Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2017 / 2018 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / TANIEC Z PRZEDSZKOLNĄ CHATKĄ

 
TANIEC Z PRZEDSZKOLNĄ CHATKĄ
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Monika Wierzbicka
 
Czas zajęć i częstotliwość: 
 • 20 minut – „Biedronki” – raz w tygodniu
 • 30 minut – „Pszczółki” – dwa razy w tygodniu
 • 40 minut – „Mrówki” – dwa razy w tygodniu
Charakterystyka zajęć:
Taniec jest jedną z najstarszych rodzajów sztuki oraz form ruchowych uprawianych przez człowieka. Ruch towarzyszy człowiekowi już od chwili narodzin, a 70% komunikacji między ludźmi stanowi tzw. język ciała. Człowiek wyraża swoją osobowość: uczucia, myśli, wszelkie treści życia za pomocą rytmu i ruchu. Rytm      i ruch zrodził taniec – język uniwersalnej wypowiedzi i ekspresji. Zgodnie z definicją „polega na odpowiednim układzie następujących po sobie ruchów ciała powiązanych rytmicznie z towarzysząca im muzyką”.
Taniec to wspaniała forma zajęć, oddziałuje na wszystkich uczestników przez swój rytm i melodię, pozwala przeżyć muzykę nie tylko słuchowo, lecz i ciałem. Ma wpływ na podniesienie kultury życia codziennego, życia towarzyskiego i uczuciowego dzieci i młodzieży szkolnej. Taniec pozwala ludziom nieśmiałym, nadmiernie wrażliwym zapomnieć o swoich słabościach. Można, zatem powiedzieć, że muzyka w powiązaniu z określonym ruchem (rytmicznym, tanecznym) pełni funkcje: relaksacyjną, dyscyplinującą, poznawczą, uczy kultury zachowania się poprzez formy muzyczno-ruchowe. Dobrze dobrana i zespolona muzyka z ruchem działa na ćwiczących ożywiająco, zaspokaja potrzebę ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Jest sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu.
 
Cele główne:
 • przygotowanie do realizowania własnych pomysłów,
 • rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie muzykalności,
 • rozwój inwencji twórczej poprzez współtworzenie choreografii tanecznych,
 • wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności muzyczno – ruchowe i taneczne,
 • budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • budzenie i rozwijanie szacunku do twórczości człowieka,
 • kształtowanie poczucia więzi i dyscypliny w pracy zespołowej,
 • rozbudzenie motywacji do poznania różnych stylów tanecznych,
 • rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka,
 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań tanecznych.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • budzenie zaufania i współpracy daje możliwość odczucia czym jest wspólnota, to zaś może stać się źródłem przezywania szczęścia,
 • taniec buduje wspólnotę, integruje,
 • dzielenie przestrzeni i ”tajemnica spotkania” stają się źródłem współprzeżywania – „współbrzmienia” – empatii,
 • poprzez taniec uświadamiamy sobie istnienie przestrzeni, w której jesteśmy obecni i poruszamy się, kształcimy swoją orientację ruchową,
 • rozwija poczucie rytmu i uwrażliwia na muzykę,
 • taniec pozwala kształcić świadomość własnego ciała,
 • taniec uczy dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu,
 • tańce, w których występują częste, spontaniczne zmiany partnerów, pozwalają „odkrywać” ciągle nowe osoby w bliskim kontakcie,
 • usprawnia całe ciało, wpływa harmonijnie na jego rozwój,
 • wpływa na ogólne umuzykalnienie,
 • wzmaga koordynację wzrokowo – ruchową.
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: