Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2017 / 2018 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / MALI ARTYŚCI

 
MALI ARTYŚCI
 
Nauczyciel prowadzący: mgrKinga Knoblauch  
 
Czas zajęć: 20 minut – „Biedronki”
 
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i  ukierunkowanie  rozwoju dziecka. Dziedziną, która odgrywa w tym zakresie ogromną rolę jest plastyka. Działalność plastyczno-konstrukcyjna stwarza szerokie pole do wyrażania ekspresji. Rozwija inicjatywę, samodzielność i wytrwałość. Własna twórczość daje dziecku odprężenie, rozładowanie napięć mięśniowych i emocjonalnych. Ponadto pozwala to również na usprawnianie małej motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Tworząc, dziecko doznaje różnych wrażeń wywołanych samym tematem, barwami, różnorodnością materiału, kształtów i form. Pozytywne przeżycia dopingują do działania, uaktywniają wszystkie funkcje twórcze, wzbogacają doświadczenia plastyczne, zachęcają do twórczych poszukiwań oraz niekonwencjonalnych rozwiązań.
 
Cele główny:
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci w toku różnorodnych działań plastycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnych dziecka,
 • dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze,
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności i umiejętności własnej ekspresji
 • uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • odkrywanie  własnych możliwości  twórczych i  kształtowanie  twórczej postawy,
 • budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy,
 • kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i grupowej.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • dziecko dostrzega piękno w otaczającym go świecie i przedstawia za pomocą działań     plastycznych swoje przeżycia i wiedzę,
 • dziecko stosuje różnorodne techniki plastyczne, eksperymentuje materiałem i tworzywem plastycznym
 • dziecko potrafi określić kolory i ich odcienie, oddzielić kolory ciepłe od zimnych,
 • dziecko zna i rozumie takie pojęcia jak: punkt, linia, plama,
 • dziecko umie dokonać oceny swojej pracy do jej ukończeniu,
 • dziecko potrafi aktywnie brać udział w pracach indywidualnych i grupowych.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: