Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2013 / 2014 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ZAJĘCIA MUZYCZNE - WESOŁE NUTKI

 
ZAJĘCIA MUZYCZNE „WESOŁE NUTKI”
 
Nauczyciel prowadzący: mgr Edyta Bukowska
 
Czas zajęć: 30 minut – „Pszczółki”, „Mrówki”
 
Częstotliwość: raz w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Muzyka ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój ogólny dzieci w wieku przedszkolnym. Najbliższą, najbardziej dostępną i naturalną formą działalności muzycznej dziecka jest śpiew. Śpiewanie piosenek pełni wiele ważnych funkcji związanych z umuzykalnianiem i nie tylko. Zajęcia mają na celu wzbudzenie zainteresowania dzieci muzyką i rozwijanie uzdolnień muzycznych wychowanków, a przy tym skutecznie wpływają na inne sfery rozwoju. Dzieci w trakcie zajęć nauczą się jak głębiej oddychać i dysponować większym zapasem powietrza. Wspólnie z nauczycielem będą ćwiczyć prawidłową postawę ciała oraz układ ust w trakcie śpiewu, a także wydobywanie czystych dźwięków. Osoby uczestniczące w zajęciach poznają wiele piosenek, których wykonanie zostanie ciekawie zaaranżowane, w sposób adekwatny do możliwości. Dzieci będą nie tylko śpiewać, ale również grać na instrumentach perkusyjnych oraz wykonanych samodzielnie, co na pewno sprawi wiele radości.
 
Cele główne:
 • przygotowanie dziecka do roli świadomego wykonawcy muzyki,
 • rozwijanie wrażliwości na muzykę,
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych,
 • rozwijanie uzdolnień muzycznych dziecka,
 • rozwijanie umiejętności gry na instrumentach,
 • wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego,
 • usprawnienie umiejętności komunikacyjnych i językowych,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała i świadomości siebie,
 • usprawnienie małej motoryki,
 • pobudzanie aktywności intelektualnej.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
 • dziecko rozwinie aparat głosowy i oddechowy według własnych możliwości,
 • u dziecka wykształci się poczucie tempa, rytmu i dynamiki,
 • dziecko rozwinie słuch i pamięć muzyczną,
 • dziecko rozwinie umiejętność prawidłowej wymowy (dykcja),
 • dziecko wzbogaci słownictwo i zasób pojęć,
 • u dziecka zostaną wzmożone takie procesy jak: myślenie, kojarzenie, rozumienie,
 • dziecko udoskonali zdolności manualne,
 • dziecko nauczy się działać w grupie,
 • u dziecka wzrośnie pewność siebie i poczucie własnej wartości,
 • u dziecka rozwinie się umiejętność koncentracji uwagi,
 • dziecko rozwinie umiejętność prawidłowego posługiwania się instrumentami,
 • dziecko utrwali zdolność utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: