Jesteś tutaj: Strona główna / OSIĄGNIĘCIA / 2012 / 2013 / SUKCESY PRZEDSZKOLA


OSIĄGNIĘCIA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012 - 2013
 
 1. Udział przedszkola w projekcie unijnym pn. „Edukacja fundamentalna w przedszkolu”
 • nasze przedszkole zostało wytypowane do programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej jako jedyna placówka niepubliczna z województwa kujawsko-pomorskiego, w sumie w projekcie bierze udział 80 przedszkoli z 16 województw
 • projekt będzie realizowany w grupie Pszczółek począwszy od września 2013 r. zakłada: spotkania metodyczne, warsztaty dla Rodziców i nauczycieli, wdrażanie opracowanego programu wychowania przedszkolnego, konferencji naukowe
 • ideą projektu jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia, ujednolicenie oddziaływań domu i przedszkola oraz uściślenie współpracy wychowawcy z rodzicami. Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zwraca uwagę na osiem rodzajów inteligencji, które dane są człowiekowi od urodzenia. To jednak,  w jakim stopniu i które z nich się rozwiną, zależy w dużej mierze od rodziny, otoczenia oraz szkoły, w której dziecko się wychowuje. Wylicza się więc inteligencje: lingwistyczną, logiczno-matematyczną, muzyczną, wizualno-przestrzenną, kinestetyczną, interpersonalną i intrapersonalną, oraz ruchową, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe dzieci.  Nauka staje się bardziej skuteczna, gdy można połączyć różne sposoby uczenia w taki sposób, aby dziecko mogło się rozwijać wszechstronnie.
 • w ramach projektu w dniu 13 marca 2013 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca Projekt „Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu”. Wygłoszone wykłady: Colin Rose – Przyszłość naszych dzieci, Katarzyna Lotkowska –  Wspieranie rozwoju dziecka, Agnieszka Dąbrowska-Jedynak – Możliwości rozwojowe dziecka, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
 1. Udział przedszkola w konferencji „Prawa dziecka - jak otwierać świat praw dziecka podmiotom społecznym” współorganizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • w grupie Żabek był nakręcony film wg scenariusza Pani Oli Zmudzińskiej obrazujący wdrażanie w grupie 4-latków treści związany z prawami człowieka
 1. Realizacja programu zajęć adaptacyjnych
 • z sukcesem realizowany w naszym przedszkolu od 4 lat
 • w roku szkolnym 2012-2013 od kwietnia do czerwca uczęszczały na cotygodniowe zajęcia adaptacyjne 2 grupy przedszkolaków,
 1. Realizacja innowacyjnych programów własnych nauczycieli w przedszkolu
np. „Wielki zasługi małej pszczoły”, „Kółko Małych Miłośników Bydgoszczy”, „Przedszkolak w zaczarowanym świecie poezji dziecięcej”, „Kuchciko na słodko”, „Kredką i pędzlem”, „Od smyka do aktora i muzyka”. „Kółko małego podróżnika” 1. Wdrożenie i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 • na podstawie obserwacji początkowych w październiku zostały opracowane karty indywidulanej pracy ucznia dla dzieci wymagających wsparcia oraz indywidulane programy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniami
 • programy były realizowane w czasie przeznaczonym na indywidulaną pracę z dzieckiem
 • w celu jak najlepszej pracy  i wsparcia dziecka przedszkole korzystało z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
 • nawiązanie współpracy z terapeutą behawioralnym i terapeutą zajmującym się integracją sensoryczną pracującymi przy Centrum Terapii Integros w celu opieki nad dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz autyzmem
 1. Promowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych poprzez udział przedszkola w licznych miejskich akcjach ekologicznych tj.
zbiórka nakrętek, zbiórka kartoników po napojach, zbiórka płyt CD i DVD, zbiórka baterii, Leśna skrzynia skarbów oraz ogólnopolskich akcjach na rzecz zdrowego stylu życia Akademia Aquafresh, Mamo tato, wolę wodę, Kubusiowi Przyjaciele Natury, 5 porcji warzyw, owoców, soku 1. Uzyskanie Certyfikatu Akademii Zdrowego Przedszkolaka za realizację programu akcji „Przedszkolak Pełen Zdrowia” oraz przekazanie dzieciom wiedzy jak wzmacniać odporność, a także jak dbać o zdrowie i higienę.
 2. Uzyskanie patronatu honorowego programu „Mamo, tato wolę wodę” organizowanego na zlecenie firmy  Żywiec Zdrój S.A.  – udział w programie wzięło 1467 przedszkoli z całej Polski, 245 uzyskało patronat, w tym 2 przedszkola z Bydgoszczy
 3. Pierwsze sukcesy teatralne grupy Żabek (4-latki) i taneczne grupy Pszczółek (3-latki), obie grupy otrzymały I miejsca w konkursach w roku szkolnym 2012-2013
 4. Liczne nagrody i wyróżnienia dla przedszkola i przedszkolaków w turniejach, przeglądach, konkursach: tanecznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: