Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2014 / 2015 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ZABAWY PALUSZKOWE


ZABAWY PALUSZKOWE
 
Autor programu: mgr Barbara Piotrowska
 
Realizacja: wychowawcy grup
 
Czas zajęć: 10 - 15 minut – „Motylki”, „Biedronki”, „Pszczółki”, „Mrówki”
 
Częstotliwość: dwa razy w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Zabawa jest główną formą aktywności w przedszkolu i najchętniej podejmowaną działalnością przez dzieci. Zabawy paluszkowe towarzyszą nam już od niemowlęctwa. Jak wykazały badania ruchy palców mają wpływ na układ nerwowy, a co za tym idzie na kształtowanie różnych predyspozycji, między innymi zdolności mowy. Zabawy paluszkowe przyczyniają się również do rozwijania orientacji w schemacie własnego ciała, która jest niezwykle ważną umiejętnością, przydatną w życiu codziennym. Ważne, aby już od najmłodszych lat rozwijać tę zdolność u dzieci, dlatego w trakcie zajęć dzieci nauczą się odróżniać prawą i lewą stronę ciała oraz wskazywać części ciała. Treść poznanych wierszy i piosenek pomogą zilustrować przede wszystkim palce, choć przydatne będą też pomoce dydaktyczne zachęcające dzieci do współpracy.
 
Cele główne:
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • usprawnianie małej i dużej motoryki,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • wzbogacenie słownictwa,
 • zaspokojenie potrzeb psychicznych i emocjonalnych.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • dziecko rozwinie zdolności manualne,
 • dziecko wzbogaci repertuar ruchów,
 • dziecko pozna werbalne i pozawerbalne sposoby komunikowania się,
 • dziecko udoskonali umiejętność wskazywania i nazywania części ciała,
 • dziecko rozwinie umiejętność rozróżniania stron prawej i lewej,
 • dziecko będzie miało możliwość nawiązania bliskiego kontaktu z osobą dorosłą,
 • dziecko zaspokoi potrzebę bezpieczeństwa,
 • u dziecka zostaną wyzwolone pozytywne reakcje,
 • u dziecka nastąpi wzrost pewności siebie i poczucia własnej wartości,
 • napięcie mięśniowe dziecka zostanie zmniejszone.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: