Jesteś tutaj: Strona główna / KADRA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 
KADRA ZAJĘĆ DODATKOWYCH
 
 
Mgr Magdalena Fórmankiewicz
lektor języka angielskiego
 
    Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 15 lat prowadzi lektoraty z języka angielskiego, nauczając dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe.
   Praca w szkołach oraz uczestnictwo w różnorodnych kursach, szkoleniach i warsztatach pozwoliło jej na nawiązywanie pozytywnych relacji z uczestnikami zajęć oraz na umiejętność kreatywnego przekazu wiedzy. Swój zawód wykonuje z wielka pasją i zaangażowaniem. Współpracuje z Fundacją „Nowe Pokolenie” 5 lata.
      
 
mgr  ALICJA SZYMAŃSKA
fizjoterapeuta, prowadzi gimnastykę ogólnorozwojową


  Ukończyła Collegium Medium w Bydgoszczy. Uczestniczka kursów: PNF, Kinesiology taping, Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa, Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensomotorycznymi i posturalno- motorycznymi, Nowoczesna fizjoterapia – skoliozy. Obecnie współpracuje z kilkoma przedszkolami  w zakresie rehabilitacji indywidualnej i grupowej.
  
 
Marzena Bladzich
logopeda
 
   Logopeda w przedszkolu „Przedszkolna Chatka” od września 2018 roku. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika o specjalności logopedia (studia pierwszego i drugiego stopnia). W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe "Integracja sensoryczna" w Kujawsko - Pomorskiej Szkole Wyższej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako logopeda - wolontariusz w Szkole Podstawowej numer 28 w Bydgoszczy. Następnie podjęła pracę w Przedszkolu Niepublicznym Borowiki w Bydgoszczy, gdzie w latach 2014 – 2018 prowadziła terapię logopedyczną, a od 2016 roku także terapię integracji sensorycznej. Posiada uprawnienia do badania dzieci standaryzowanym narzędziem diagnostycznym KORP. 
 
Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 • Terapia twarzy a opóźniony rozwój mowy
 • Terapia komunikacji werbalnej dzieci z autyzmem
 • Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka za zaburzonym rozwojem mowy
 • Wstęp do Sensoplastyki®
 • Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych
 • Rozpoznanie i terapia mutyzmu
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard;
 • Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym;
 • Logorytmika – ruch, słuch słowo
 • Przetwarzanie sensoryczne I i II st.
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
 • KOZE – diagnoza dzieci w wieku od 1.  miesiąca do 16. roku życia
 • Podstawy fizjoterapii w pracy terapeuty integracji sensorycznej
 • Kodowanie bez prądu – wprowadzenie w świat kodowania
  
 
Małgorzata Wiącek
nauczyciel religii


   Nauczyciel religii w Przedszkolu Niepublicznym „Przedszkolna Chatka”. Nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją przedszkolną. Posiada 1-stopień specjalizacji zawodowej.
Ukończyła studia podyplomowe Rewalidacja Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych oraz Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
W latach 2015-17 studiowała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (studia podyplomowe) w zakresie Teologii ogólnej z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii.
  

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: