Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / RYTMIKA

  
 
PROGRAM ZAJĘĆ RYTMIKI


 
Nauczyciel prowadzący: mgr Justyna Gadzińska

Czas zajęć:30 minut

Grupy: „Żabki”, „Motylki”, „Biedronki”, „Pszczółki”, „Mrówki”

Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:

Edukacja muzyczna jest procesem niezwykle złożonym, jednak za sprawą swego wielokierunkowego oddziaływania jest czynnikiem decydującym o wszechstronnym, harmonijnym rozwoju dziecka w obszarze poznawczym, społecznym, emocjonalnym, psychicznym, fizycznym i ruchowym.
Tematyka zajęć rytmiki nawiązuje do sytuacji i wydarzeń dziecku najbliższych (pór roku, wydarzeń okolicznościowych, świąt itd.) jak również łączy w sobie elementy edukacji polonistycznej, matematycznej
i plastycznej.
 
Cele główne:
 • budowanie poczucia estetyki
 • poznawanie form muzycznych (muzyka wokalna, instrumentalna, wokalno-instrumentalna)
 • rozwijanie predyspozycji w ramach 5 aktywności muzycznych:
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • śpiew
          a) realizacja utworów muzycznych zgodnych z predyspozycjami głosowymi dziecka
          b) zapoznanie z repertuarem piosenek dziecięcych
          c) analiza tekstów piosenek realizowanych na zajęciach
          d) przeprowadzenie zabaw i gier o charakterze emisyjnym
          e) doskonalenie w/w formy aktywności za sprawą ćwiczeń emisyjnych
 
 • gra na instrumentach
          a) gra na instrumentarium Orffa,
          b) tworzenie instrumentów z przedmiotów codziennego użytku
          c) realizacja utworów muzycznych w ramach audycji i koncertów dzieci-dzieciom
 
 • słuchanie muzyki
          a) kształtowanie umiejętności słuchania muzyki
          b) budowanie wypowiedzi na temat słuchanych utworów
          c) zapoznanie z różnymi stylami i gatunkami muzycznymi
          d) kształtowanie postawy szacunku wobec kultury własnego kraju i innych narodów
 
 • tworzenie muzyki
          a) tworzenie wypowiedzi muzycznych ukierunkowanych i swobodnych, opartych na improwizacji
 
 • ruch przy muzyce
          a) tworzeniem wypowiedzi ruchowych zgodnych z założonymi kryteriami
          b) tworzeniem improwizacji ruchowych
          c) odtwarzanie schematów ruchowych
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • kształtowanie umiejętności podejmowania działań w ramach określonych zasad
 • kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej
 • poznawanie świata muzyki, terminów muzycznych i zjawisk fonetycznych
 • rozwijanie kreatywności
 • rozwijanie słownictwa
 • rozwijanie zdolności muzycznych
 • wspieranie rozwoju małej i dużej motoryki

 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: