Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2014 / 2015 / ZAJĘCIA DODATKOWE / METODA DOBREGO STARTU


METODA DOBREGO STARTU
      
Nauczyciel prowadzący: mgr Justyna Smolińska
 
Czas trwania: 30 minut – „Pszczółki”,  45 minut „Mrówki”
 
Częstotliwość: 2 razy w miesiącu
 
Opis metody:
Pierwowzorem Metody Dobrego Startu (MDS) jest francuska metoda Bon Depart (czyli dobry odjazd, start). Thea Bagnet stworzyła system ćwiczeń służących rehabilitacji osób z nabytymi zaburzeniami ruchowymi. Polskiej adaptacji metody dokonała prof. Marta Bogdanowicz. Szerokie możliwości zastosowania MDS wynikają z jej wszechstronnego oddziaływania na rozwój dziecka: edukacyjnego, diagnostycznego, profilaktyczno-terapeutycznego. Metoda znajduje zastosowanie we wspomaganiu rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, młodszym wieku szkolnym, a także dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Służy przygotowaniu dzieci do nauki czytania i pisania, wspiera rozwój dzieci wykazujących zaburzenia rozwoju psychomotorycznego, stosowana jest w profilaktyce niepowodzeń szkolnych z uczniami mającymi trudności w nauce czytania i pisania o różnej etiologii. Można prowadzić ją w grupach przedszkolnych i szkolnych, ale z powodzeniem może być także wykorzystywana w domu podczas indywidualnej pracy z dzieckiem. Stosuje się ją jako system ćwiczeń albo wykorzystuje się jej elementy.
 
Cele proponowanej metody dotyczą:
  • rozwijania funkcji wzrokowych,
  • rozwijania funkcji słuchowo-językowych,
  • rozwijania koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
  • utrwalenia lateralizacji,
  • orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
  • rozwijania funkcji dotykowo-kinestetycznych oraz motorycznych.
 
Główne założenia to:
  • wielozmysłowe uczenie dziecka wykonywania ruchów zharmonizowanych w określonej przestrzeni i czasie,
  • rozwijanie podstawowych funkcji percepcyjnych i motorycznych.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: