Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / MELOMAN TO JA

MELOMAN TO JA! 
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Małgorzata Lubiszewska
Czas zajęć: 15 minut
Grupa: “Motylki”, “Biedronki”, “Pszczółki”, “Mrówki”
Częstotliwość: co dwa tygodnie

Charakter zajęć:

Spotkania mają służyć relaksowaniu się przy muzyce, dlatego działania opierać będą się na formach zaczerpniętych z muzykoterapii. Stosowana będzie głównie forma receptywna, czyli bierna ale również aktywna percepcja muzyki. Podczas zajęć, dzieciom zawsze będzie towarzyszyła muzyka zarówno poważna jak i repertuar dziecięcy. Zastosowane formy w efekcie  mają   wywołać pozytywny  stanu emocjonalny. Metody pracy będą miały charakter wymienny: na spotkaniu dzieci będą miały okazję odreagować aktywnie swoje emocje, kreatywnie działać na polu muzyki np. grać na instrumentach, śpiewać, tańczyć, wyrażać swoim ciałem nastrój, ale głównie zrelaksować się.

Cele główne:
  • Doświadczanie róznorodnych dźwięków, stymulujących rozwój emocjonalny, poznawczy i ruchowy, poprzez aktywne słuchanie i ilustrowanie impresji formami muzycznymi.
  • Wyrażanie emocji (uczuć, stanów, nastrojów) formami muzycznymi
  • Rozwijanie aktywności własnej  podczas kontaktów z muzyką.
  • Doskonalenie umiejętności naśladowania, prezentowania określonych ruchów i czynności.
  • Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej.
  • Usprawnianie funkcji percepcyjnych w zakresie spostrzeżeń wzrokowych i słuchowych.
  • Usprawnianie procesów poznawczych: spostrzegawczości, wyobraźni, myślenia,pamięci,uwagi, motoryki małej i dużej.oraz zmniejszenie napięcia mięśniowego.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: