Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / KREATYWNE RĄCZKI

KREATYWNE RĄCZKI – TERAPIA PLASTYKĄ JAKO FORMA SPONTANICZNEJ I EKSPRESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ DZIECI, DAJĄCA JEDNOCZEŚNIE MOŻLIWOŚĆ POZNAWANIA PROSTYCH TECHNIK PLASTYCZNYCH ORAZ NIEKONWENCJONALNYCH ŚRODKÓW WYRAZU PLASTYCZNEGO.

CEL GŁÓWNY: 

Stwarzanie możliwości rozwijania percepcji i ekspresji twórczej, porozumiewania się niewerbalnego oraz usprawniania manualnego za pomocą różnych środków  plastycznego wyrazu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • stymulowanie do prawidłowego odbioru bodźców dotykowych w obrębie ręki,
 • rozwijanie precyzyjnych ruchów rąk,
 • wyrażanie emocji i potrzeb poprzez formy wyrazu plastycznego,
 • doskonalenie aktywności własnej podczas kontaktów ze sztuką,
 • nawiązywanie niewerbalnego dialogu z terapeutą, z rówieśnikami,
 • kształtowanie wiary we własne siły i możliwości,
 • zdobywanie trwalszej wiedzy na temat otaczającego świata poprzez wykorzystywanie w swoich pracach darów natury,
 • możliwość indywidualnego wypowiadania się, tworzenia i swobodnego eksperymentowania w zakresie środków wyrazu plastycznego również tych niekonwencjonalnych,
 • usprawnienie motoryki małej oraz  percepcji wzrokowej,
 • podnoszenie poziomu sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo –ruchowej,
 • zmniejszenie chaotyczności wyładowań ruchowych u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
 • pobudzenie do działania dzieci zahamowane psychoruchowo, nieśmiałe,
 
METODY PRACY:
 • praktyczne,
 • kreatywne
 
FORMY PRACY:
 • indywidualna,
 • grupowa
 
TECHNIKI PLASTYCZNE:
 • rysunkowe (rysowanie kredką, kredą i patykiem),
 • graficzne (frottage, druk strukturalny tkanin, pasmanterii, sznurka, druk liściowy, druk stemplem),
 • malarskie (na podkładzie z klejówki, akwarela, malowanie palcami),
 • zabawa materiałami sypkimi ( kaszą, piaskiem…),
 • modelowanie w masach plastycznych ( masa solna, glina),
 • niekonwencjonalne środki wyrazu plastycznego (malowanie pianą, bibułą)
 
INNE POMOCE I MATERIAŁY NATURALNE WYKORZYSTYWANE NA ZAJĘCIACH TERAPEUTYCZNYCH:
 • wszelkie organiczne i utworzone ręką człowieka płaskie przedmioty o wyrazistej strukturze powierzchni: liście, igliwie, piórka, pasmanteria, sznurek, kora drzew, fornir),
 • różne materiały, przedmioty, dary natury wykorzystywane do wykonania stempli,
 • materiały sypkie (kasza, piasek…)
 
Tematyka zajęć oraz zastosowanych w nich technik plastycznych dostosowana będzie do zmieniających się pór roku, uroczystości oraz świąt. 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: