Jesteś tutaj: Strona główna / Półkolonie / PÓŁKOLONIE 2012 / TURNUSY / TURNUS V BLISKIE SPOTAKANIA Z BAJKĄ


TEMAT PRZEWODNI: BLISKIE SPOTKANIA Z BAŚNIĄ, BAJKĄ I BAJECZKĄ…
TERMIN: 6.08- 10.08.2012
PROWADZĄCA:  mgr Irena Jankowiak

 
Program półkolonii jest adresowany do dzieci, które maja potrzebę aktywnego, ekspresyjnego wyrażania swoich uczuć. Podczas zajęć w tym tygodniu dzieci będą miały  okazję zdobywać i doskonalić wiele umiejętności, nawiązywać kontakty społeczne z rówieśnikami, wcielać się w różne role, a inspiracją do tego będą znane baśni, bajki i bajeczki. Aktywność twórczą dzieci będą mogły wyrażać w formie ruchowej, słownej, plastycznej.
Dzieci na zajęciach nie uczą się tekstów, lecz zapamiętują  ich treść, aby odtworzyć je w sposób twórczy, wzbogacając własne przeżycia i doświadczenia. Damy dzieciom możliwość bycia kimś innym np. wybraną postacią z ulubionej bajki czy wiersza. Na tych zajęciach dzieci będą współpracować, planować i organizować pracę, ale przede wszystkim odczują radość z własnych możliwości twórczych. Bawiąc się w teatr i występując przed publicznością dzieci czują się docenione, bo słyszą oklaski i pochwały.

CELE OGÓLNE:
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej,
 • stwarzanie dziecku możliwości do spontanicznej – odtwóczej  i twórczej ekspresji muzyczno-ruchowej,
 • umożliwienie dziecku kontaktu z utworami literackimi i muzycznymi,
 • wdrażanie do niesienia innym radości z przezywania żywego słowa, wspólnego, kulturalnego spędzania czasu wolnego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • kształtowanie umiejętności odbierania i tworzenia sztuki,tr”
 • stwarzanie możliwości poznania siebie, okazywania pozytywnych emocji oraz panowania nad negatywnymi zachowaniami,
 • wyrabianie umiejętności komunikowania się poprzez gest i mowę ciała,
 • usprawnianie motoryki dużej,
 • wzbogacanie słownika biernego i czynnego,
 • zapoznanie z głównymi formami teatralnymi, słownictwem i wiadomościami dotyczącymi pojęcia „teatr”

Dzień I (poniedziałek) - Za morzami, za lasami - z baśnią przez świat
W programie m.in.:
 • Zagadki, rebusy, krzyżówki – Jaka to bajka?
 • Składanie puzzli bajkowych na czas
 • Zagadki muzyczne - Z jakiej bajki pochodzi ta melodia
 • Nauka tańca w warzywniaku na straganie
 • Zabawy z chusta animacyjną
 • Lepienie z masy solnej wybranej postaci z bajki polskiej
 • Kalambury /pokazywanie, rysowanie/

Dzień II (wtorek) - Tysiąc i jedna baśń świata
W programie m.in:
 • zabawy badawcze  z globusem i mapą świata,
 • praca z książką „Baśnie świata”,
 • zagadki o bajkach,
 • tajemnicza skrzynia - rozpoznawanie atrybutów z bajek,
 • nauka tańca - czarownice,
 • zabawa z tunelem - szukanie zaginionego sygnetu,
 • zabawa - słowa, słówka, słóweczka /jakiej bajki jest to słowo?/
 • zabawa taneczna,
 • rysowanie kreda na szarym papierze

Dzień III (środa) -  Wędrówki dalekie i bliskie
W programie m.in.
 • wysłuchanie hymnu polskiego,
 • odszukanie na mapie Europy – Polski,
 • taniec „Wisełki z niebieską wstążką”,
 • zabawa  konstrukcyjna - budujemy  mosty,
 • gra ściganka -  miasta w Polsce,
 • tworzenie mapy mentalnej słowa Polska,
 • zabawa taneczna  - Trojak,
 • malowanie na folii - nasze morze.

Dzień IV (czwartek) -  Krasnale, leśne duszki i inne baśniowe stwory
W programie m.in.:
 • zabawa tropiąca:  odszukanie w sali stworków z bajek,
 • wykonanie mega krasnala i duszka /2 drużyny/,
 • wyścigi krasnali i duszków / kto szybciej przeniesie klocki na plac budowy/,
 • nauka tańca – krasnale,
 • milionerzy /pytania o krasnalach i duszkach/,
 • zabawa taneczna

Dzień V  (piątek)
Powtórka  z całego tygodnia -  quiz  wiedzy o baśniach bajkach i bajeczkach
W  programie m.in.:
 • zagadki  i rebusy  dotyczące tematyki z poprzednich dni,
 • wydzieranie z kolorowego papieru,
 • tworzenie bajkowego domina,
 • nauka tańca,
 • zabawa za chustą animacyjną,
 • wybór omnibusa półkolonii,
 • zabawy na placu zabaw,
 • balonowe maski,
 • rozdanie dyplomów


NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: