Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2014 / 2015 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / SZACUNEK - JA NA NIEGO ZASŁUGUJĘ I INNYM GO OKAZUJĘ


SZACUNEK - JA NA NIEGO ZASŁUGUJĘ I INNYM GO OKAZUJĘ
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Joanna Bartosiak
 
Czas zajęć: 20 - 30 min – „Pszczółki”, „Mrówki”
 
Częstotliwość: raz w miesiącu            
          
Charakterystyka zajęć:
Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo gwałtownie poszerzają obszar swoich zainteresowań. Wychodzi on już poza bezpośrednią obserwację i doświadczenia. Dzieci zaczynają interesować się życiem, wyglądem, kulturą ludzi żyjących w innych krajach. Te zainteresowania stanowią dla rodzica i nauczyciela nie lada wyzwanie. To od nas zależy jaki światopogląd i relacje międzyludzkie ugruntują się u dziecka. Głównym założeniem programu jest wzbudzanie szacunku i akceptacji w stosunku do siebie samego i innych osób bez względu na ich stan zdrowia, poglądy, kolor skóry i wygląd zewnętrzny. Ma on służyć przede wszystkim ukształtowaniu w dzieciach pozytywnego obrazu samego siebie, odkryciu swoich mocnych stron, podniesieniu niskiej samooceny, uświadomieniu dzieciom ich praw i obowiązków a także ma zachęcić je do poszukiwań pozytywnych cech u innych osób.
 
Cele główne:
 • rozbudzenie wrażliwości na potrzeby innych,
 • rozwijanie empatii,
 • uświadomienie oryginalności i unikalności każdego człowieka,
 • uświadomienie potrzeby każdego człowieka do bycia kochanym i lubianym,
 • dostrzeżenie między sobą różnic i podobieństw,
 • zwrócenie uwagi dzieci na ich prawa i obowiązki,
 • rozwijanie poczucia własnej wartości.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • poznanie własnych uczuć i emocji oraz sposobów ich wyrażania,
 • uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron,
 • poznanie przyczyn odmienności (należenie do innej rasy ludzkiej, od urodzenia, na skutek choroby),
 • nauczenie się życzliwości i taktu w stosunku do odmienności innych osób,
 • nabycie umiejętności przeciwstawiania się złemu traktowaniu,
 • dostrzeżenie potrzeby pomagania innym,
 • poznanie swoich praw i obowiązków - w domu i w przedszkolu,
 • dostrzeżenie przykrych konsekwencji kłamstwa.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: