Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2017 / 2018 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / WIELKA PODRÓŻ MATEMATYCZNA

 
WIELKA PODRÓŻ MATEMATYCZNA
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Aneta Grzelka
 
Czas zajęć: 20 minut – „Biedronki”
 
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Uczenie się matematyki w przedszkoluzwiązane jest ściśle z działalnością dziecka. Dlatego też w pierwszym etapie edukacji przedszkolnej nauka powinna kojarzyć się z zabawowym klasyfikowaniem, przeliczaniem, manipulowaniem, itp. Program „Wielka podróż matematyczna” ma wyposażyć dzieci w podstawowe treści w zakresie orientacji w schemacie własnego ciała, rozwijanie orientacji przestrzennej, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, dostrzeganie rytmu dni tygodnia, następstw pór roku oraz liczenie. Pojęcia matematyczne wprowadzane będą na bazie doświadczeń inicjowane przez nauczyciela a kontynuowane przez dziecko. Własna aktywność i bezpośrednie doświadczenia rozwijają myślenie, hartują dziecięcą odporność, tworzą pojęcia i doskonalą umiejętności. Aby uchronić dziecko przed niepowodzeniami szkolnymi w zakresie nauki matematyki, należy już w przedszkolu kształtować pojęcia matematyczne, aby dzieci mogły osiągnąć sukces.
 
Cele główne:
  • rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej,
  • kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
  • dziecko rozwija umiejętność posługiwania się liczebnikami,
  • dziecko doskonali umiejętność klasyfikowania przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, układa przedmioty w grupy,
  • dziecko dostrzega rytm dni tygodnia, następstw pór roku,
  • dziecko rozróżnia podstawowe figury geometryczne,
  • dziecko rozwija orientacje na kartce papieru: góra- dół, wskazuje kierunki od osi własnego ciała i nazywa je.
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: