Jesteś tutaj: Strona główna / KALENDARIUM / 2014 / 2015 / WARSZTATY PEDAGOGIZUJĄCE DLA RODZICÓW

 
WARSZTATY PEDAGOGIZUJĄCE DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

TERMIN TEMATYKA PROWADZĄCY
PAŹDZIERNIK
2014
INNE W DOMU, INNE W PRZEDSZKOLU
Rodzicom czasem trudno uwierzyć w różnicę w zachowaniu dziecka w domu i przedszkolu. Niezależnie od tego, gdzie to zachowanie jest trudniejsze. Natomiast zamiast się dziwić, trzeba się cieszyć, że dziecko daje tak czytelną wskazówkę... Serdecznie zapraszam na spotkanie, które może nam dostarczyć wielu ciekawych informacji, ale również da możliwość wymiany doświadczeń. Wspólna dyskusja pomoże nam określić wnioski, które być może nie tylko znajdą zastosowanie w teorii, ale również w praktyce.
Monika
Baszyńska
LISTOPAD
2014
 WYCHOWANIE BEZ PRZEMOCY - ZABAWY I DZIAŁANIA SŁUŻĄCE ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW
Wszędzie tam, gdzie ludzie ze sobą obcują, gdzie żyją razem, bawią się rodzą się konflikty. Rodzice dowiedzą się, jak interweniować w przypadku konfliktów z dziećmi w taki sposób, aby nauczyły się one rozwiązywać te trudne sytuacje, budując zgodę i porozumienie. Ponadto poznają zabawy i ćwiczenia, z pomocą których będą mogli wspierać dzieci, aby świadomie odczuwały swoje emocje, konstruktywnie radziły sobie ze złością, współpracowały oraz sprawiedliwie rozwiązywały konflikty.
Joanna
Bartosiak
GRUDZIEŃ
2014
GDY DZIECI PRZESTAJĄ BYĆ GRZECZNE- JAK REAGOWAĆ NA BRZYDKIE SŁOWA I NIEKULTURALNE ODZYWKI?
Na szkoleniu rodzice dowiedzą się, jak reagować na pierwsze NIE dziecka, poznają sposoby myślenia dziecka w różnych sytuacjach, dowiedzą się, jaki wpływ na zachowanie dziecka mają jego rówieśnicy, poznają moc dialogu, oraz dowiedzą się, jak reagować na riposty oraz czego należy w takich sytuacjach unikać. Warsztat skierowany jest nie tylko do rodziców dzieci sprawiających problemy wychowawcze, ale dla każdego, kto chce mądrze wychowywać swoje dziecko i w przyszłości uniknąć podobnych problemów.
Aleksandra
Zmudzińska
STYCZEŃ
2015
JAK I KIEDY CZYTAĆ DZIECKU, ABY ROZUMIAŁO?
Dla osób, którym czytano w dzieciństwie i które regularnie czytają swym pociechom to pytanie może wydać się nie na miejscu. Przecież każdy wie, jak czytać dziecku! A jednak jest to bardzo zasadne pytanie, bo każdą czynność można wykonać lepiej lub gorzej. Spotkanie ma na celu przedstawienie jak najwięcej przykładów dobrych praktyk, zaczerpniętych z książek oraz własnych doświadczeń i relacji znajomych.
Aleksandra
Borowicz
LUTY
2015
LĘKI I FOBIE U DZIECI
Lęki mogą mieć charakter przemijający, ale mogą też przejawiać się w postaci fobii. Podczas warsztatu będzie można dowiedzieć się, jakie lęki występują w kolejnych etapach życia dziecka, i które z nich są lekami rozwojowymi?
Barbara
Piotrowska
MARZEC
2015
ROZPOCZĘCIE NAUKI W SZKOLE – PRZEŁOM W ŻYCIU DZIECKA I RODZINY.
Uświadomienie rodzicom potrzeb i zagrożeń wynikających z braku dojrzałości szkolnej dziecka.  Określenie możliwości stymulujących rozwój kompetencji szkolnych dzieci. Wskazanie rodzicom zależności między rozwojem neurologicznym dziecka , a jego kompetencjami poznawczymi  niezbędnymi do podjęcia nauki.
Bogumiła
Frankowska
KWIECIEŃ
2015
CZY NALEŻY CHWALIĆ SWOJE DZIECKO?
Zachowanie dzieci w znacznym stopniu zależy od samooceny. Gdy dziecko pomyśli o sobie w sposób pozytywny, np. „dam radę nauczyć się jeździć na rowerze”, spróbuje podjąć wyzwanie. Gdy natomiast pojawią się myśli negatywne, np. „jestem niezdarny, nie poradzę sobie”, kwestia roweru może być przegrana... Jak więc chwalić dziecko, by podnieść jego samoocenę? Jak pomóc mu w tym, by wierzyło we własne siły?
Monika
Lewandowska
MAJ
2015
WPŁYW POSTAW RODZICIELSKICH NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI DZIECKA
Rodzina jest miejscem, gdzie dziecko doświadcza swych pierwszych kontaktów z otoczeniem, a rodzice są wzorem, z którym dzieci się identyfikują. Również rodzina, a przede wszystkim postawy rodziców wobec dzieci mają wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka, na jego życie uczuciowe, zachowanie i rozwój intelektualny. Poszukamy odpowiedzi na pytania: Co myślę o dziecku? Jakie jest moje zachowanie wobec niego? Czy moja postawa wobec dziecka jest prawidłowa?
Zapraszam na spotkanie z postawami rodzicielskimi i wymianę doświadczeń.
Irena
Jankowiak
CZERWIEC
2015
KONCENTRACJA UWAGI - KLUCZ DO EFEKTYWNEJ NAUKI DZIECKA
Kłopoty z koncentracją u dzieci wydają się być znakiem naszych czasów. Wiele dzieci jest nadpobudliwych i niezdolnych do skupienia uwagi. Ten brak wytrwałości daje o sobie znać najpóźniej w szkole. Dziecko nie jest w stanie się skupić; często również nie lubi się starać, tym samym jego postępy pozostają daleko w tyle za umiejętnościami. Jak poprawić koncentrację? Jak pomóc dziecku?  Podczas warsztatów postaramy się odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Iwona
Roszycka
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: