Jesteś tutaj: Strona główna / Dla rodziców / PROGRAMY / PROGRAMY GRUPOWE / W ŚWIECIE EMOCJI

 
W ŚWIECIE EMOCJI

Nauczyciel prowadzący: mgr Małgorzata Breitenbach
 
Czas zajęć: 30 minut
Grupa „Mrówek”
Częstotliwość: raz na dwa tygodnie
 
Charakterystyka zajęć:
Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju emocjonalnego dziecka. W tym czasie poznaje ono, identyfikuje i wyraża emocje. Wychowywane wśród „pozytywnych emocji” będzie łatwiej pokonywało lęki, rzadziej będzie odczuwa smutek i bezsilność, a tym samym będzie bardziej kreatywne i  pomysłowe. Najważniejsze , że będzie po prostu… szczęśliwe. Zajęcia prowadzone w formie zabawy.
 
Cele główne:
  • budowanie poczucia własnej wartości
  • nawiązywanie przyjaznych kontaktów z innymi z uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • stwarzanie okazji i możliwości odkrywania, przeżywania i wyrażania emocji, uczuć własnych i innych
  • uczenie się rozumienia siebie i innych; opanowywanie i przezwyciężanie złości i agresji
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
  • panowanie nad emocjami, impulsami, elastyczność w dostosowaniu się do sytuacji, zmian,
  • rozszerzanie umiejętności emocjonalnych, które prowadzą do osiągnięcia celów, pozytywne nastawienie, zaangażowanie, inicjatywa,
  • umiejętne wpływanie na innych, wzbudzanie pożądanych reakcji, konstruktywna współpraca i współdziałanie, łagodzenie i rozwiązywanie konfliktów
  • uświadomienie sobie uczuć, potrzeb innych osób, rozpoznawanie ich stanów emocjonalnych,
  • zdobycie wiedzy o własnych stanach uczuciowych, możliwościach i umiejętnościach wyrażania emocji i swoich mocnych stron

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: