Jesteś tutaj: Strona główna / Dla rodziców / RAMOWY ROZKŁAD DNIA


RAMOWY ROZKŁAD DNIA 2016 / 2017
 
Zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej przebieg wychowania i kształcenia dzieci zawiera następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu:
co najmniej 1/5 czasu przeznaczamy na zabawę,
co najmniej 1/5 (w przypadku dzieci młodszych 1/4) na pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
 
co najmniej 1/5 (w przypadku dzieci młodszych – nie więcej niż 1/5) na  zajęcia dydaktyczne,
2/5 czasu przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela – w tej puli czasu mieszczą się także czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne.

GODZINY:
CZYNNOŚCI:
6:30 – 8:30
RADOSNY PORANEK, w którym dzieci:
 • podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
 • uczestniczą w zajęciach ortofonicznych, kinezjologicznych, sensorycznych, bajkoterapii, zabawach paluszkowych i wierszykach z gestami,
 • uczestniczą w zabawach  ruchowych, zabawach ze śpiewem, integracyjnych, zabawach przy muzyce,
 • pracują indywidulanie z nauczycielem (praca z dzieckiem zdolnym lub o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym),
 • wykonują czynności higieniczno-sanitarne,
8:30 –9:00 I ŚNIADANIE
czynności samoobsługowe, doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:00 – 11:00
CZAS „MAŁYCH  BADACZY”
pora na zabawę i edukację, w której dzieci odkrywają, poznają, przeżywają, działają oraz doświadczają otaczającą je rzeczywistość, a także rozwiązują różnorodne edukacyjno-dydaktyczne problemy w twórczy sposób z zakresu edukacji:
 • zdrowotnej,
 • społeczno-moralnej,
 • artystycznej,
 • muzycznej,
 • przyrodniczej,
 • matematycznej,
 • literackiej.
 
Dzieci:
 • prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości
 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym,
 • prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku,
podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze
bawią się w kącikach zainteresowań
11:00 – 11:30 II ŚNIADANIE
czynności samoobsługowe, doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
11:30 –13:00
CZAS TWÓRCZEJ ZABAWY, podczas której dzieci:
 • uczestniczą w zajęciach dodatkowych i różnorodnych programach w ramach ofertą przedszkola
 • uczestniczą w spacerach i zabawach w ogrodzie, w wycieczkach
13:00-14:00
INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej
 
Dzieci podejmują:
 • aktywność własną,
 • zabawy badawcze i tematyczne,
 • zabawy konstrukcyjne i gry dydaktyczne,
 • zabawy plastyczno-techniczne,
 • zabawy na świeżym powietrzu,
 • zajęcia o charakterze wychowawczym,
 • pracę w zespole lub indywidualną,
 • słuchają literatury, oglądają książki.
 13:30 –14:30
OBIAD
czynności samoobsługowe, ćwiczenia  prawidłowego posługiwania się sztućcami
14:30 – 17:00
CZAS ZABAWY, RELAKSACJI I WYPOCZYNKU, w którym dzieci:
 • słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
 • słuchają nagrań płytowych i słuchowisk,
 • słuchają muzyki relaksacyjnej,
 • bawią się wspólnie,
 • uczestniczą w zajęciach ortofonicznych, zabawach paluszkowych i wierszykach z gestami,
 • przebywają na świeżym powietrzu,
 • pracują indywidualnie z nauczycielem,
 • podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
 • dokonują podsumowanie dnia i planują działania na dzień następny.

Dziecko w trakcie całego pobytu w Przedszkolu poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: