Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2015 / 2016 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / PRZEDSZKOLAK W ZACZAROWANYM ŚWIECIE POEZJI DZIECIĘCEJ


PRZEDSZKOLAK W ZACZAROWANYM ŚWIECIE POEZJI DZIECIĘCEJ
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Monika Baszyńska
 
Czas zajęć: 20 minut – „Motylki”, „Biedronki”
 
Częstotliwość: raz w miesiącu
 
Charakterystyka zajęć:
Najważniejszym elementem zajęć jest poezja dziecięca i sposoby jej przedstawienia, w taki sposób, aby dzieci zainteresować literaturą piękną, a także zaangażować je nie tylko słuchowo, ale również artystycznie. Raz w miesiącu, osobno w grupach „Motylki” i „Biedronki” dzieci będą mogły zaznajomić się z wierszami autora, który cały rok będzie nam patronował, a jest nim Wanda Chotomska. Umożliwi to dzieciom zapoznanie się z elementami kultury słowa, a tym samym ułatwi przygotowanie do nauki czytania i pisania, jak również usprawni je artystycznie, poprzez odzwierciedlenie treści w zajęciach plastycznych, muzycznych i teatralnych. Poezja to antidotum na samotność dzieci. Poezja to czytanie dzieciom, czyli udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Poezja to wspólne obcowanie z pięknym słowem, światem z bajki, rzeczywistością zaczarowaną. Dzieci często żyją problemami dorosłych i w poezji odnajdują wytchnienie i przykład porozumiewania się inaczej. W poezji dzieci odkrywają uśpione umiejętności. Poezja uwrażliwia, otwiera oczy na coś kruchego i przelotnego, czyli na to, co nie zawsze dostrzegamy.
 
Cele główne:
 • przygotowanie wychowanków do świadomego uczestnictwa w kulturze, w szczególności obcowania z literaturą i sztuką,
 • doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, poprzez nabycie umiejętności uważnego słuchania,
 • uwrażliwianie na sztukę i pobudzanie dzieci do działań artystycznych,
 • przygotowanie do przyszłej nauki pisania i czytania.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • poznanie wartościowych utworów z zakresu poezji dziecięcej,
 • nabywanie umiejętności kontrolowania własnej wymowy (lub przy pomocy nauczyciela) - korygowanie wad, doskonalenie dykcji,
 • wzbogacanie słownika czynnego i biernego,
 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej,
 • uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych,
 • kształcenie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy,
 • eliminowanie nieśmiałości i umacnianie poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych,
 • kształcenie umiejętności skupiania uwagi,
 • współpraca w grupie,
 • dbanie o porządek w miejscu pracy.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: