Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ROZTAŃCZONA CHATKA

ROZTAŃCZONA CHATKA
 
Nauczyciel prowadzący: Paulina Kuczkowska 
Czas zajęć: 20-30 minut
Grupy: Żabki, Motylki, Biedronki, Pszczółki, Mrówki

Charakterystyka zajęć:
 
Ruch to nie tylko świetna zabawa, ale przede wszystkim rozwijanie sprawności psychomotorycznej, która odgrywa bardzo istotną rolę w ogólnym rozwoju dziecka. Poprawia zdrowie fizyczne oraz pozwala dobrze poznać siebie oraz swoje otoczenie. Kształtuje cechy charakteru, uczy pewności siebie, wytrwałości, a także umiejętności pokonywania trudności. Taniec- połączenie ruchu i rytmu wyrabia u dzieci wrażliwość muzyczną, kształtuje estetykę ruchu i koordynację ruchową, pobudza wyobraźnię, pomaga pokonać nieśmiałość i uczy współpracy w grupie.

Cele główne:
  • Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej
  • Wdrażanie do dbania o sprawność fizyczną i zdrowie
  • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką
  • Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień
  • Rozwijanie płynności i estetyki ruchu
  • Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej
  • Kształtowanie ekspresji twórczej
  • Rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka
  • Kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń
  • Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: