Jesteś tutaj: Strona główna / PSYCHOLOG

 
PSYCHOLOG
    
 
mgr Patrycja Repke
psycholog
 
     Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia w specjalności Psychologia kliniczna. Jest również absolwentką studiów podyplomowych łódzkiej Uczelni Nauk Społecznych o następujących specjalnościach: Przygotowanie Pedagogiczne a także
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 Swój warsztat psychologiczny doskonaliła będąc praktykantem w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie, a także Katedrze Neuropsychologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Była związana z warszawskim Stowarzyszeniem ASLAN. Zaczynała jako wolontariusz, a następnie pracowała jako psycholog współprowadząc grupowe zajęcia dla młodzieży, zajmowała się także poradnictwem psychologicznym dla rodziców. Uczestniczyła w turnusie socjoterapeutycznym dla młodzieży organizowanym przez Stowarzyszenie.
    Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała będąc studentką jako asystent terapeuty dziecka ze spektrum autyzmu w Przedszkolu Niepublicznym Motylek 2 w Warszawie. Pracowała również jako asystent wychowawcy w grupie 3-latków. Następnie była związana
z Fundacją SYNAPSIS. Pełniła funkcję terapeuty w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Fundacji SYNAPSIS w Warszawie. Zdobywała i poszerzała wiedzę i umiejętności z zakresu
m. in.: komunikacji alternatywnej, trudnych zachowań, diagnozy zaburzeń czy współpracy
z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu.
    Rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
 
„Skrzydła motywacji. Jak budować w dziecku poczucie własnej wartości i chęci działania”-
szkolenie prowadzone przez Platformę Małej Edukacji
„Autyzm bez lęku. Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD”- prof. J. Beadle- Brown, dr J. Burgiełł, prof. J. Minahan. Konferencja szkoleniowa organizowana przez Fundację SYNAPSIS
„Mamo, tato, co wy na to? Jak tworzyć system współpracy z rodzicami?”
szkolenie prowadzone przez Platformę Małej Edukacji
 


KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
 
Szanowni Państwo.
 
W poniedziałki i w czwartki od godz. 13 do godz.14 będę prowadzić indywidualne konsultacje psychologiczne. Zainteresowane osoby proszę o wcześniejsze wpisanie się na listę obecności w biurze przedszkola. 
 
Zapraszam na moje dyżury
 
Psycholog Przedszkola Niepublicznego 
Przedszkolna Chatka
mgr Patrycja Repke

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: