Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2017 / 2018 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / TĘCZĄ MALOWANE

 
TĘCZĄ MALOWANE
 
Prowadzący: mgr Justyna Fasuga
 
Czas zajęć: 30-35 minut – „Mrówki”
 
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Jedną z podstaw wychowania estetycznego dzieci obok literatury dziecięcej oraz muzyki jest sztuka. Wychowanie plastyczne w przedszkolu pozwala na rozwój własnej ekspresji zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dziecka. Działalność plastyczna jest jedną z głównych form aktywności dziecięcej przyczyniając się do prawidłowego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Daje radość oraz wzmacnia poczucie własnej wartości, umożliwia odkrywanie siebie co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Plastyka wykorzystywana jest także jako terapia dla dzieci z zaburzeniami psychofizycznymi. Z twórczości dzieci można dowiedzieć się wiele o ich osobowości, zainteresowaniach oraz emocjach. Dzieciom czasami trudno jest mówić o swoich uczuciach. Działalność artystyczna pomóc może w rozładowaniu negatywnych emocji, z którymi dzieci mogą sobie nie radzić. Zajęcia plastyczne mogą także ułatwić dostrzeżenie szczególnych uzdolnień artystycznych dzieci.
 
Cele główne:
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci, a także ich zdolności twórczych, poprzez różnorodne działania plastyczne.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • kształtowanie wyobraźni dziecięcej,
 • rozwój umiejętności plastycznych,
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • wyrażanie siebie w swojej twórczości,
 • dostrzeganie barw w naturze oraz jej piękna,
 • doskonalenie posługiwania się różnymi technikami malarskimi,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci,
 • budowanie wiary we własne możliwości,
 • operowanie różnymi narzędziami,
 • przygotowanie dziecka do roli wrażliwego odbiorcy sztuki,
 • wdrażanie do doprowadzania swojej pracy do końca.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: