Jesteś tutaj: Strona główna / Dla rodziców / REKRUTACJA


REKRUTACJA

REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
 
Uprzejmie zawiadamiamy Rodziców naszych przedszkolaków,
że umowy na rok szkolny 2020/2021 otrzymacie Państwo 
niezwłocznie po zakończeniu pandemii i ponownym otwarciu Przedszkola.
 
 
REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA
 
Uprzejmie zawiadamiamy, że zgłoszenia nowych dzieci na rok szkolny 2020/2021
złożone w biurze Przedszkola przed ogłoszeniem pandemii zostały przez nas zarejestrowane i  pozytywnie rozpatrzone.  


Drodzy Rodzice Przedszkolaków
 
Przypominamy, że Przedszkole Niepubliczne Przedszkolna Chatka prowadzi całoroczny nabór dzieci we wszystkich grupach wiekowych. Przyjmujemy dzieci już od 2,5 roku życia oraz młodsze po indywidualnej rozmowie z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Z uwagi na tymczasowe zawieszenie funkcjonowania placówek oświatowych w kraju i Państwa bezpieczeństwo, wnioski rekrutacyjne  można składać drogą elektroniczną.
 
Tych z Państwa, którzy mają taką możliwość, prosimy o pobranie „Karty Zgłoszenia Dziecka” z naszej strony  lub oraz odesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionej Karty na adres fundacja@nowe-pokolenie.pl z dopiskiem „Rekrutacja”. Rodzice, którzy nie mogą wydrukować Karty, a chcą zgłosić swoje dziecko do Przedszkolnej Chatki,   proszeni są o przesłanie na powyższy adres e-mail  uproszczonych danych niezbędnych do procesu rekrutacji. Pozostałe dane będzie można uzupełnić  w siedzibie Przedszkola, w chwili odwieszenia zajęć i powrocie do normalnego funkcjonowania placówek oświatowych:
  1. Imię i nazwisko dziecka
  2. Data urodzenia dziecka
  3. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka
  4. Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego dziecka
Uprzejmie informujemy, że każdy złożony przez Państwa wniosek zostanie przez nas potwierdzony pisemnie poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany adres e-mail.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 604 629 916. Na pytania odpowiadamy także drogą elektroniczną fundacja@nowe-pokolenie.pl

Serdecznie zapraszamy.
Dyrekcja Przedszkola
 
Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II, e-mail: fundacja@nowe-pokolenie.pl (zwana dalej Fundacją). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f oraz art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie, rozumianym jako bieżący kontakt oraz w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe dla celów takiego kontaktu będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji, a w celach archiwizacyjnych – przez okres 5 lat. Dane osobowe do celów rekrutacyjnych przechowywane są na czas rekrutacji. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Fundacji, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Wypisując dane w formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rekrutacji dziecka do przedszkola.
Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne”.

Zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Zlecający wyraża zgodę na przesyłanie oferty kulturalno-oświatowej Fundacji „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi II drogą elektroniczną.
  • na adres mailowy wskazany w pkt II
  • na nr telefonu wskazany w pkt II
Zlecający przyjmuje do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgodę może odwołać w każdym czasie wysyłając wiadomość na adres: fundacja@nowe-pokolenie.pl

Program do otwierania plików pdf Adobe-Reader
(proszę zainstalować program zgodnie z instrukacją)

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: