Jesteś tutaj: Strona główna / OSIĄGNIĘCIA / 2013 / 2014 / SUKCESY PRZEDSZKOLA


SUKCESY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNY 2013-2014

 • I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ”  (KOORDYNATOR MGR MARIOLA BRZEZIŃSKA),
 • I MIEJSCE W KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ PN. „MOJE MIASTO BYDGOSZCZ” REALIZOWANEGO W RAMACH GRANTU OŚWIATOWEGO POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. PRZEDSZKOLAKI ZAŚPIEWAŁY PIOSENKĘ „SPACER PO BYDGOSZCZY” (KOORDYNATOR MGR EDYTA BUKOWSKA),
 • VIII MIEJSCE W WIELKIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM DLA PRZEDSZKOLI 2013 (KOORDYNATOR ALEKSANDRA ZMUDZIŃSKA),
 • UDZIAŁ W PROJEKCIE PN. „WSPIERANIE NAUCZYCIELI W DOSKONALENIU KOMPETENCJI" PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013, PRIORYTET III "WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY", DZIAŁANIE 3.5 - "KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ" , ORGANIZATOR: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGOCZNA NR 1
 • UDZIAŁ W PROJEKCIE „EDUKACJA FUNDAMENTALNA W PRZEDSZKOLU”
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013, PRIORYTET III – WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY, DZIAŁANIE 3.3. – POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PODDZIAŁANIE 3.3.4. – MODERNIZACJA TREŚCI I METOD KSZTAŁCENIA – PROJEKTY KONKURSOWE, ORGANIZATOR: FUNDACJA INSTYTUT NOWOCZESNEJ EDUKACJI ORAZ EDUKACJA PRO FUTURO
 
 
 
 
 
 
 • NAGRODY DLA NAUCZYCIELI:
 •  I MIEJSCE W KONKURSIE PT. „PACYNKA Z BAJKI” ORGANIZATOR: PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „ZIELONA KRAINA” (MGR ALEKSANDRA   ZMUDZIŃSKA),
 • II MIEJSCE W KONKURSIE PT. „BAJKA” ORGANIZATOR PRZEDSZKOLE  NIEPUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” (MGR MONIKA BASZYŃSKA),

 • REALIZACJA PROGRAMÓW WŁASNYCH NAUCZYCIELI,
 • LICZNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW W TURNIEJACH, PRZEGLĄDACH, KONKURSACH: TANECZNYCH, PLASTYCZNYCH, MUZYCZNYCH, TEATRALNYCH,
 • LICZNY UDZIAŁ RODZICÓW PRAKTYCZNIE WE WSZYSTKICH ZAPROPONOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE FORMACH WSPÓŁPRACY: ZAJĘCIACH OTWARTYCH, WARSZTATACH DLA DZIECI Z RODZICAMI, WARSZTATACH PEDAGOGIZUJĄCYCH, KONSULTACJACH INDYWIDUALNYCH Z WYCHOWAWCĄ, UROCZYSTOŚCIACH, POMOC W OPIECE NAD DZIEĆMI PODCZAS WYCIECZEK I WYJŚĆ, OGROMNA POMOC RODZICÓW W ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI W POSTACI PRZYGOTOWYWANIA WYPIEKÓW, PRZYGOTOWYWANIE PRZEZ RODZICÓW KOSTIUMÓW DO WYSTĘPÓW, UDZIAŁ RODZICÓW W WEEKENDOWYCH PREZENTACJACH I KONKURSACH,
 • ZAUFANIE RODZICÓW DO PRZEDSZKOLA I KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W PRZEDSZKOLNEJ CHATCE  MŁODSZEGO RODZEŃSTWA, A TAKŻE POLECANIE PRZEDSZKOLA ZNAJOMYM,
 • SPRAWNA REALIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W  PRZEDSZKOLU (ŚCISŁY KONTAKT Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ NR 1, OBSERWACJE DZIECI NA TERENIE PRZEDSZKOLA, KONSULTACJE PSYCHOLOGA Z PPP NR 1 NA TERENIE PRZEDSZKOLA I W PORADNI, WARSZTATY DLA RODZICÓW PRZYGOTOWANE PRZEZ PPP nr 1 NA TERENIE PRZEDSZKOLA, ŚCISŁA WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI W ZAKRESIE POJAWIAJĄCYCH SIĘ TRUDNOŚCI),
 • OBJĘCIE DZIECI Z ORZECZENIAMI KOMPLEKSOWĄ OPIEKĄ, W ZAKRESIE TERAPII BEHAWIORALNEJ, FIZJOTERAPII, GIMNASTYKI OGÓLNOROZWOJOWEJ I NEUROLOGOPEDII,
 • SPRAWNA ADAPTACJA DWÓCH GRUP MALUSZKÓW, KTÓRE ROZPOCZĘŁY SWOJĄ PRZEDSZKOLNĄ PRZYGODĘ WE WRZEŚNIU 2014,
 • PRZEDSZKOLNA CHATKA PO RAZ PIERWSZY PARTNEREM BYDGOSKIEGO FESTIWALU NAUKI 2013 – ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM KAZIMIERZA WIELKIEGO, REALIZACJA WARSZTATÓW NA TERENIE PRZEDSZKOLA I NA TERENIE UKW,
 • DUŻA INTEGRACJA GRONA PEDAGOGICZNEGO, O CZYM ŚWIADCZY CHOCIAŻBY WYSTĘP JASEŁKOWY NASZYCH NAUCZYCIELI W WERSJI HUMORYSTYCZNEJ, KTÓRY SAMI ZAINICJOWALI, POŚWIĘCILI PRYWATNY CZAS NA PRÓBY ŻEBY NASTĘPNIE ZAPREZENTOWAĆ WYSTĘP PRZED LICZNIE ZGROMADZONĄ PUBLICZNOŚCIĄ W POSTACI DZIECI I RODZICÓW,
 • REALIZACJA AUTORSKIEGO PROGRAMU ZAJĘĆ I PÓŁKOLONII ADAPTACYJNYCH (W ROKU SZKOLNYM 2013-2014 ADAPTACJE RALIZOWAŁY AŻ 3 GRUPY),
 • UTWORZENIE PRZEZ FUNDACJĘ „NOWE POKOLENIE” – ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLA PRZY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM EDUKACJI MUZYCZNEJ UKW CHÓRU DZIECIĘCEGO  PN. „ŚPIEWALNIA DZIECIĘCA”. CHÓR FUNKCJONUJE OD MARCA, ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ 2 RAZY W TYGODNIU, DO CHÓRU UCZĘSZCZAJĄ DZIECI Z CAŁEJ BYDGOSZCZY WYŁONIONE PODCZAS PRZESŁUCHAŃ, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W LUTYM 2014. DO CHÓRU UCZĘSZCZA RÓWNIEŻ KILKORO NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW. ZAJĘCIA CHÓRU SĄ W CAŁOŚCI FINANSOWANE PRZEZ FUNDACJE.
 
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: