Jesteś tutaj: Strona główna / Dla rodziców / REKRUTACJA / OPŁATY


OPŁATY
ROK SZKOLNY 2014-2015

WPISOWE
(płatne jednorazowo przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola)
100,00 zł/miesiąc
CZESNE (w czesnym bogata oferta zajęć) 220,00 zł/miesiąc
WYŻWIENIE *
(I śniadanie, II śniadanie, obiad 2-dania)
8,10 zł/dzień
ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (grupy przedszkolne)** 5 zł/30 min., 40 zł/miesiąc
ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (grupa zerówkowa) ** 7 zł/30 min., 56 zł/miesiąc
GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA** 3,75 zł/30 min., 30 zł/miesiąc
TERAPIA LOGOPEDYCZNA** 11 ZŁ/30 min., 44 zł/miesiąc
KOMITET GRUPY MŁODSZE*** 15 zł/miesiąc
KOMITET GRUPY STARSZE*** 20 zł/miesiąc

*w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu koszt wyżywienia w następnym miesiącu jest pomniejszany o koszt niewykorzystanych posiłków
**o udziale w zajęciach dodatkowych decyduje rodzic, nie są one obligatoryjne
***kwota komitetu ustalana jest zawsze podczas pierwszego zebrania z rodzicami

Całkowity miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu przy pełnej frekwencji wynosi 382,00 zł + komitet.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: