Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2016 / 2017 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / WEHIKUŁ CZASU MALUCHA

 
WEHIKUŁ CZASU MALUCHA – HISTORYCZNE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Marta Tustanowska
 
Czas zajęć: 30 minut – „Pszczółki”, „Mrówki”
 
Częstotliwość: raz w miesiącu
 
Charakterystyka zajęć:
Powszechnie wiadomo, iż dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Każdy rodzic i nauczyciel zna z autopsji dziecięce serie pytań ,,dlaczego?”, „a jak to się stało?”, „kiedy powstało?”. Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje i odkrywa otaczający świat.  Głównym założeniem programu jest wprowadzenie dzieci w różne okresy historyczne. Przekazanie jak żyli ludzie w dawnych czasach oraz różnych krajach. Poprzez zabawę dzieci przyswoją wiedzę na temat życia, kultury, sztuki, ludzi z innych epok. Program ma wzbudzić w przedszkolakach wrażliwość do sztuki i szacunek do innych osób bez względu na ich poglądy, kolor skóry i wygląd zewnętrzny. 
 
Cele główne:
·         budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym,
·         uświadomienie oryginalności i unikalności każdego człowieka,
·         uwrażliwianie na sztukę i pobudzanie dzieci do działań artystycznych,
·         przygotowanie wychowanków do świadomego uczestnictwa w kulturze.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
·         uważne słuchanie, stawianie pytań o niezrozumiałe fakty i formułowanie dłuższych wypowiedzi,
·         poznanie  różnych narodowości,
·         wzbudzanie zainteresowań wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowym,
·         wzbogacanie słownika czynnego i biernego,
·         rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej,
  • współpraca w grupie,
  • wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności,
  • kształcenie umiejętności skupiania uwagi,
  • współpraca w grupie,
  • uwrażliwienie na piękno.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: