Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2017 / 2018 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / PUCHATKOWY TEATRZYK

 
PUCHATKOWY TEATRZYK
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Angelika Grzebalska
 
Czas zajęć:
  • 10-15 minut –  „Żabki”,  „Motylki”,
  • 30 minut – „Biedronki”, „Pszczółki”, „Mrówki”               
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Teatr jest wyjątkowym miejscem, gdzie króluje piękno i dobro. Najważniejsze są tu uczucia, emocje i przeżycia, które można dzielić z innymi. Od najdawniejszych czasów teatr miał wzruszać, pobudzać do myślenia i bawić. Obecnie teatr w rozwoju dziecka pełni funkcje kształcące, wychowawcze i terapeutyczne. Uczy poczucia współodpowiedzialności, samodyscypliny, koncentracji uwagi, radzenia sobie z sytuacją stresową, ćwiczy pamięć oraz daje satysfakcję z wykonanej pracy. Jest odpowiedni dla dzieci uzdolnionych, gdyż umożliwia rozwijanie ich predyspozycji, jak również dla tych, u których wykryto różne zaburzenia rozwojowe. W naszym przedszkolu każdy może zostać aktorem i odkryć swoje ukryte talenty.
 
Cele główne:
  • zaangażowanie dzieci w działania teatralne, wykorzystując ich chęć wystąpienia przed innymi i pozytywne nastawienie do tej formy sztuki,
  • przygotowanie dzieci do uczestnictwa w kulturze (rozwijanie fantazji, wdrażanie do świadomego korzystania z dorobku kultury: muzyki, tańca, teatru; wzbogacenie słownictwa, frazeologii oraz zakresu pojęć).
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
  • rozwija umysł poprzez ćwiczenie: pamięci, koncentracji i podzielności uwagi, orientacji w czasie i przestrzeni,
  • uczy kojarzenia, uzasadniania postępowania, wyciągania wniosków,
  • rozwija wyobraźnię i fantazję,
  • doskonali spostrzegawczość,
  • kształtuje umiejętność okazywania własnych uczuć,
  • pomaga w rozumieniu uczuć własnych i drugiej osoby.
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: