Jesteś tutaj: Strona główna / Dla rodziców / PROGRAMY / PROGRAMY GRUPOWE / MAGICZNA PLASTYKA

 
MAGICZNA PLASTYKA
  
Nauczyciel prowadzący:
mgr Magdalena Marulewska
 
Czas zajęć: 15 - 30 minut
Grupa: „Motylki”
Częstotliwość: raz w tygodniu
  
 
Charakterystyka zajęć:
Twórczość plastyczna jest jedną z form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez rysunek oraz prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka: jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania. Ważne jest, aby zapewnić dziecku możliwość swobodnej
i twórczej wypowiedzi. Podczas zajęć dziecko będzie miało możliwość wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć, których dziecko nie byłoby w stanie opowiedzieć słowami. Wychowanie plastyczne pełni więc funkcję terapeutyczną. Dzieci tworzyć będą indywidualne kompozycje plastyczne w oparciu o ciekawe techniki plastyczne, dostosowane do wieku i indywidualnych możliwości.
 
Cele główne:
  • budzenie wiary we własne możliwości,
  • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
  • rozwijanie u dzieci uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz ich wrodzonych możliwości twórczych,
  • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej,
  • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
  • poznanie ciekawych technik plastycznych,
  • rozwój emocjonalny,
  • rozwój zaintereowań artystycznych,
  • wzajemny szacunek do wytworów pracy kolegów i koleżanek z grupy
  • zachęcenie do samodzielnej plastycznej wypowiedzi, do śmiałej realizacji własnych pomysłów.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: