Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2016 / 2017 / ZAJĘCIA DODATKOWE / ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Marta Bublik
 
Czas zajęć: 15 - 30 minut
 
Częstotliwość: terapia indywidualna – 1 raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań, ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).
Do zadań terapii logopedycznej należą:
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych,
 • masaż aparatu artykulacyjnego,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • prawidłowe wywołanie brakujących lub zaburzonych głosek,
 • wypracowanie gotowości do podejmowania spontanicznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej z otoczeniem,
 • usprawnianie mowy czynnej i biernej.
 
Główne cele:
 • usuwanie zaburzeń mowy,
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
 • likwidacja przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • dziecko udoskonali wymowę poprzez prawidłową realizację brakujących lub zaburzonych głosek,
 • dziecko rozwinie mowę dialogową i opowieściową,
 • dziecko usprawni pracę narządów artykulacyjnych,
 • dziecko pogłębi oddech, wydłuży fazę wydechową,
 • dziecko wypracuje gotowość do podejmowania spontanicznej komunikacji z otoczeniem. 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: