Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2016 / 2017 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / KLINIKA PLUSZOWEGO MISIA

 
KLINIKA PLUSZOWEGO MISIA
 
Nauczyciel prowadzący: lic. Monika Rudzińska
 
Czas zajęć: 30  minut – „Motylki”, „Biedronki”, „Pszczółki”, „Mrówki”
 
Częstotliwość: raz w miesiącu
 
Charakterystyka zajęć:
Celem tego programu jest oswojenie dzieci z lekarzami, szpitalem oraz przeprowadzanymi w nim badaniami. Będzie to możliwe dzięki stworzeniu „miniszpitala” w sali przedszkolnej z aparaturą i przyrządami. Mały człowiek na co dzień doświadcza różnych sytuacji, podejmuje spontanicznie decyzje, często działa pod wpływem impulsu. Nauka pierwszej pomocy od lat najmłodszych ma pomóc w zachowaniu się dziecka w sytuacji zagrożenia życia i bezpieczeństwa swojego i najbliższych mu osób. Praca w grupie i bezpośrednie wcielenie się w rolę lekarza własnej zabawki ma przybliżyć dziecku umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji, nauczyć podstaw pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone w formie zabawy.
 
Cele główne:
 • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez zabawę, zapoznanie się z podstawowymi zasadami i umiejętnością opatrywania ran,
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
 • nawiązywanie kontaktu bezpośredniego w sytuacji zagrożenia,
 • zapoznanie z podstawowymi numerami telefonów alarmowych,
 • przyjmowanie roli lekarza swojego misia czy lalki,
 • nabywanie umiejętności dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • pobudzenie dziecięcego zmysłu obserwacji niebezpiecznej sytuacji,
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do świata,
 • uwrażliwianie na pomoc drugiemu człowiekowi,
 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej,
 • poznanie znaczenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • kształcenie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy,
 • eliminowanie nieśmiałości i przezwyciężanie strachu,
 • kształcenie umiejętności skupiania uwagi,
 • współpraca w grupie.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: