Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2014 / 2015 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ZAJĘCIA ORTOFONICZNE „CHCĘ PIĘKNIE MÓWIĆ”


ZAJĘCIA ORTOFONICZNE „CHCĘ PIĘKNIE MÓWIĆ”

Autor programu: mgr Aleksandra Zmudzińska
 
Realizacja: wychowawcy grup
 
Czas zajęć: 10 - 15 minut – „Motylki”, „Biedronki”, „Pszczółki”, „Mrówki”
 
Częstotliwość: trzy razy w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
Warunkiem prawidłowego wymawiania wszystkich głosek jest m. in. sprawne działanie narządów mowy. Realizacja poszczególnych głosek wymaga różnego układu artykulacyjnego i różnej pracy mięśni. W związku z tym, narządy mowy trzeba ćwiczyć tak, aby wypracować zręczne i celowe ruchy języka, warg, podniebienia. Dziecko musi mieć wyczucie danego ruchu i położenia poszczególnych narządów mowy. W tym celu należy często planować zajęcia i zabawy ortofoniczne, szczególnie w grupie dzieci najmłodszych, gdzie rozwój mowy dopiero się kształtuje i gdzie często same ćwiczenia wystarczą, aby wszelkie nieprawidłowości i zaburzenia mowy w porę skorygować.
 
Cel główny:
  • usprawnianie poszczególnych artykulatorów odpowiedzialnych za realizację różnych głosek.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
  • dziecko ukształtuje prawidłową mowę poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi,
  • dziecko zostanie poddane stymulacji opóźnionego rozwoju mowy,
  • dziecko udoskonali wymowę już ukształtowaną,
  • dziecko wdroży się do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń,
  • dziecko wdroży się do twórczej aktywności słownej,
  • dziecko rozwinie pamięć podczas zapamiętywania krótkich wierszyków. 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: