Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / 2016 / 2017 / ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO / ZAJĘCIA ORTOFONICZNE

 
ZAJĘCIA ORTOFONICZNE
„CHCĘ PIĘKNIE MÓWIĆ”
 
Autor programu: mgr Katarzyna Tuszyńska
 
Realizacja: wychowawcy grup
 
Czas zajęć: 10 minut – „Żabki”, „Motylki”, „Biedronki”, „Pszczółki”, „Mrówki”
 
Częstotliwość: 3 razy w tygodniu
 
Charakterystyka zajęć:
„Prawidłowe kształtowanie mowy jest fundamentem wychowania czlowieka” M. Sowak
Mowa warunkuje intelektualny i społeczny rozwój dziecka, daje mu możliwość poznania świata i innych ludzi. Jedną z metod usprawniania rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest regularne przeprowadzanie zajęć ortofonicznych. W zajęciach bierze udział cała grupa. Konstrukcja zajęć ortofonicznych powinna być oparta na połączeniu kilku rodzajów ćwiczeń, takich jak: oddechowe, fonacyjne, ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy oraz całego ciała, a także ćwiczenia prawidłowej artykulacji. Celem zajęć ortofonicznych jest usprawnienie rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju jego mowy i związanych z nią funkcji. Podstawową formą nauki dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa, która jest też, niezależnie od wieku, jedną z form kontaktów społecznych. Dlatego też w pracy z dziećmi przedszkolnymi ćwiczenia ortofoniczne prowadzone są w formie zabawy.
 
Cel główny:
  • usprawnianie poszczególnych artykulatorów odpowiedzialnych za realizację różnych głosek.
 
Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:
  • dziecko udoskonali wymowę już ukształtowaną,
  • dziecko wdroży się do aktywności słownej,
  • dziecko zostanie poddane stymulacji rozwoju mowy,
  • dziecko rozwinie pamięć podczas zapamiętywania krótkich wierszyków,
  • dziecko wdroży się do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: