Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2016 / 2017 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ŚWIAT ODKRYWAMY MNÓSTWO WIEDZY MAMY


ŚWIAT ODKRYWAMY MNÓSTWO WIEDZY MAMY
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Borowicz
 
Czas zajęć: 30minut – „Biedronki”, „Pszczółki”
 
Częstotliwość: raz w miesiącu
 
Charakterystyka zajęć:
Przedszkolak ma wiele okazji do zaspokojenia swoich naturalnych potrzeb poznawczych. Przed dzieckiem stają sytuacje, w których samodzielnie musi rozwiązywać problemy, szukać, badać i odkrywać nowe zjawiska. Towarzyszą temu liczne pytania, a odpowiedzi dorosłych nie zawsze zaspakajają dziecięcą ciekawość. Program nastawiony jest na wszechstronny rozwój dziecka z udziałem jego wszystkich zmysłów. Zmysły pozwolą odkrywać fragmenty tajemniczego świata przyrody, techniki oraz życia codziennego. Podczas "odkrywczych" spotkań towarzyszyć nam będzie globus, który zaprowadzi odkrywców do rozmaitych krain.
 
Cele główne:
 • czerpanie korzyści i radości podczas odkrywania nieznanych zjawisk przyrodniczych i technicznych,
 • kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach,
 • pobudzenie do myślenia oraz chęci zadawania pytań.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • rozwijanie zainteresowań technicznych,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • wzbogacanie zasobu słownika czynnego i biernego,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • poszerzanie zasobu wiadomości dotyczących świata przyrody i techniki,
 • kształcenie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, wytrwałości i cierpliwości,
 • kształcenie umiejętności skupiania uwagi,
 • współpraca w grupie,
 • dbanie o porządek w miejscu pracy.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: