Grzeczne Dzieci – „Podaj dalej - Sztafeta wiedzy” (Zespół Aspergera)"
 • „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa"
 • III stopniowy kurs doskonalący w zakresie Terapii Behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
Konferencje szkoleniowe:
 • „Autyzm, dylematy, seksualność - od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków”
 • „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?”
 • Warsztaty metodyczne KLANZA m.in.: „Kiedy Maluchy zmieniają się w zuchy…” - wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu
 • liczne warsztaty organizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
  

mgr MARTA KUŹNIAK  
 
Z wykształcenia pedagog. Ukończyła studia licencjackie na kierunku doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne oraz opieka nad dzieckiem z językiem angielskim, a także studia drugiego stopnia w zakresie promocji zdrowia. Doświadczenie w pracy z dziećmi uzyskała podczas odbywania praktyk i uczestnictwa w wolontariatach. Brała udział w kursach i konferencjach: „Kurs języka migowego SJM I”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”, III stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”, konferencja problemowa „Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu cz. II”. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych na kierunku „Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną”.
  

mgr MAGDALENA JARZĘBOWSKA  
Z wykształcenia pedagog, oligofrenopedagog.
Ukończyła studia licencjackie I stopnia z zakresu pedagogiki o specjalności resocjalizacja, studia magisterskie II stopnia z zakresu pedagogiki opiekuńczej. Zrealizowała studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy pracując 5 lat z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością  intelektualną i sprzężoną, autyzmem, zaburzeniami psychicznymi. Brała udział w szkoleniu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat „Potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem. Zasady pracy z dzieckiem autystycznym.” Ukończyła szkolenie kompetencyjne programu rozwoju komunikacji „Makaton”.
Na co dzień pracuje w Fundacji „Całym Sercem” prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi z autyzmem, z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością umysłową.  

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: