Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2016 / 2017 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / MAŁY WIELKI TEATR

 
MAŁY WIELKI TEATR
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Monika Tofil - Wieloszyńska
 
Czas zajęć:  30 minut – „Biedronki” „Pszczółki”, „Mrówki”
 
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim metodą zabawy, która dostarcza dzieciom wielu przeżyć, emocji, doświadczeń i dobrej zabawy. Poznamy jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacimy słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima. Będziemy tworzyć scenki, przedstawienia, widowiska teatralne i uwieńczymy naszą dobrą zabawę w teatr występem przed publicznością.
 
Cele  główne:
 • kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury,
 • zapoznanie ze sztuką teatralną,
 • wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych inscenizacjach i występach przed publicznością,
 • rozbudzenie zainteresowania literaturą i teatrem,
 • wzbudzanie zainteresowania różnymi formami teatralnymi,
 • stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci,
 • wdrażanie do posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym i fleksyjnym,
 • kształtowanie postawy odwagi i pokonywania nieśmiałości. 
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • wyposażenie dziecka w wiedzę o teatrze,
 • rozbudzenie jego ciekawości na temat różnych form teatralnych,
 • przełamanie nieśmiałości podczas wyrażania własnych sądów i opinii,
 • chętne podejmowanie dodatkowych działań,
 • zgodna współpraca w grupie,
 • dziecko stanie się bardziej otwarte, radosne, rozśpiewane, odporne na niepowodzenia.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: